หน้าแรก

ประกาศ !

 • รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการปิดร ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2557 23:26 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศึกษาดูงานระบบ INFOPRO เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2558  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  และดร.อวยพร  หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการ  ต้อนรับ ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2558 23:36 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558 โรงเรียนดาราวิทยาลัย     จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด    เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   26    มิถุนายน  โดยมี อ.ไพโรจน์   ล้อสินคำ  ผู้ช่วยผ ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2558 01:44 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • ร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงิน ผป.ดร.อวยพร    หว่างตระกูล    ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   และคณะ ร่วมแสดงความเสียใจ        กับครอบครัวจันทน์ผาที่ได้สูญเสียมารดา     และมอบเงินช่วยเหลือพิธีศพให ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2558 02:01 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • ร่วมไว้อาลัย เมื่อวันที่   22  มิถุนายน  2558   ผป.ดร สิรินันท์      ศรีวีระสกุล  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน    ผป.ดร.อวยพร    หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการ   พร ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2558 01:43 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • ประชุมกรรมการจัดงานวันอาเซียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่   15     มิถุนายน     2558   ผป.ดร.ประเวศน์     คิดอ่าน  ประธานศูนย์ประสานงานอาเซียน  สภาคริสตจักรในประเทศไทย  จัดประชุมกรรมการจัดงานวันอาเซียน    สภาคริสตจ ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2558 20:04 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ อาจารย์สุทธยนต์     อารีญาติ   รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมอาจารย์ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน     ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ  คุณสราวุฒ ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2558 01:25 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2558 19:56 โดย Greecha Katpratoom
 • มิชชันนารีเยี่ยมเยียน เมื่อวันศุกร์ที่  22   พฤษภาคม 2558  คณะผู้บริหาร  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ต้อนรับอาจารย์Dae Heung Kang  ที่นำคณะมิชชันนารีเกาหลี  อาจารย์  Daniel  Park ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2558 18:57 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เมื่อวันที่   26  พฤษภาคม   2558    ดร.ชวนพิศ    เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการโรงเรียนดาราวิทยาลัย      รับมอบอุปกรณ์กีฬา    เพื่อสนับสนุนในการเรียนการสอน  ในโครงการ Still ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2558 00:11 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • แสดงความเสียใจ เมื่อวันพุธ  ที่  20  พฤษภาคม  2558   ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์    ผู้จัดการ     ดร.อวยพร  หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะ ร่วมวางพวงหรีด ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2558 18:54 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 209 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรอบรั้วดารา

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 116 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน


รายการอาหารประจำเดือน

 • รายการอาหารประจำเดือนกรกฎาคม 2558 รายการอาหารประจำเดือนกรกฎาคม 2558              คลิ๊กเพื่อดู
  ส่ง 25 มิ.ย. 2558 01:01 โดย Greecha Katpratoom
 • รายการอาหารประจำเดือนมิถุนายน 2558 รายการอาหารประจำเดือนมิถุนายน 2558              คลิ๊กเพื่อดู
  ส่ง 25 มิ.ย. 2558 00:59 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือและวารสาร

 • The Dara Star Magazine July 2015 The Dara Star Magazine July 2015Click to Preview
  ส่ง 1 ก.ค. 2558 00:35 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khaw-ngan-wichakar
 • อบรม DARA TBM for Beginner สำหรับครูใหม่ระดับประถมศึกษา     ฝ่ายงานทีบีเอ็ม ดาราวิทยาลัย ระดับประถมศึกษา จัดการอบรม DARA TBM for Beginner สำหรับครูใหม่ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2558 02:27 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • ค่าย i-CUD นักเรียน NP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้เซนต์แอนดรูส์ ประเทศสิงคโปร์  จัดกิจกรรมค่าย ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2558 22:51 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ     ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2558 22:46 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ด้วยเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์                          ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน รงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับประถมศ ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2558 02:02 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • การอบรม ORIGO Mathematics คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้เข้ารับการอบรมการสอนคณิตศาสตร์ ORIGO Mathematics ในวันที่ 5,8 และ 12 มิถ ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2558 20:33 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • ปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้ทำการปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่  9 ‎มิถุนายน ‎2558  ณ ห้องประชุมมณีบล็อก ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2558 01:52 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รับสมัครงาน

 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง เพื่อปฏิบัติงานด้านงานอาคารสถานที่ และงานทำความสะอาดภายในโรงเรียน จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติด ...
  ส่ง 7 พ.ค. 2558 02:46 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-lrc/home
http://goo.gl/ehh9d9

รูปภาพล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโรงเรียน


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ EntTrong.com