หน้าแรก

ประกาศ !

 • รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร  ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2558 01:32 โดย Greecha Katpratoom
 • ใบประกาศนียบัตร หรือ ปพ.2 ม.6 ปี 2557 มารับได้แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 หรือนักเรียนที่จบการศึกษาปีที่แล้ว ขณะนี้สามารถมารับเอกสาร ใบประกาศนียบัตร หร ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2558 00:51 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศรับสมัครบุคลากร

 • รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษจำนวน : 1 อัตรา  วันที่ประกาศ : 5 ตุลาคม 2558  วุฒิที่รับ : ปริญญาตร ...
  ส่ง โดย Greecha Katpratoom
 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง เพื่อปฏิบัติงานด้านงานอาคารสถานที่ และงานทำความสะอาดภายในโรงเรียน จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติด ...
  ส่ง 7 พ.ค. 2558 02:46 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558  ดร.อวยพร   หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  รับรางวัลโล่พร้อมเกียรติบัตร จากนายอด ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2558 00:37 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • งานมุทิตา กษิณาลัย 58 สพป.ชม. เขต 1     เมื่อวันพุธ  ที่  30  กันยายน  2558  คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ดร.อวยพร   หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการ ร่วม "งานมุทิตา กษิณาล ...
  ส่ง 1 ต.ค. 2558 00:18 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • วันมหิดล ประจำปี 2558 เมื่อวันที่  24    กันยายน     2558  อาจารย์สุทธยนต์       อารีญาติ         รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา     โรงเรียนดาราวิทยาลัย      ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2558 18:45 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • สะเต็มศึกษา พัฒนานวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 แผนกประถมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนดาราวิทยาลัย    จัดกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ )   หัวข้อ สะเต็มศึกษา    พัฒนานว ...
  ส่ง 25 ก.ย. 2558 00:27 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • งานวันเยาวชนดารา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่  18   กันยายน   2558  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ   ประจำปีการศึกษา  2558 โดยมี ดร.อวยพร     หว่างตระกูล     ผู้อำนวยการ ...
  ส่ง 24 ก.ย. 2558 19:03 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • รับมอบของ เมื่อวันที่   22   กันยายน   2558     ดร ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์    ผู้จัดการโรงเรียน          รับมอบของสมนาคุณ จาก  คุณพงษ์ศักดิ์      แซ่ตั้ง  กรรมการผู้จ ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2558 01:32 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 256 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 78 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรอบรั้วดารา

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 122 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

รายการอาหารประจำเดือน

 • รายการอาหารประจำเดือนกันยายน 2558 รายการอาหารประจำเดือนกันยายน 2558              คลิ๊กเพื่อดู
  ส่ง 10 ส.ค. 2558 01:59 โดย Greecha Katpratoom
 • รายการอาหารประจำเดือนสิงหาคม 2558 รายการอาหารประจำเดือนสิงหาคม 2558              คลิ๊กเพื่อดู
  ส่ง 3 ก.ย. 2558 23:54 โดย Adisak Mahawan
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือและวารสาร

 • The Dara Star Magazine July 2015 The Dara Star Magazine July 2015Click to Preview
  ส่ง 21 ก.ค. 2558 20:48 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khaw-ngan-wichakar
 • การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ อนาคตอันสดใสกับการเรียนอย่างไรให้ใจเป็นสุขและสำเร็จ       สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ อนาคตอันสดใสกับการเรียนอย่างไรให้ใจเป็นสุขและสำเร็จ  วันที่ 28 กันยายน 2558 ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2558 00:46 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • Google Apps for Education นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    กิจกรรม Google Apps for Education นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เมื่อวันท ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 21:11 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • กิจกรรมวิพิธทัศนา ชั้น ป.4-6    เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  จัดกิจกรรมวิพิธทัศนา สำหรับนักเรียนชั้น ป ...
  ส่ง 24 ก.ย. 2558 00:39 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • กิจกรรมวัคซีนชีวิต ระดับประถมศึกษา              ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมวัคซีนชีวิต สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  ณ หอประช ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2558 22:07 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • กิจกรรมน้องพี่พบกันผูกพันดารา      ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดกิจกรรมน้องพี่พบกัน ผูกพันดารา  เมื่อวันที่  10 กันยายน 2558  ณ หอประชุม ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2558 20:11 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • กิจกรรมรู้รักษาพัฒนาสมอง ระดับประถมศึกษา       ฝ่ายงานทีบีเอ็ม ดาราวิทยาลัย ระดับประถมศึกษา  จัดกิจกรรมรู้รักษาพัฒนาสมอง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558   โดยแบ ...
  ส่ง 8 ก.ย. 2558 21:34 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/

