ม.4-6

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียน ดังนี้
 1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
 2. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ (NP)
 4. ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
 5. ภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
 6. ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น
 7. ภาษาอังกฤษ-จีน
 8. ภาษาอังกฤษ-เกาหลี
 9. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 10. เทคโนโลยีการอาหาร 
   แผนการเรียนเทคโนโลยีการอาหาร โรงเรียนดาราวิทยาลัย
Comments