ปรับเกณฑ์การมอบรางวัลนักกีฬาพิการ

โพสต์25 มี.ค. 2554 22:57โดยNathapat Luanghol
26 มีนาคม 2554

ตราสัญลักษณ์ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

เมื่อเวลา ๐๘.๑๕ น. วันที่ ๒๔ มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย นำคณะเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักกีฬาคนพิการ และมอบเอกสารเกี่ยวกับปัญหาการจ่ายเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาคนพิการ ของกองทุนบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๕๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ออกประกาศเรื่องเงินรางวัลสำหรับองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา โดยเฉพาะกรณีการจ่ายเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาพิเศษที่ประสบความสำเร็จ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

สำหรับการแข่งขันเอเชี่ยนพาราเกมส์ที่ได้รับเงินรางวัล มีดังนี้ ชนะที่ ๑ เงินรางวัล ๕๐๐,๐๐๐ บาท ชนะที่ ๒ เงินรางวัล ๓๐๐,๐๐๐ บาท ชนะที่ ๓ เงินรางวัล ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาพิเศษ ได้คำนวณเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาพิเศษ ที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา กองทุนฯ จะพิจารณาให้การสนับสนุนโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า หากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่ ๔ ประเทศขึ้นไปจะพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลให้กับผู้ชนะที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ หากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๓ ประเทศ จะพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลให้กับผู้ชนะที่ ๑ และที่ ๒ หากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๒ ประเทศ จะพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลให้กับผู้ชนะที่ ๑ และหากมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ ประเทศ จะพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลให้กับประเภทกีฬาที่ทำลายสถิติ

ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ณ เมืองกวางเจา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นักกีฬาคนพิการของไทยได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด ๒๐ เหรียญทอง ๓๔ เหรียญเงิน และ ๓๙ เหรียญทองแดง และอยู่ในอันดับที่ ๕ ของเอเชีย แต่ภายหลังจากที่นักกีฬาเดินทางกลับประเทศแล้วได้มีการติดต่อเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยพบว่า มีนักกีฬาไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าวไม่ได้รับเงินรางวัลจากกองทุนฯ จำนวน ๖ คน (เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง ๕) ซึ่งรวมเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (กกท.) จะต้องได้รับจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท โดยทางกองทุนฯ แจ้งว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามประกาศของกองทุนฯ เรื่อง เงินรางวัลสำหรับองค์กรกีฬาและบุคลากรทางกีฬา ซึ่งมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าปัญหาเกิดจากหลักเกณฑ์ตามประกาศต่าง ๆ ของกองทุนฯ ในปัจจุบันไม่เอื้อและไม่สอดคล้องต่อสภาพการณ์ปัจจุบันสำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับสากล ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงต้องการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของกองทุนฯ เพื่อให้สอดรับกับความเป็นจริงและสภาพการณ์ปัจจุบันของการแข่งขันกีฬาคนพิการต่อไป

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากที่ดูระเบียบของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และตัวเลขจากตารางการแข่งขันกีฬาแล้วเห็นว่า การมอบรางวัลให้กับนักกีฬาควรจะต้องยึดจำนวนนักกีฬามากกว่าจำนวนประเทศ จึงน่าจะต้องปรับแนวคิดถึงเกณฑ์การมอบรางวัลที่พิจารณาจากจำนวนประเทศอย่างเดียว โดยเฉพาะถ้าเป็นการแข่งขันกีฬาในรายการใหญ่ ๆ ก็น่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้ ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาของนักกีฬาคนพิการไม่เหมือนกับกีฬาอาชีพปกติ การที่นักกีฬาคนพิการจะได้ไปแข่งขันต้องมีขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ มากมายรวมทั้งจะต้องมีคนดูแลนักกีฬาด้วย และการปรับเกณฑ์ดังกล่าวไม่น่าจะมีปัญหาและจะนำเรื่องนี้พล.ต. สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนายชุมพล ศิลปะอาชา รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาอีกครั้ง.(เดลินิวส์ออนไลน์)

Comments