2560-28-ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560(29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560)

โพสต์3 ธ.ค. 2560 20:19โดยAdisak Mahawan   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2560 20:54 ]

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

    ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้กำหนดให้มีค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อัลบัมรูปที่ 2 ค่ายลูกเสือ ม.3