OFK - Auksjoner‎ > ‎

Auksjon 7 mai 2018

Oslo Filatelistklubbs auksjon nr. 02/18 mandag 7 mai 2018 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken, (v/Frogner pl.). Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 993 67 560, eller e-post thore.habberstad@getmail.no 

eventuelt bud til auksjon@oslofilatelistklubb.no.

 

Vi har fått inn mye nytt materiale av tildels høy kvalitet, dette bys ut til rimelige utrop – sjekk liste og bilder – vi er sikre på at du vil finne noe av interesse!

NB: Legg spesielt merke til brevlottene – vi prøver noe nytt!

 

Kjøper betaler 12% tilslagsprovisjon samt porto og eventuelle omkostninger.


 

Nr.

 

Status

Beskrivelse

Verdi

Utrop

Tilslag

001 – 071                     NORGE

 

1


B

Brevomslag m/ NK 1, 4 skill. Ok marger. Merke har Platenr B - 29. m/ noe uklart riststempel

1500

450

450 

2


xx/x

Norge Lot skillingsmerker postfrisk og lett hengslet god kvalitet, et defekt ikke medregnet, xx: NK 16II (3 stk pluss fireblokk), x: NK 10 (2stk), NK 16II, NK 17 (3stk), NK 19II (2 stk)

1060

400

 

3


x

Norge Nk. nr.2. 2 skilling Oscar ubrukt m/hengselrest. bra

 

1000

 

4


xx

Norge Nk.nr.18. 3 skilling posthorn postfrisk og m/variant?

 

1000

1000 

5


x

Norge Innstikkark med merker fra NK 22 til NK 192, hovedtyngde på postfriske merker

Ca 4500

1300

 

6


xx

Norge NK 92 a og b Provisorier 15 øre på 4 skilling, 2 enkle pluss en fireblokk (92 a)

745

300

 

7


xx

Norge NK 177.180 Olav den hellige 900 år, NK 179 i firblokk

420

150

 

8


xx

Norge Lot Posthorn og Løve III i god kvalitet med flere fireblokker

1020

400

 

9


xx

Norge, NK 174 V1 i par med vanlig merke, posisjon 92, angitt 1302 istedenfor 1802

320

100

100 

10


xx

Norge Postfriske Nordkappserier III (NK 311-313), IV (415-417) og V (445-447)

300

100

 

11


xx

Norge NK 469-473 Kong Olav kroneverdier postfrisk

320

100

 

12
o

Norge 40-50 avtrykk av krone-posthorn stempler. Ca halvparten er tydet. Flere brukbare

 

100

 100

13


**

Norge Fraktmerker fra NSB  38 ulike fra 1 øre til 10000 øre m/ arkmarg Flere gode valører

 

200

 200

14


Div

Norge Lot drøyt 20 særstpl / minneblokker utgitt av OFK

 

50

 95

15


xx

Norge Kong Haakon VII og kong Olav V Øreverdier komplette serier

684

60

60 

16


o

Norge Pose med mange hundre vaskede merker fra tidlig 1900 frem til nyere, mange gode merker

 

50

85 

17


o

Norge Diverse posthorh på plansjer og hefte samt pose med 50 stk 77 II stående vannmerke. Morsom lott med mulighet for stempelfunn.

 

50

 50

18
o

Norge Lot 111 forskjellige merker mellom  NK 931 - 1236  (1983-95)   Pene / prakt / lux stemplet 

 

110

280 

19


BL

Norge Miniatyrark komplett 1 til 20, 1972 - 94 Postfriske   Pålydende NOK 260

637

100

 

20
o

Norge 16 siders innstikkbok med merker fra NK nr 8 - 1872 + noen tjenestemerker. Fyldig samling, en del bra stempler også schweitserstempler

 

150

425 

21


o

Norge A5 32 siders innstikkbok med merker fra NK 22 - 1744. Fyldig samling med ca 380 par/striper/blokker, med mange bra stempler

 

120

350 

22


o

Norge Tjenestemerker mellom T2 - T137 + P14 64 merker og noen arkrester

1000

100

 

23


xx

Norge. Offsak Offset postfrisk

 

200

 

24


 

Norge Tjeneste nr. 48-74 komplett i par postfrisk

 

