หน้าแรก

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2559

ประกาศ !

 • ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559   ตามชั้นดังต่อไปนี้(คลิ๊กตามชั้นเพื่อ Download เอกสาร PDF)เตรียมอน ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2558 18:58 โดย Greecha Katpratoom
 • ขอเชิญร่วมงานดาราไนท์ 58 สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้าดารา 9 ธันวา ดาราไนท์ 58 "ความรักเป็นสายสัมพันธ์"วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2558 18:26 โดย Greecha Katpratoom
 • ขอเชิญร่วมงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน 58 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน "ดาราวิทยาลัย รวมใจ ก้าวไกลสู่สากล" ใน วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเร ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2558 23:19 โดย Greecha Katpratoom
 • รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร  ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2558 01:32 โดย Greecha Katpratoom
 • ใบประกาศนียบัตร หรือ ปพ.2 ม.6 ปี 2557 มารับได้แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 หรือนักเรียนที่จบการศึกษาปีที่แล้ว ขณะนี้สามารถมารับเอกสาร ใบประกาศนียบัตร หร ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2558 00:51 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศรับสมัครบุคลากร

 • รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษจำนวน : 1 อัตรา  วันที่ประกาศ : 5 ตุลาคม 2558  วุฒิที่รับ : ปริญญาตร ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2558 23:04 โดย Greecha Katpratoom
 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง เพื่อปฏิบัติงานด้านงานอาคารสถานที่ และงานทำความสะอาดภายในโรงเรียน จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติด ...
  ส่ง 7 พ.ค. 2558 02:46 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศึกษาดูงานการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่  16   พฤศจิกายน   2558  ดร.อวยพร        หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ต้อนรับ    บุคลากรสำนักบริหารการเงิน    มหาวิทยาลัยพายัพ ท ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2558 18:29 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยศึกษาดูงาน ดร.อวยพร       หว่างตระกูล       ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย      ที่มาศึกษาดูงานด้านวิชาการของโรงเร ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2558 00:38 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • มอบเงินสนับสนุนงานพัฒนาโรงเรียนสืบนทีธรรม เมื่อวันที่   10  พฤศจิกายน  2558  โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย  ดร.ชวนพิศ     เลื้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ   ดร.อวยพร     หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการ   พร ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2558 00:50 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2558  ดร.อวยพร     หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการ   ต้อนรับ   คุณElisabeth      Lenders   อาจารย์ใหญ่ของ   Kingswood  College Box  Hill Australia ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2558 19:32 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • หุ่นสายไทย ใส่ใจผู้บริโภค มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเด็ก  ร่วมกับ   คณะละครหุ่นสรรค์สนุก  จัดโครงการ หุ่นสายไทย  ใส่ใจผู้บริโภค  จัดแสดงหุ่นสายให้ความรู้กับนักเรียนในการบร ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2558 19:28 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 แหล่งที่มาจาก ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัยhttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/daraeqs/khaw---kar-prakan-khunphaph/23raynganphlkardaneinngankarphathnakhunphaphkarsuksaphakhreiynthi1pikarsuksa2558
  ส่ง 10 พ.ย. 2558 20:14 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 269 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 83 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรอบรั้วดารา

 • โครงงานการศึกษาวิจัยต้นซิลกี้โอ๊ค     เมื่อวันจันทร์  ที่  19  ตุลาคม  2558  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มูลนิธิโครงการหลวง โดย นายธนาวุฒิ  ณะคำ   รองหัวหน้าสถานี  มอบต้นกล้าต้นโอ๊ค สายพันธ ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2558 01:58 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • English Camp Primary Level     ฝ่ายวิชาการ  แผนกประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2558 ...
  ส่ง 20 ต.ค. 2558 22:15 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • การแสดงเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-เกาหลี     เมื่อวันอังคาร  ที่  25  สิงหาคม  2558  ทีมนักแสดงจาก คริสตจักรในประเทศเกาหลี โดยการนำของ ศาสนาจารย์ ดร.ซิน ซึง ยอม   อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวาร ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2558 23:53 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • กรีฑาสีดาราวิทยาลัย ส่งเสริมค่านิยมไทย รวมใจสามัคคี     วันที่  21  สิงหาคม  2558  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงานกรีฑาสีดาราวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2558  "ส่งเสริมค่านิยมไทย  รวมใจสามัคคี" โดยมีว ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2558 01:45 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • ฟังบรรยายพิเศษ จาก เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่   7   สิงหาคม   2558  ผู้ปกครองสุรพงศ์      มิตรกูล  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2558 01:41 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • กิจกรรมงานสัปดาห์ภาษาสุนทร และสัปดาห์หอสมุด ห้องสมุดประถม Dara Book Fair “ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน” โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ภาษาสุนทร  และสัปดาห์หอสมุด  ห้องสมุดประถม  Dara  Book  Fair “ 60 พรรษาเจ้าฟ้านักอ่าน”  ระหว่างวันที่ 20 ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2558 19:44 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 124 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

รายการอาหารประจำเดือน

 • รายการอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 รายการอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2558              คลิ๊กเพื่อดู
  ส่ง 4 พ.ย. 2558 00:35 โดย Greecha Katpratoom
 • รายการอาหารประจำเดือนกันยายน 2558 รายการอาหารประจำเดือนกันยายน 2558              คลิ๊กเพื่อดู
  ส่ง 10 ส.ค. 2558 01:59 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือและวารสาร

 • The Dara Star Magazine July 2015 The Dara Star Magazine July 2015Click to Preview
  ส่ง 21 ก.ค. 2558 20:48 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khaw-ngan-wichakar
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 35 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/

งานวิจัยของโรงเรียน

ลำดับชื่อเรื่องงานวิจัยชื่อผู้วิจัยสังกัดDownload
การใช้อุปกรณ์ไม้หัดเดินแถวเพื่อพัฒนาทักษะการเดินแถวของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางพัชรินทร์ ยะจอม ปฐมวัย การใช้อุปกรณ์ไม้หัดเดินแถวเพื่อพัฒนาทักษะการเดินแถวของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
การใช้แบบทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางนภัทร ศิริสานต์ ปฐมวัย การใช้แบบทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานเรื่องสั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 นางสุนันทา แดงเรือน ประถมศึกษาปีที่ 1-3 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานเรื่องสั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม นางพัชรี เทพจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม 
การพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกหัดคำศัพท์สัมผัสคล้องจองด้วยเสียงสระภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 นางสาวจิราภรณ์ ทินอุทัย ประถมศึกษาปีที่ 4-6 การพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกหัดคำศัพท์สัมผัสคล้องจองด้วยเสียงสระภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 
การใช้บัตรคำศัพท์ประกอบภาพในการพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กออทิสติก ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นางรัศมีดาว ปัญญาพระพร มัธยมศึกษาตอนต้น การใช้บัตรคำศัพท์ประกอบภาพในการพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กออทิสติก ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
การศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นายอดิศักดิ์ มหาวรรณ มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
การใช้รูปแบบการสอน DRA 7 STEPs เพื่อพัฒนาการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 นางธิดารัตน์ อิงคนันทวารี มัธยมศึกษาตอนปลาย การใช้รูปแบบการสอน DRA 7 STEPs เพื่อพัฒนาการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 
แสดง 8 รายการจากหน้า งานวิจัย จัดเรียงตาม ลำดับ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-lrc/home
https://chrome.google.com/webstore/detail/dara-lrc/bmcojocadhihpklcanjlffpconfelhlj?hl=th
https://chrome.google.com/webstore/detail/daaejgcmlolpkecnilhkjjieoljagnll/

รูปภาพล่าสุด

 • รูปภาพพิธีมอบถวาย และ นมัสการ อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี เมื่อวันที่  2   พฤศจิกายน   2558   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดพิธีมอบถวายและนมัสการ   อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์   แมคกิลวารี โดยมี ศจ.ดร.ทวีศักดิ์   มหชวโรจน์  ประธานคร ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2558 23:18 โดย Greecha Katpratoom
 • รูปภาพงานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี    ปีการศึกษา 2558   ระหว่างวันที่  29  ถึงวันที่  31  ตุลาคม    2558    ชื่องาน    ดาราวิทยาลัย    ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2558 00:43 โดย Greecha Katpratoom
 • รูปภาพการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2015 ประมวลภาพการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์  2015 ภาคเหนือ จัดโดยโดยสมาคมพระคริสต์ธรรมไทย เมื่อวันเสาร์ที่  12    กันยายน   2558   ที่ผ่านมา
  ส่ง 17 ก.ย. 2558 19:14 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอล่าสุด

 • วีดีโองานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี    ปีการศึกษา 2558   ระหว่างวันที่  29  ถึงวันที่  31  ตุลาคม    2558    ชื่องาน    ดาราวิทยาลัย    ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2558 20:01 โดย Greecha Katpratoom
 • วีดีโอตัวอย่างการใช้บัตร Smart Card เพื่อซื้ออาหารภายในโรงเรียน บัตร Smart Card เป็นชนิดบัตร RFID เปรียบเสมือนเงินสด สามารถใช้ซื้ออาหารภายในโรงเรียนได้เท่านั้น หากบัตรถูกเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ ติดอยู่กับป ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2558 16:42 โดย Greecha Katpratoom
 • วีดีโอกรีฑาดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 (Highlight) กรีฑาดาราวิทยาลัย ส่งเสริมค่านิยมไทย รวมใจสามัคคี มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  ส่ง 8 ก.ย. 2558 00:55 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 58 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโรงเรียน


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ EntTrong.com

https://www.facebook.com/pagedara/
https://www.facebook.com/Darapr/
https://www.facebook.com/สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยOfficial-760671340709282/