ม.4-6

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียน ดังนี้
  1. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  2. อังกฤษ - คณิตศาสตร์
  3. อังกฤษ - ฝรั่งเศส
  4. อังกฤษ - เยอรมัน
  5. อังกฤษ - ญี่ปุ่น
  6. อังกฤษ - จีน
  7. อังกฤษ - เทคโนโลยี
Comments