หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์

 • การตรวจเยี่ยมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม 2557  ดร.อวยพร    หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  กล่าวต้อนรับ  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 59 ...
  ส่ง โดย Greecha Katpratoom
 • นักเรียนดาราไปนำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศอินเดีย เด็กหญิงธนัชพร จันตาใหม่ และเด็กชายพัทธดนย์ คงคล่อง สองนักเรียนดาราวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าตากรรมการ GLOBE ด้วยเรื่อง "การตรวจสอบค ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2557 18:15 โดย Greecha Katpratoom
 • งานกรีฑาสีดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557     เมื่อวันศุกร์  ที่ 5  กรกฎาคม  2557  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้จัดงานกรีฑาสีดาราวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2557  "สามัคคี  มีเอกภาพ  นำพาสู่อาเซ ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2557 02:34 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย     เมื่อวันเสาร์  ที่  28  มิถุนายน  2557   สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  โดยมี ผู้ปกครองนักเร ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2557 20:33 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยร่วมพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่  30   มิถุนายน    2557  คุณอัมพวัลย์       ทักษิณสุข    กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย นำ  Mrs. Sukahara    Setsugo  อาสาสมัครชาวญ ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2557 23:10 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • โรงเรียนจัดงานกรีฑาสีดาราวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2557 ชื่องานว่า "กรีฑาสีดาราวิทยาลัย สามัคคี มีเอกภาพ นำพาสู่อาเซียน" ใน วันศ ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2557 20:06 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 117 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

 • รางวัลระดับประเทศโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จัดสัมมนา  และ  มอบรางวัล โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School )  เฉลิมพระเกียรติ 58  พรรษา ปี 2556  ระด ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2557 19:36 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • BEST PRACTICE AWARD อ.รวยพร   พงศ์อุดม    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเยาวชนพลยุติธรรมร่วมสร้างสรรค์โรงเรียนปลอดบุหรี่   (SMOKING    BAN    SCHOOLS)  รับโล่เกียรติยศการดำเนินกิจกรรมดีเด่น (BEST PRACTICE ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2557 02:17 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2555     เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2557   ดร.อวยพร   หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ "รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 21:03 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • เด็กดาราคว้าแชมป์สแต็คโลก "WSSA 2014"     นักกีฬาสแต็คโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาสแต็คทีมชาติไทย จำนวน 6 คน จากจำนวนทั้งหมด 9 คน ทั่วประเทศ ได ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 21:03 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • ค่ายยุวชน ประชาธิปไตย ปี 2557 นางสาวศุภลักษณ์     ถวิลวิศาล นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดเชียงใหม่   เป็นตัวแทนยุวชนของจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมค ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 21:06 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรอบรั้วดารา

 • ทีมงาน TBM จัดบรรยายให้ความรู้รักษาพัฒนาสมอง ป.4 และ ป.5 2557 ทีมงาน TBM มีการจัดการบรรยายในลักษณะการให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4 และ ป.5 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องความสำคัญของสมอง การด ...
  ส่ง โดย Greecha Katpratoom
 • ทีมงาน TBM จัดบรรยายให้ความรู้รักษาพัฒนาสมอง ป.1 2557 การบรรยายในลักษณะการให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องความสำคัญของสมอง การดูแลรักษาสมอง รวมทั้งฝึกปฏิบัติท่าบริหารสมอง ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2557 23:15 โดย Greecha Katpratoom
 • นักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะบรรยายให้ความรู้ นักเรัยนแกนนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ได้ทำการบรรยายเรื่อง การจัดการขยะในโรงเรียนอย่างถูกวิธี และหลักของ 7R ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย#รอบรั้ว57 ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2557 01:50 โดย Greecha Katpratoom
 • จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557           ระดับ / แผนก ชาย หญิง รวม บริหาร   3 7 10 ปฐมวัย   2 27 ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2557 18:30 โดย Greecha Katpratoom
 • เสียงตามสาย เรื่องดีดี เกี่ยวกับสมอง ด.ญ. ชนินาถ พงศ์อุดม ม.2/7 ตัวแทนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านเสียงตามสาย ในเช้าวันพุธที่ 2 ม ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2557 01:57 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน


ปฏิทินโรงเรียนประกาศ !

 • ประกาศ! เรื่องการดำเนินการให้เงินอุดหนุน ประกาศเรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามมติคณะกรรมการบริหาร และกรรมการร ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2557 01:24 โดย Greecha Katpratoom
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2557 เอกสาร "อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2557"  เพื่อนำไปเป็น "เอกสารประกอบการตั้งเบิก" สามารถ Download ได้เลย หรือมารับที่ได้หน้าห้องการเง ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2557 19:52 โดย Greecha Katpratoom
 • รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดาราวิทยาลัยรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อ.1-ม.6 ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดต่างๆ ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2557 19:45 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ! รับสมัครครู

 • รับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีคุณสมบ ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2557 18:24 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


http://goo.gl/ehh9d9


รูปภาพล่าสุด

 • กรีฑาสีดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้จัดงานกรีฑาสีดาราวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2557  "สามัคคี  มีเอกภาพ  นำพาสู่อาเซียน"  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557
  ส่ง 8 ก.ค. 2557 19:17 โดย Greecha Katpratoom
 • อบรมวิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)     ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิธีการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้” ให้ความร ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2557 22:22 โดย Greecha Katpratoom
 • อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรระดับหัวหน้างาน อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรระดับหัวหน้างาน เรื่อง "จิตวิญญาณ และสำนึกความเป็นครู เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2557 19:16 โดย Greecha Katpratoom
 • การอบรม Protect You Teen สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Protect Your Teen" (รู้ทันวัยรุ่น) ให้กับตัวแทนคณะครูโรงเร ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2557 22:43 โดย Greecha Katpratoom
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 และ 19 มิถุนายน 2557 ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2557 20:53 โดย ปกรณ์ แสงทับทิม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอล่าสุด

 • ท่าเต้นออกกำลังกาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย มีโครงการให้นักเรียนและบุคลากรออกกำลังกายตอนเช้า
  ส่ง 8 ก.ค. 2557 19:42 โดย Greecha Katpratoom
 • งานดำหัวปี๋ใหม่ ร่วมใจ๋จาวดารา ( 25 เม.ย. 2557 ) สมาคมนักเรียนเก่าดารา จัดงาน “ ดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา ” เพื่อคารวะครู อาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เมือง วันศุกร์ที่ 25 เมษายน ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2557 02:12 โดย Greecha Katpratoom
 • พิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จะจัด พิธีนมัสการพระเจ้า   เนื่องในโอกาสพิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน  พิธีมอบเข็มทองคำฝังเพชรให้แก่ ครูที่ทำงานในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2557 02:48 โดย Greecha Katpratoom
 • พิธีจบหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 พิธีจบหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2557 21:23 โดย Greecha Katpratoom
 • ข่าวงานคืนแห่งดาวพราวแสง ประจำปีการศึกษา 2556 โดย LC Cable เชียงใหม่ ข่าวงานคืนแห่งดาวพราวแสง ประจำปีการศึกษา 2556 โดย LC Cable เชียงใหม่
  ส่ง 11 มี.ค. 2557 02:32 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 42 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายการอาหารประจำเดือน

 • รายการอาหารประจำเดือนกรกฎาคม 2557 รายการอาหารประจำเดือนกรกฏาคม 2557 ดู
  ส่ง 7 ก.ค. 2557 18:06 โดย Greecha Katpratoom
 • รายการอาหารประจำเดือนมิถุนายน 2557 รายการอาหารประจำเดือนมิถุนายน 2557 ดู
  ส่ง 30 พ.ค. 2557 01:04 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2557

ติดตาม

QRCode

กิจกรรมล่าสุดของไซต์