การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม

https://sites.google.com/watsuntorn.ac.th/suksanti/home
https://sites.google.com/watsuntorn.ac.th/krunan/homehttps://sites.google.com/watsuntorn.ac.th/kruninkmarisasirimongkol/home
http://www.webrobot.watsuntorn.ac.th/https://sites.google.com/watsuntorn.ac.th/test/home?fbclid=IwAR2fpq-SeX9-iE58jQyL3bWtZnBXgjSo3xR4-GLKtoITHqUaPwVgJ8-TrCw
https://sites.google.com/watsuntorn.ac.th/kru-anusara/intro?fbclid=IwAR0z6RGcK2XBgBHxKchZmOOV9EJ-IFq9-i_mlv_1NvVXsVhlYWyyao_6K08

https://sites.google.com/watsuntorn.ac.th/classroomkrumag/homehttps://sites.google.com/watsuntorn.ac.th/krumeen/home

ข่าวประชาสัมพันธ์

เช็คผลการเรียน
ผ่านระบบออนไลน์
.
                        


 • [8 กรกฏาคม 2564] ประกาศเผยแพร่คู่มือวัคซีนสู้โควิท ฉบับประชาชน
                          ---> 
  https://www.thaihealth.or.th/contact/lightGallery-master/demo/show.php?e_id=714#lg=1&slide=0
 • [14 มิถุนายน 2564] ประกาศเผยแพร่แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย
                          ไร้โควิท-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา --->
  https://my.eboox.cc/AnamaiPlanCovid19/
 • [9 - 10 พฤศจิกายน 2563] สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
 • [20 สิงหาคม 2563] กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
 • [30 กรกฏาคม 2563] กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
 • [11 สิงหาคม 2563] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
 • [16 กรกฎาคม 2563] ประกาศเผยแพร่สารสนเทศประจำปีการศึกษา 2563 
                          ---> 
  https://drive.google.com/file/d/1nL7VKYdw03IMuk90pzMizm3QLVc9zubx/view?usp=sharing
 • [25 มิถุนายน 2563] เปิดภาคเรียนที่1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 • [31 มีนาคม 2563] ประกาศผลสอบรับเอกสารจบ ชั้น ป.6 และ ม.3 
 • [28 มีนาคม 2563] ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                         ในสถานศึกษา ---> 
  https://drive.google.com/file/d/17fwSHd5x47WkAmMG9Yz24IKWNc7SURYY/view?usp=sharing
 • [20 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2563] ปิดภาคเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6
 • [20 มีนาคม 2563] ประกาศผลสอบ  ระดับชั้น ป.1-ป.5 *ดูผลการเรียนออนไลน์
 • [12- 13 มีนาคม 2563] สอบปลายภาคเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6
 • [7 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2563] ปิดภาคเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3
 • [5 มีนาคม 2563] กิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ
 • [4 มีนาคม 2563] สอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT)
 • [27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563] สอบปลายภาคเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3
 • [28 พฤศจิกายน 2562] ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สามารถติดต่อขอซื้อบัตรได้ 
  ที่ ครูกิตติ 086-3088003ครูชมภู 091-4036541 --->> https://drive.google.com/file/d/1zA2D0OOWatHtubtskChyl-L3jmjoDg8b/view?usp=sharing
 • [21 พฤศจิกายน 2562] กิจกรรม ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • [14 พฤศจิกายน 2562] กิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2562
 • [1 พฤศจิกายน 2562] กิจกรรม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • [28 ตุลาคม 2562] กำหนดการเปิดเทอมประจำภาคเรียนที่ 2/2562

 ข่าวนักเรียน

 • [1 กุมภาพันธ์ 2565] ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 
  สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
  หรือ 087-5360365 ครูเกษณี

ข่าวครู - บุคลากร

 • [27 มิถุนายน 2562] ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
  ดาวน์โหลดประกาศได้ที่... ---> https://drive.google.com/file/d/19x3YdiAdXLuNz6Y5xZfenc4WF3Xpozyh/view?usp=sharing
 • [27 มิถุนายน 2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
  ดาวน์โหลดประกาศได้ที่... ---> https://drive.google.com/file/d/1_6rBZnI_y9lqxKRgemsPZ_OjvbxgD4sH/view?usp=sharing
 • [19 มิถุนายน 2562] ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้าง เอกสังคมศึกษา 
  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมครได้ที่... ---> https://bit.ly/2Ft3EOG

สารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารด้านการศึกษาhttps://www.habitscode.com/officialhabitscanfree/
https://forms.gle/KSJNLUNRXUacFea66
https://sites.google.com/a/watsuntorn.ac.th/schoolweb/home/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99.png
https://sites.google.com/a/watsuntorn.ac.th/schoolweb/home/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A.png


Embed gadget


Embed gadget


http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.ksp.or.th/ksp2018/
http://www.ipst.ac.th/
http://122.154.253.83/edunayok/main/index1.php
http://122.154.253.83/edunayok/salary/