หน้าแรก

ประกาศ !

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เชิญชวนเพิ่ม Line ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยใน Line Official ของคุณ เนื่องจากสื่อโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยไปเสียแล้ว แทบทุกคนต้องมี เมื่อก่อนโรงเรียนมีโซเซียลมีเดียเพื่อให้ติดตามตามข้อม ...
  ส่ง โดย Greecha Katpratoom
 • สภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับคริสตจักรภาคที่ 1 จัดงาน "มิชชั่นเดย์ ครั้งที่ 3"           สภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับคริสตจักรภาคที่ 1 จัดงาน "มิชชั่นเดย์ ครั้งที่ 3" ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2558 01:00 โดย Greecha Katpratoom
 • คืนแห่งดาวพราวแสงดารา โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดงาน     “คืนแห่งดาวพราวแสง”     ประจำปีการศึกษา 2557  เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่คณะครู       และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   ในว ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2558 01:41 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • ศึกษาดูงานด้านพันธกิจการศึกษา เมื่อวันที่  3    มีนาคม   2558  คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย        นำโดย ดร.อวยพร  หว่างตระกูล     ผู้อำนวยการ   ต้อนรับ คณะ   Presbyterian   Church  in  the  Republic ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2558 01:08 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • ร่วมไว้อาลัย ผป.ผศ.รัชนี พวงวงศ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2558   คณะผู้บริหาร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบรรจุร่างของ ผป.ผศ.รัชนี  พวงวงศ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเร ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2558 00:04 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ     เมื่อวันจันทร์  ที่  2  มีนาคม  2558   โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย ดร.นฤมล   สายะบุตร   รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน  ร่วม  ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2558 00:27 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 188 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

 • กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา     เมื่อวันอังคาร  ที่  3  มีนาคม  2558   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  แผนกมัธยมศึกษษตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำตัวแทนนักเรียนเข ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2558 23:49 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • รางวัลเทควันโด้ เด็กชายรัฐพล       ศิริโภคากิจ      ชั้น  ป.6/2   เข้าร่วมการแข่งขัน  CMU    TAEKWONDO    OPEN  ครั้งที่ 4    ประจำปี  2558    เมื่อวันที่   14 ก ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2558 22:53 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • รับเกียรติบัตร คะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง Trinity Awards Thailand 2014 ดร.อวยพร    หว่างตระกูล     ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย       แสดงความยินดีกับเด็กชายรัฐพล       ศิริโภคากิจ      ชั้น ป.6/2    ได้รับเกียรติบ ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2558 00:54 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • สถานศึกษาเอกชนที่สนับสนุนด้านการศึกษาคนพิการดีเด่น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2558  ดร.อวยพร    หว่างตระกูล    ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย    รับมอบโล่สถานศึกษาเอกชนที่สนับสนุนด้านการศึกษาคนพิการดีเด่น ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2558 00:59 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 1     นางสาวณัฐชยา   กาญจนพิพัฒน์กุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก สังกัดทีม CM SENSATION ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2558 19:41 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรอบรั้วดารา

 • การประชุม กลุ่มจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงประจำเดือน มีนาคม 2558 ให้กับข้าราชการตำรวจจราจรในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการจากหน่วยเหนือตลอดจนชี้แจงข้อราชการสำคัญๆ ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2558 01:49 โดย Greecha Katpratoom
 • กิจกรรมสืบฮีตโตยฮอย สืบสานล้านนาประเพณีการละเล่นไทย     เมื่อวันศุกร์  ที่  6  มีนาคม  2558   แผนกปฐมวัยจัด กิจกรรมสืบฮีตโตยฮอย  สืบสานล้านนาประเพณีการละเล่นไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2558 21:19 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • English Day Camp     เมื่อวันอังคาร  ที่  3  มีนาคม  2558   แผนกปฐมวัยได้จัด กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา  English Day Camp เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2558 21:09 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • กิจกรรมอนุบาลดาราร่วมใจพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม     เมื่อวันจันทร์  ที่  2  มีนาคม  2558   ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3  จำนวน  36  คน  ได้นำกล่องเครื่องดื่มที่ทำความสะอาดแล้ว พร้อมสำหร ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2558 20:59 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • มอบทุนการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 56 คน ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2558 01:40 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 103 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-lrc/home
http://goo.gl/ehh9d9

รูปภาพล่าสุด

 • รูปภาพพิธีอำลาครูเกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2557 รูปภาพและบรรยากาศการนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้า และพิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 พิธีเริ่มเวลา ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2558 03:08 โดย Greecha Katpratoom
 • งานอบรมครูฝ่ายสนันสนุน วันที่ 13-14 มีนาคม 2558  ภาพบรรยากาศงานอบรมครูฝ่ายสนันสนุน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัยวันที่ 13-14 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16 ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2558 23:42 โดย ปกรณ์ แสงทับทิม
 • รูปภาพคืนแห่งดาวพราวแสงดารา โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดงาน     “คืนแห่งดาวพราวแสง”     ประจำปีการศึกษา 2557  เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่คณะครู       และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   ในว ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2558 17:46 โดย Greecha Katpratoom
 • อบรม GEG Chiang Mai @ Dara Academy ภาพบรรยายกาศงานอบรม GEG  ( Google Educator Group ) Chiang Mai, Thailand งานอบรมบรรยายการใช้งาน Google app for Education วันที่ 10-11 มีนาคม 2558สถานที่อบรมโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่วิทยากร ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2558 02:44 โดย ปกรณ์ แสงทับทิม
 • รูปภาพพิธีจบหลักสูตร ม.3 รุ่น โอฬาร รูปภาพการนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตร ของนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น โอฬาร  วันเสาร์ที่ 21 ก ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2558 01:55 โดย Adisak Mahawan
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 38 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโรงเรียน


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ EntTrong.com

รายการอาหารประจำเดือน

 • รายการอาหารประจำเดือนเมษายน 2558 รายการอาหารประจำเดือนเมษายน 2558              คลิ๊กเพื่อดู
  ส่ง 19 มี.ค. 2558 20:14 โดย Greecha Katpratoom
 • รายการอาหารประจำเดือนมีนาคม 2558 รายการอาหารประจำเดือนมีนาคม 2558 คลิ๊กดู
  ส่ง 1 มี.ค. 2558 22:38 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »