หน้าแรก

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rab-smakhr-nakreiyn/rabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2559

ประกาศ !

 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2559 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด หรือดูเอกสารรายงานตัววันท ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2559 19:00 โดย Greecha Katpratoom
 • รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ เตรียมอนุบาล ไปจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร  ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2559 00:18 โดย สลิล สุภาวงศ์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการ The Heart of Giving     เมื่อวันอังคาร  ที่  9  กุมภาพันธ์  2559   โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย ผป.ดร.อวยพร   หว่างตระกูล   ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนที่เข ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2559 22:34 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • รวมใจให้โลหิต     เมื่อวันจันทร์  ที่  1  กุมภาพันธ์  2559   คณะครู  นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติท ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2559 18:06 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • ร่วมแสดงความเสียใจ เมื่อวันที่ 22  มกราคม 2559 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนดาราวิทยาลัย  มอบเงินพร้อมวางพวงหรีด  แสดงความเสียใจกับ อาจารย์อัญพัชญ์    สัมมาเกษมพัฒน์   อาจารย์ผ ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2559 22:53 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาดูงาน เมื่อวันที่   25  มกราคม   2559  ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ  และ ดร.อวยพร  หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2559 23:53 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • กิจกรรม Big Cleaning Day และ วันเด็กสุขสันต์ ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดกิจกรรม  Big  Cleaning  Day และ  วันเด็กสุขสันต์ ประจำปีการศึกษา 2558     “ดาราวิทยาลัย     รวมใจทำความดีถวายในหลวง”  ในวันที่   8    มกราคม    2559  โดยม ...
  ส่ง 25 ม.ค. 2559 19:17 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • การซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุแผ่นดินไหว และอัคคีภัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ หน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครเชียงใหม่จัด การซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุแผ่นดินไหว และอ ...
  ส่ง 22 ม.ค. 2559 01:40 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 301 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรางวัลเกียรติยศ

 • หนึ่งแสนครูดีดาราวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์   2559    คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย    รับเข็มเชิดชูเกียรติ    และเกียรติบัตร   หนึ่งแสนครูดี  ประจำปี  พ.ศ ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2559 23:32 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • "ดารา"เจ้าสระ     เมื่อวันที่  24 - 28  มกราคม  2559  นายอภิวิชญ์   ครัดทัพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 และ นายณัฐภัทร   นันตาเป็ง   ชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2559 19:34 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • รางวัลการแข่งขันกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ วชิรวิทย์ ครั้งที่ 15 นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ  วชิรวิทย์  ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์   เชียงใหม่ ช้างคลาน  เม ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2559 00:55 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
 • พิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2559     เมื่อวันเสาร์  ที่  16  มกราคม  2559   ผู้บริหาร และคณะครูแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วม พิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์  ประจำปี 2559 จัดโดย ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2559 01:05 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • เด็กดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559   ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2559   นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย    ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 2 คน ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2559 18:39 โดย พิมลมาลย์ สุจริตจิตร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 88 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรอบรั้วดารา

 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง "สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ สำหรับบุคลากร"     เมื่อวันจันทร์  ที่  8  กุมภาพันธ์  2559   คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สวัสดิการ และสิทธิประโยชน ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2559 19:16 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558        เมื่อวันพุธ  ที่  3  กุมภาพันธ์  2559   โรงเรียนดาราวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558  ให้แก่ นักเรียนระดับประถมศ ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2559 19:22 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • Foreigh Language Week ' 58     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด งานสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2558 "Foreigh Language Week"  ระหว่างวันท ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2559 21:58 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • ศึกษาดูงานด้านวิชาการและบริหารจัดการของโรงเรียนดาราวิทยาลัย     เมื่อวันศุกร์  ที่  15  มกราคม  2559   คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนสืบนท ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2559 00:25 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • สมทบทุนมูลนิธิดารารัศมี     เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  14  มกราคม  2559   มูลนิธิดารารัศมี โดย ผู้ปกครองมาลี   เถาะสุวรรณ   ประธานกรรมการมูลนิธิดารารัศมี และกรรมการ  รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธ ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2559 19:15 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้     คณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (ปสกช.) ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2559 00:39 โดย กัญญารัตน์ ณ ลำพูน
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 135 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปักหมุด

