2561-20-กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (19 - 20 พฤศจิกายน 2561)

โพสต์17 ธ.ค. 2561 00:02โดยAdisak Mahawan   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2561 00:02 ]


ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้กำหนดให้มีค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริและออกบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่จำนวน 11 แห่ง

อัลบัมภาพ  :  http://gg.gg/dara-sm2-61

  
 
 
  
  
  
  
  

  
  
https://lh3.googleusercontent.com/GSrk-arFptf6zT-kfzCXOFWu_bOgJ0_e0BGPqm95hShhvTc2ZsMzw320c_K10JMLlfsZP4X_ZhenuRXOmkXtsm5SQfRlkBqES2IMNyxHpuP6mTsjm9_nfq8GvqJKOh5zFRmXYYfyd4_qHxCJJNyjzsjS5MNYnQ8_0P1XSTfuEFBpP0K9Efm2aNdHoHocJabSPj6hCdqbLBmfBGa6rp82_Nr32EJUTyyHqqiotXQkcFjAgi0KasPzpYDbMw1vZHj-w_VmhMwbnOvQE72lhnZxyzNZgFBVe1luzFcYDAEcf0h8dbsy0f2ba7sM-pX5QprbZNQDbrQlB_rEfpz4uW6DJwWWtBzY8XGBTuU7e4Mu3SWk3t8a3urKRHPRohUYjH10HiGiQ3VAtbDOQrJ1DS9nyS1-tQdH1N--WkAU6aMn-toOIPoadrptwziggz547t2075du-Qqmjlv1DM_pvRyYUqx74tHS_50WlI3L0LeZ9-2VI4e4bz1TYp6mt9tsIqEYfwNDxiRd1gu_PDmaKeGT4iJpmQpaWoZ44Gg0HuyEHLR3z8-K88Xj42DX2e5Yvlv4PjurFvyIk8CCIAm4Wl5MkXtQk3W8H-ZNOewqQBErAqk3fit51Sa64WrPLNpAAYRXLAeCZLVATJcALQBaNnV-B1_WcS_0i6NDDkLEBZTBQV1OyOtdUJu1Ss7EhnxquU70w167tddtl5Ks0JoxMOU=w1176-h882-no