งานวิจัยของโรงเรียน

ลำดับชื่อเรื่องงานวิจัยชื่อผู้วิจัยสังกัดDownload
การใช้อุปกรณ์ไม้หัดเดินแถวเพื่อพัฒนาทักษะการเดินแถวของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางพัชรินทร์ ยะจอม ปฐมวัย การใช้อุปกรณ์ไม้หัดเดินแถวเพื่อพัฒนาทักษะการเดินแถวของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
การใช้แบบทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางนภัทร ศิริสานต์ ปฐมวัย การใช้แบบทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานเรื่องสั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 นางสุนันทา แดงเรือน ประถมศึกษาปีที่ 1-3 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานเรื่องสั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม นางพัชรี เทพจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 
การพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกหัดคำศัพท์สัมผัสคล้องจองด้วยเสียงสระภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 นางสาวจิราภรณ์ ทินอุทัย ประถมศึกษาปีที่ 4-6 การพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกหัดคำศัพท์สัมผัสคล้องจองด้วยเสียงสระภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 
การใช้บัตรคำศัพท์ประกอบภาพในการพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กออทิสติก ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นางรัศมีดาว ปัญญาพระพร มัธยมศึกษาตอนต้น การใช้บัตรคำศัพท์ประกอบภาพในการพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กออทิสติก ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
การศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นายอดิศักดิ์ มหาวรรณ มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
การใช้รูปแบบการสอน DRA 7 STEPs เพื่อพัฒนาการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 นางธิดารัตน์ อิงคนันทวารี มัธยมศึกษาตอนปลาย การใช้รูปแบบการสอน DRA 7 STEPs เพื่อพัฒนาการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 
แสดง 8 รายการจากหน้า งานวิจัย จัดเรียงตาม ลำดับ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-lrc/home
https://chrome.google.com/webstore/detail/dara-lrc/bmcojocadhihpklcanjlffpconfelhlj?hl=th
https://chrome.google.com/webstore/detail/daaejgcmlolpkecnilhkjjieoljagnll/

รูปภาพล่าสุด

 • รูปภาพการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2015 ประมวลภาพการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์  2015 ภาคเหนือ จัดโดยโดยสมาคมพระคริสต์ธรรมไทย เมื่อวันเสาร์ที่  12    กันยายน   2558   ที่ผ่านมา
  ส่ง 17 ก.ย. 2558 19:14 โดย Greecha Katpratoom
 • รูปภาพกรีฑาดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 กรีฑาดาราวิทยาลัย ส่งเสริมค่านิยมไทย รวมใจสามัคคี มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 
  ส่ง 30 ส.ค. 2558 20:55 โดย Greecha Katpratoom
 • รูปภาพพิธีนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพุธ  ที่  6  พฤษภาคม  2558   โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัด พิธีนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  โดยมี ศาสนาจารย์ ดร.สมช ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2558 23:38 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 46 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอล่าสุด

 • วีดีโอตัวอย่างการใช้บัตร Smart Card เพื่อซื้ออาหารภายในโรงเรียน บัตร Smart Card เป็นชนิดบัตร RFID เปรียบเสมือนเงินสด สามารถใช้ซื้ออาหารภายในโรงเรียนได้เท่านั้น หากบัตรถูกเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ ติดอยู่กับป ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2558 16:42 โดย Greecha Katpratoom
 • วีดีโอกรีฑาดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 (Highlight) กรีฑาดาราวิทยาลัย ส่งเสริมค่านิยมไทย รวมใจสามัคคี มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  ส่ง 8 ก.ย. 2558 00:55 โดย Greecha Katpratoom
 • นักเรียนประกวดเต้นประกอบเพลง พลเมืองเป็นใหญ่ นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกวดเต้นประกอบเพลง "พลเมืองเป็นใหญ่" เพื่อชิงรางวัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน เพียง ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2558 23:58 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโรงเรียน


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ EntTrong.com