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศรับสมัครบุคลากร

 • รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษจำนวน : 1 อัตรา  วันที่ประกาศ : 5 ตุลาคม 2558  วุฒิที่รับ : ปริญญาตร ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2558 23:04 โดย Greecha Katpratoom
 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่ชายและหญิง เพื่อปฏิบัติงานด้านงานอาคารสถานที่ และงานทำความสะอาดภายในโรงเรียน จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติด ...
  ส่ง 7 พ.ค. 2558 02:46 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khaw-ngan-wichakar
 • ผู้บริหารโรงเรียน แสดงความยินดีและให้กำลังใจนักเรียน ม.6                 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย อ.สุชาดา สุภาวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ  และ อ.สุรศักดิ์ ไชยกัณทา  ผู้ช ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2559 22:29 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • กิจกรรม “You Can Do It! เริ่มอนาคต..ค้นพบตัวเอง” นักเรียน ม.5      ฝ่ายแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเยาวชน “You Can Do It! เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2559 19:31 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • Foreign Language Week         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดกิจกรรม Foreign Language Week หรือ สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559  เพ ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2559 19:20 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • บรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว        โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว  ให้แก่นักเรียนทุกระดับ รวมถึงคณะครูและบุคลากร  ในวันท ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2559 23:35 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • พิธีเปิดค่ายติวเข้มนักเรียน ม.6       ฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้จัดค่ายติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนบทเร ...
  ส่ง 8 พ.ย. 2558 20:36 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
 • ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 และ ป.5                ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท ...
  ส่ง 8 พ.ย. 2558 20:02 โดย วรภาส จันทร์ลักษมี
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/s-map/


https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-lrc/homehttps://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/research/
https://chrome.google.com/webstore/detail/dara-lrc/bmcojocadhihpklcanjlffpconfelhlj?hl=th
https://chrome.google.com/webstore/detail/daaejgcmlolpkecnilhkjjieoljagnll/
https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/co2/home

รูปภาพล่าสุด

 • รูปภาพวันเด็ก 2559 โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดงาน "วันเด็กสุขสันต์"  และ Big Cleaning Day วันที่ 8 มกราคม 2559คลิ๊กเพื่อเข้าชมภาพทั้งหมดCr. ประชาสัมพันธ์ดาราวิทยาล ...
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 23:00 โดย Greecha Katpratoom
 • รูปภาพคืนสู่เหย้าดารา 9 ธันวา ดาราไนท์ 58 "ความรักเป็นสายสัมพันธ์" รูปภาพบรรยากาศงาน คืนสู่เหย้าดารา 9 ธันวา ดาราไนท์ 58 "ความรักเป็นสายสัมพันธ์" ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณลานสนามวงกลม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2558 17:37 โดย Greecha Katpratoom
 • รูปงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน 58 เมื่อวันเสาร์ที่  28  พฤศจิกายน  2558   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัด งานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน "ดาราวิทยาลัย ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2558 23:50 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดีโอล่าสุด

 • วีดีโอการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดการซ้อมและการบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
  ส่ง 21 ม.ค. 2559 22:43 โดย Greecha Katpratoom
 • วีดีโอวันเด็ก ปี 2559 โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดงาน "วันเด็กสุขสันต์"  และ Big Cleaning Day วันที่ 8 มกราคม 2559
  ส่ง 18 ม.ค. 2559 19:15 โดย Greecha Katpratoom
 • วีดีโองานฉลองเทศกาลคริสต์มาส 2558 (ครู) โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับบุคลากรครู เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2558
  ส่ง 5 ม.ค. 2559 19:43 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 68 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโรงเรียน


ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

หนังสือและวารสาร

 • The Dara Star Magazine July 2015 The Dara Star Magazine July 2015Click to Preview
  ส่ง 21 ก.ค. 2558 20:48 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายการอาหารประจำเดือน

 • รายการอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 รายการอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559              คลิ๊กเพื่อดู
  ส่ง 31 ม.ค. 2559 17:13 โดย Greecha Katpratoom
 • รายการอาหารประจำเดือนมกราคม 2559 รายการอาหารประจำเดือนมกราคม 2559              คลิ๊กเพื่อดู
  ส่ง 3 ม.ค. 2559 21:06 โดย Greecha Katpratoom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บ EntTrong.com

https://www.facebook.com/pagedara/
https://www.facebook.com/Darapr/
https://www.facebook.com/สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยOfficial-760671340709282/
https://plus.google.com/b/105164111100834007786/+DaraAcThOfficial
https://line.me/ti/p/%40lbp6473c