f
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2562

ผู้ปกครอง
นักเรียน
ครู-บุคลากร
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/tidtx-rea
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-xnubal
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/p-1-3
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-prathm
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-3/
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/hlaksutr/radab-mathymsuksa-txn-play

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rongreiyndarawithyalaypeidrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2562
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/xeksarprakxbkarbeikkhaleareiynpracapikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2560
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/xatrakhaleareiynpikarsuksa2561
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/rakhahnangsuxbaebreiynrathmixudhnunpikarsuksa2559thiphupkkhrxngtxngchara
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/karkhaykheruxngbaebnakreiynchudphlsuksakheruxngbaeblukseuxnetrnarirxngtheathungtheachudwaynachudphunmeuxngrxngtheaphunmeuxng
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/phu-pkkhrxng/kar-chara-ngein
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/keiyw-kab-rongreiyn/khxmul-rongreiyn/ptithin-rongreiyn
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khxmul-tham-bxy/hxphakrongreiyndarawithyalay
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-khru
https://sites.google.com/web1.dara.ac.th/npprogram
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/ https://www.facebook.com/PAS-DARA-955269514566743/

ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เยี่ยมเยียน และ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เมื่อวันที่   19  กันยายน  2561   อาจารย์  สุรศักดิ์         ไชยกัณทา  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนดาราวิทยาลัย     พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมเยียน และ   มอบเง ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2561 17:15 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • มอบเงินขอบคุณตำรวจจราจร เมื่อวันที่   26   กันยายน    2561  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  มอบเงินขอบคุณจากโรงเรียนให้  ร้อยตำรวจตรีพรศักดิ์      พรหมส ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2561 17:22 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ ที่ 22  กันยายน 2561   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2561 17:53 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • ดาราจัดงานวันเยาวชน โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดงานวันเยาวชน  ประจำปีการศึกษา  2561 เมื่อวันศุกร์ที่  21   กันยายน   2561  ในหัวข้อ “DRA  Bring  Back  to  90’s  140 ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2561 17:58 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
 • GRAND OPENING FASHION ART STUDIO & DARA ROBOTICS STUDIO     เมื่อวันจันทร์ที่  24  กันยายน  2561  คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ  ร่วมนม ...
  ส่ง 25 ก.ย. 2561 16:56 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 831 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 190 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รูปภาพ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 108 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 95 รายการ ดูเพิ่มเติม »ติดตามข่าวสารผ่านทาง Social media
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2Official-760671340709282/
https://www.facebook.com/groups/140030112763687/?fref=ts
https://plus.google.com/b/105164111100834007786/+DaraAcThOfficial

https://line.me/ti/p/%40lbp6473c
https://www.youtube.com/channel/UC1jHNjIBwvki83AKfIISX3g
https://www.youtube.com/channel/UCDbjaooyK65VYtfDerK_T1w
https://twitter.com/DaraAcademy
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1235191606513552/