หน้าแรก

ประกาศ !

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 197 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

 • รางวัลนักกีฬา นางสาวณิชาภัทร   แก้วมา  นักเรียนชั้นม.6/2  ได้รับรางวัลด้านกีฬาจากการแข่งขันดังนี้             การแข่งขันวิ่งต้านเหล้า 2015  นายขนมต้มซุปเปอร ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2558 00:52 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • รางวัลผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558 การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2558 จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีนักเรียนชั้นประถม   และมัธยมศึกษาจาก 35 ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2558 00:24 โดย Greecha Katpratoom
 • นักเรียนทำคะแนน O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอัครวิทย์ ทับขำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2558 01:34 โดย Greecha Katpratoom
 • กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา     เมื่อวันอังคาร  ที่  3  มีนาคม  2558   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  แผนกมัธยมศึกษษตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำตัวแทนนักเรียนเข ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2558 23:49 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • รางวัลเทควันโด้ เด็กชายรัฐพล       ศิริโภคากิจ      ชั้น  ป.6/2   เข้าร่วมการแข่งขัน  CMU    TAEKWONDO    OPEN  ครั้งที่ 4    ประจำปี  2558    เมื่อวันที่   14 ก ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2558 22:53 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 55 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรอบรั้วดารา

 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และ งานดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา     สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย โดย คุณกุณฑลี   ระพิพงษ์   นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อสรรหานายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาล ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2558 19:26 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • การประชุม กลุ่มจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงประจำเดือน มีนาคม 2558 ให้กับข้าราชการตำรวจจราจรในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการจากหน่วยเหนือตลอดจนชี้แจงข้อราชการสำคัญๆ ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2558 01:49 โดย Greecha Katpratoom
 • กิจกรรมสืบฮีตโตยฮอย สืบสานล้านนาประเพณีการละเล่นไทย     เมื่อวันศุกร์  ที่  6  มีนาคม  2558   แผนกปฐมวัยจัด กิจกรรมสืบฮีตโตยฮอย  สืบสานล้านนาประเพณีการละเล่นไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2558 21:19 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • English Day Camp     เมื่อวันอังคาร  ที่  3  มีนาคม  2558   แผนกปฐมวัยได้จัด กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา  English Day Camp เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2558 21:09 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • กิจกรรมอนุบาลดาราร่วมใจพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม     เมื่อวันจันทร์  ที่  2  มีนาคม  2558   ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3  จำนวน  36  คน  ได้นำกล่องเครื่องดื่มที่ทำความสะอาดแล้ว พร้อมสำหร ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2558 20:59 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 104 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-lrc/home
http://goo.gl/ehh9d9

รูปภาพล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโรงเรียน


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ EntTrong.com

รายการอาหารประจำเดือน

 • รายการอาหารประจำเดือนเมษายน 2558 รายการอาหารประจำเดือนเมษายน 2558              คลิ๊กเพื่อดู
  ส่ง 19 มี.ค. 2558 20:14 โดย Greecha Katpratoom
 • รายการอาหารประจำเดือนมีนาคม 2558 รายการอาหารประจำเดือนมีนาคม 2558 คลิ๊กดู
  ส่ง 1 มี.ค. 2558 22:38 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »