หน้าแรก

ประกาศ !

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย เมื่อวันที่  23-24  กุมภาพันธ์ 2558  พันตำรวจตรีสุนทร  อินใจคำ  สารวัตรกลุ่มงานจราจร  จังหวัดเชียงใหม่  มาบรรยายให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมาย จราจร ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2558 01:38 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ 2558  อาจารย์  และนักศึกษาคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  มาศึกษาดูงานด้านหลักสูตร     และการจัดการเรียนรู้  ระดับปฐมวัย ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2558 21:54 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่    7   กุมภาพันธ์   2558    นายสุริยะ      ประสาทบัณฑิตย์       ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ   งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2558 22:51 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • ซื้อชุดนักเรียนใหม่ ! ได้แล้วที่ร้านค้าโรงเรียน นักเรียนใหม่หรือเก่าสามารถซื้อชุดนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้แล้วที่ร้านค้าโรงเรียน เปิดทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 07.00-17 ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2558 18:35 โดย Greecha Katpratoom
 • กีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9     เมื่อวันอาทิตย์  ที่  25  มกราคม  2558  นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 -3) โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาอนุบาลโรงเร ...
  ส่ง 30 ม.ค. 2558 00:32 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • สวัสดีปีใหม่ชุมชน     เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  29  มกราคม  2558   ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน  โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย อาจารย์พิมลมาลย์   มหามนตรี   หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน ...
  ส่ง 28 ม.ค. 2558 23:39 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 182 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรอบรั้วดารา

 • มอบทุนการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 56 คน ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2558 01:40 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • พิธีจบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557     เมื่อวันเสาร์  ที่  21  กุมภาพันธ์  2558  โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัด พิธีจบหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2558 00:39 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Safia 128     เมื่อวันศุกร์  ที่  20  กุมภาพันธ์  2558   ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน  แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานปัจฉิมนิเทศนักเร ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2558 18:56 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • การประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา     ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2558 02:05 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • เยี่ยมชมพันธกิจ เมื่อวันที่   4 กุมภาพันธ์ 2558  คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และผู้แทนจากศูนย์ประสานงานอาเซียน     สภาคริสตจักรในประเทศไทย นำโดย   ผป.ดร.ประเวศน์      คิดอ่าน    กรรมการบริหารโรงเรียนดาราว ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2558 23:32 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 99 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-lrc/home
http://goo.gl/ehh9d9

รูปภาพล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโรงเรียน


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ EntTrong.com

รายการอาหารประจำเดือน

 • รายการอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รายการอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 คลิ๊กดู
  ส่ง 26 ม.ค. 2558 18:50 โดย Greecha Katpratoom
 • รายการอาหารประจำเดือนมกราคม 2558 รายการอาหารประจำเดือนมกราคม 2558 คลิ๊กดู
  ส่ง 4 ม.ค. 2558 21:04 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »