งานน้อมรับพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานนามโรงเรียน
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมบาร์บาร่า  แมคคินลีย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย