2561-07-การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 (2 กันยายน 2561)

โพสต์14 ส.ค. 2561 21:44โดยAdisak Mahawan   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2561 21:45 ]
การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

ฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการสอบเพื่อประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น.