ม.4-6

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียน ดังนี้
  1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
  2. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
  3. ภาษาอังกฤษ (NP)
  4. ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
  5. ภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
  6. ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น
  7. ภาษาอังกฤษ-จีน
  8. ภาษาอังกฤษ-เกาหลี
  9. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  10. เทคโนโลยีการอาหาร
Comments