f
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2561

ผู้ปกครอง
นักเรียน
ครู-บุคลากร
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/tidtx-rea
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-xnubal
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/p-1-3
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-prathm
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-3/
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-mathymsuksa-txn-play

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngchara
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiyn
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khru
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/npprogram/
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/ https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

ประกาศ

 • หอพักเปิดรับสมัครนักเรียนประจำหอพักช่วง Summer หอพักโรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำหอพักช่วง Summer ในช่วงเรียนภาคฤดูร้อน ( ช่วง Summer) เดือนเมษายน 2561 นี้   ทางหอพักจะรับนักเรียนประจำท ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2561 01:29 โดย Greecha Katpratoom
 • รับสมัครผู้ประกอบการทำอาหาร ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการอาหารสำหรับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561คุณสมบัติเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2561 00:12 โดย Greecha Katpratoom
 • รับสมัครครู/บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561                                           โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะรับสมัครครู/บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์                                                      จำนวน 1 อัตราครูผ ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 02:05 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 739 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

 • ประกวดภาพยนตร์สั้น ฝ่ายวิชาการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่งนักเรียน คือ เด็กหญิงภัสรพี   บุญมี  และ เด็กหญิงทฤษวรรณ  นิลสุวรรณ  ชั้นม ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 18:21 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • รางวัลวิชาการประถมศึกษาตอนต้น รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560  เด็กชายชิษณุพงศ์  รักวงษ์ไทย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 18:09 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์   2561 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยอาจารย์ยุพิน       ชัยราชา  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร    รับรางวัลเชิดชูเก ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2561 00:11 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • 100 ปี การศึกษาเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่    9    กุมภาพันธ์     2561  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ    จัดงาน   "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน   ประจำปี   พ.ศ. 2561" ภายใต้แนวคิด ...
  ส่ง 12 ก.พ. 2561 01:55 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 20   มกราคม   2561  มีพิธีมอบรางวัล  EGAT  Green  Learning  Awards  2017  ในโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา     ของกฟผ. ร ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2561 21:50 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 161 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปภาพ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 100 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 93 รายการ ดูเพิ่มเติม »ติดตามข่าวสารผ่านทาง Social media
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2Official-760671340709282/
https://www.facebook.com/groups/140030112763687/?fref=ts
https://plus.google.com/b/105164111100834007786/+DaraAcThOfficial

https://line.me/ti/p/%40lbp6473c
https://www.youtube.com/channel/UC1jHNjIBwvki83AKfIISX3g
https://www.youtube.com/channel/UCDbjaooyK65VYtfDerK_T1w
https://twitter.com/DaraAcademy
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1235191606513552/