f
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2563

ผู้ปกครอง
นักเรียน
ครู-บุคลากร
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/tidtx-rea
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-xnubal
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/p-1-3
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-prathm
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-3/
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/senior-high-school/hawhna-phaenk

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2563
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2562
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngchara
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiyn
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khru
https://sites.google.com/web1.dara.ac.th/npprogram
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/ https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

https://sites.google.com/web1.dara.ac.th/140dara/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/daraeqs/

ประกาศสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมวันเยาวชน "HAPPY LIFE HAPPY LAND แดนภาพยนตร์"     เมื่อวันศุกร์ที่  20  กันยายน  2562   ฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกมัธยมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมวันเยาวชน  ประจำปีการศึกษา 2562 ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2562 23:36 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19  กันยายน  2562  ฝ่ายวิชาการ  แผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง  ชีว ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2562 21:04 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • สานสายใยพี่สู่น้อง เมื่อวันที่ 17  กันยายน  2562  ฝ่ายวิชาการ  และกิจการนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้จัดกิจกรรม  “สานสายใยพี่สู่น้อง”  ให้นักเร ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2562 19:09 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • การรับมอบเกียรติบัตร โครงการพัฒนาทักษะความฉลาดทางดิจิตัล     เมื่อวันอังคารที่  17  กันยายน  2562  บริษัท เอไอเอส โดย นายวันชัย   ฉันทพัชนี   ตัวแทนผู้บริหาร และทีมงาน  เข้ามอบเกียรติบัตรให ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2562 18:34 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • การฝึกซ้อมปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย และภัยจากแผ่นดินไหว     ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ หน่วยฝึกอบรม และเผยแพร่วิชาการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ จัด การอบรม และฝึกซ้อมการป ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2562 16:57 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 956 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

 • เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวันเสาร์ที่  14  กันยายน  2562  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัด พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสว ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2562 17:01 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • คว้าเหรียญทองบาสเกตบอล การแข่งขัน Youth Sports Games ในการแข่งขัน Youth  Sports  Games  ที่เมืองวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซีย  การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสามคน 3on3  (ประเภททีมหญิง)  อายุไม่เกิน 15 ป ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2562 18:00 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019 บริษัท อินโนเวตีฟ  เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด หรือ INEX ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์การค้าเดอะฮับ   ร ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2562 18:03 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • World Robot Games Thailand Championship 2019 การแข่งขันรายการ World  Robot  Games  Thailand  Championship  2019 จัดในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ   รังสิต    จังหวัดปท ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2562 18:05 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 7   สิงหาคม   2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนดาราวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เนื่องในวันรพี   ประจำป ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2562 02:16 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 226 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปภาพ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 123 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 97 รายการ ดูเพิ่มเติม »ติดตามข่าวสารผ่านทาง Social media
https://www.facebook.com/Dara.Primary.Section.P1.3/
https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%A11-3-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-369191820612553/
https://www.facebook.com/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-974977886167424/?__tn__=kCH-R&eid=ARAukAUIYba27tlZvoLTHk-YuFwH43NOhKQub5-2T_FLl7fnePJ8X6pP2tIZqbqA9ICmwF6E_jKUtCDm&hc_ref=ARQ1Oa_FMBjlmEgNrYsgwD6xJO8y4FMmj-kNE3Uy7bMg-l_imS72BNpsPTP8J0nadmw&__xts__[0]=68.ARB5YTusHchxjvOdIry5RmXUcEr46M1sxRQqvl1Z5iInymZidIGQIIQ4KkN0ca1J2ysZTfLH9ZoSqI0UM6hODUI94VA4Epf0BO2HFMa7yGk8TKQ-AZOr6wStTcX886PH9xOddN7ITFy47Tzv29TAZyll5Eb2tb8i7PJJo7qBi3TxqYknbJ1Zbtd3EfBPI7_wz6I6kGAQPiJk5SLB2DgVOkGJSOFjNNBcV-lDLS3OvrpfJS5oasjmbC4dhDrtRzDN5hHIb3RDDmfFyQONQbTZgcP2X740_pkDFG_9sNkvLkQABOMW7tKBLNCMKJYo-SqBWHglLqREn6Xahlt3189Rn56X
https://www.facebook.com/DaraNP/
https://www.facebook.com/Dara-Academy-Basketball-2038086779584257/

https://line.me/ti/p/%40lbp6473c
https://www.youtube.com/channel/UC1jHNjIBwvki83AKfIISX3g
https://www.youtube.com/channel/UCDbjaooyK65VYtfDerK_T1w
https://twitter.com/DaraAcademy
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1235191606513552/
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88-202378573266371/https://www.facebook.com/groups/140030112763687/?fref=ts
https://www.facebook.com/DARAsymphonicFC/