f
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2562

ผู้ปกครอง
นักเรียน
ครู-บุคลากร
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/tidtx-rea
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-xnubal
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/p-1-3
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-prathm
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-3/
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-mathymsuksa-txn-play

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2562
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2562
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngchara
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiyn
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khru
https://sites.google.com/web1.dara.ac.th/npprogram
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/ https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 842 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

 • บาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ผลการแข่งขัน บาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลยสงคราม จ.พิษณุโลก ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 16:46 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • ร่วมแสดงความยินดี ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  ดังนี้ - เม ...
  ส่ง 8 พ.ย. 2561 17:20 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประกวดดนตรีโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประเภท Symphonic Band ประจำปี 2561 ในการประกวดดนตรีโรงเรียน   ธนาคารออมสิน  ประเภท   Symphonic   Band   ประจำปี    2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 18   ตุลาคม    2561   ณ หอประชุมบ ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2561 21:28 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานผลงาน และความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560   เด็กหญิงกานต์ศุภางค์      แก้วแดง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4    โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้าเฝ ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2561 21:32 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • แสดงความยินดีนักเรียนปฐมวัยดารา คว้ารางวัลการแข่งขัน Balance Bike หลายรายการ เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2561  การแข่งขันจักรยานทรงตัว  สนามพิเศษ  วันแม่แห่งชาติ”  Kad Suan  Kaew  Runner  Bike  for Mom   ณ ลานอเนกประสงค์    อุทยานการค้ากาดสวนแก ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 21:27 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 194 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปภาพ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 110 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 95 รายการ ดูเพิ่มเติม »ติดตามข่าวสารผ่านทาง Social media
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2Official-760671340709282/
https://www.facebook.com/groups/140030112763687/?fref=ts
https://plus.google.com/b/105164111100834007786/+DaraAcThOfficial

https://line.me/ti/p/%40lbp6473c
https://www.youtube.com/channel/UC1jHNjIBwvki83AKfIISX3g
https://www.youtube.com/channel/UCDbjaooyK65VYtfDerK_T1w
https://twitter.com/DaraAcademy
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1235191606513552/