f
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2563

ผู้ปกครอง
นักเรียน
ครู-บุคลากร
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/tidtx-rea
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-xnubal
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/p-1-3
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-prathm
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-3/
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/senior-high-school/hawhna-phaenk

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2563
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2562
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngchara
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiyn
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khru
https://sites.google.com/web1.dara.ac.th/npprogram
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/ https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

https://sites.google.com/web1.dara.ac.th/140dara/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/daraeqs/

ประกาศ

 • โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด ระเบียบการสมัครนักเร ...
  ส่ง 29 ก.ค. 2562 20:07 โดย Greecha Katpratoom
 • เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด (Download) เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF)
  ส่ง 16 พ.ค. 2562 01:02 โดย Greecha Katpratoom
 • ประกาศการให้เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 ตามที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพ ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 18:55 โดย Greecha Katpratoom
 • รายชื่อนักเรียนและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อนักเรียนและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 สามารถดาวน์โหลด (PDF) ดังต่อไปนี้เตรียมอนุบาลอนุบาล 1อนุบาล 2อนุบาล 3ประถมศึกษาป ...
  ส่ง 25 เม.ย. 2562 18:35 โดย Greecha Katpratoom
 • PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วอันตราย เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อันตราย ส่งผลต่อสุขภาพในขณะนี้  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม
  ส่ง 2 เม.ย. 2562 18:56 โดย Greecha Katpratoom
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด ระเบียบการสมัครนักเร ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2562 19:32 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 939 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

 • การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 7   สิงหาคม   2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนดาราวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เนื่องในวันรพี   ประจำป ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2562 02:16 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • รางวัลเหรียญเงิน การประกวด 12th Grand Prix Thailand 2019 เมื่อวันที่  17-24  กรกฎาคม  2562  คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนดาราวิทยาลัย  Dara Chorus   เข้าร่วมการแข่งขันร้องประสานเสียง ในงาน 12th   Grand Prix Thailand  2019  International ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2562 16:54 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • การประกวดมารยาทไทยโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ในการแข่งขัน     การประกวดมารยาทไทยโครงการธนชาติ  ริเริ่ม  เติมเต็ม   เอกลักษณ์ไทย  ปี 2562  รอบคัดเลือกภาคเหนือ    ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่  20-22  กรกฎาคม ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2562 17:40 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • คว้า 2 เหรียญทอง ระดับเอเชีย     เด็กชายณัธก้อง   แสนใจ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย  คว้า 2 เหรียญทอง  ประเภททีมชาย และ ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2562 17:02 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • รางวัลระดับเหรียญทอง Music & Marching Arts International Championship 2019     วง Dara Symphonic Band  โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้รับ  รางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันในรายการ Music & Marching Arts International Championship 2019  ประเภท Concert Band Showcase ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2562 17:44 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 222 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปภาพ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 123 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 97 รายการ ดูเพิ่มเติม »ติดตามข่าวสารผ่านทาง Social media
https://www.facebook.com/Dara.Primary.Section.P1.3/
https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%A11-3-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-369191820612553/
https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-974977886167424/?__tn__=kCH-R&eid=ARAukAUIYba27tlZvoLTHk-YuFwH43NOhKQub5-2T_FLl7fnePJ8X6pP2tIZqbqA9ICmwF6E_jKUtCDm&hc_ref=ARQ1Oa_FMBjlmEgNrYsgwD6xJO8y4FMmj-kNE3Uy7bMg-l_imS72BNpsPTP8J0nadmw&__xts__[0]=68.ARB5YTusHchxjvOdIry5RmXUcEr46M1sxRQqvl1Z5iInymZidIGQIIQ4KkN0ca1J2ysZTfLH9ZoSqI0UM6hODUI94VA4Epf0BO2HFMa7yGk8TKQ-AZOr6wStTcX886PH9xOddN7ITFy47Tzv29TAZyll5Eb2tb8i7PJJo7qBi3TxqYknbJ1Zbtd3EfBPI7_wz6I6kGAQPiJk5SLB2DgVOkGJSOFjNNBcV-lDLS3OvrpfJS5oasjmbC4dhDrtRzDN5hHIb3RDDmfFyQONQbTZgcP2X740_pkDFG_9sNkvLkQABOMW7tKBLNCMKJYo-SqBWHglLqREn6Xahlt3189Rn56X
https://www.facebook.com/DaraNP/
https://www.facebook.com/Dara-Academy-Basketball-2038086779584257/

https://line.me/ti/p/%40lbp6473c
https://www.youtube.com/channel/UC1jHNjIBwvki83AKfIISX3g
https://www.youtube.com/channel/UCDbjaooyK65VYtfDerK_T1w
https://twitter.com/DaraAcademy
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1235191606513552/
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2Official-760671340709282/https://www.facebook.com/groups/140030112763687/?fref=ts
https://www.facebook.com/DARAsymphonicFC/