100

 

25
 

Norge Egenprodusert samling i kladdebok med mange gode merker, stempler og varianter???? Fra perioden ca 1900 til 1935 også en del porto og tjenestemerker

 

100

280 

26


Kort

Norge Bunke med 15 kort/brev med automatmerker og enkeltmerker

 

50

50 

27


MB

Norge Stor bunke med Minneblokker og Jubileumsutgaver, totalt ca 90 inkl dubletter

>2000

100

170 

28


Brev

Norge Brev 3 sk. i par 1877 fra Frederikshald til Frankrike

 

500

 

29


Brev

Norge NK.23 3 øre i par på pen trykksak 1880, Bergen til Frankrike   

 

1500

 

30


Brev

Norge NK. 24 5 øre, 4 stk på brev 1878 fra Bergen til Paris

 

1000

 

31


Brev

NK. 27, 20 øre brev 1880, Bergen til Frankrike.Meget sjeldent                                     transittstempel:" ALLEMAGNE PAR BORD. G"

 

700

 

32


Brev

Norge Nk. 37 I i par CHRA BYP 1882 til Belgia, men først feilsent til                         Frankrike, spennende påtegnelser

 

900

 900

33


Brev

Norge NK.39 20 øre i 3 stripe, 1882, Bergen til Paris (trippelvekt)

 

2000

2000 

34


Brev

Norge NK.54. 20 øre, brev fra Porsgrund 1888 til Frankrike

 

500

 

35


Brev

Norge NK. 52 IV 5 øre (6 stk) og 10 øre NK.53 VI, Vestbanernes Postexp 1893, på brev til Frankrike.

 

1500

1500 

36


Brev

Norge NK,48 I, 2 øre provisorie (10 stk) Kristiania 1895 til Frankrike   "          800 (Ukjent i NK postal)

 

800

1550 

37


Brev

Norge NK.68 10 øre i 4blokk og par, 1896, trippelvekt brev til Paris"

 

300

700 

38


Brev

Norge 5 øre Grovtagget, på Korsbånd fra Bergen til Frankrike,1896 stempel "via Newcastle",rapport om "Lofotfisket"

 

200

 

39


Brev

Norge NK.76, 5 øre brev til Frankrike 1902 påtegnet "pr.Olaf Kyrre" og frimerket stemplet "PAQUEBOT".  Uvanlig

 

300

 

40


Brev

Norge Div.1898/1908, 10 merker, porto 60 øre, dobbeltvektig rek.brev. fra Stange 1904 til Frankrike     

 

400

400 

41


Brev

Norge Norge, brev fra Moss til Kjøbenhavn i 1812

 

400

 

42


Brev

Norge . Brev med 30 øre Norwex 1955, stemplet Postmuseet

 

100

 

43


Brev

Norge. Brev med 55 øre Norwex 1955, singel

 

100

 

44


Brev

Norge 1857 brev fra Trondhjem til Spania

 

150

150 

45


Brevkort

Norge Brevkort ubetalt 1902 m/portomerke 10 øre

 

100

 

46


Brevkort

Norge Brevkort fra Bekkelaget, ubetalt 1907 m/portomerker 6 øre 

 

100

 

47


Brev

Norge Brev til Paris, 5 øre blå, enkeltvektig rate redusert til 5 øre fra 1-4-75, mottaker ikke funnet, returnert og påført ”Rebuts-de-Paris” medstempler

 

1000

 

48


Brev

Norge Leuchtrum Brevalbum med noen brev/filateliprodukter/FDC, bl.a. Norwex serie 1955 på konvolutt

 

150

150 

49


o

Norge NK 50 2øre 20mm, spesialoppsatt på eget montert ark

 

100

100 

50


o

Norge NK 24, 25 og 110 åp albumblad

 

400

400 

51


o

Norge Dubletter i 6 innstikksbøker (4 stk 16sider og 2 64 sider)

 

500

700 

52


xx

Norge NK 21 II 7 skilling posthorn, sentret opp, verdi handlerkatalog

1400

400

400 

53


 

Norge NK 22-31 skravert posthornserie, verdi NK

1600

300

425 

54


o

Norge NK 25 10 øre skravert, stemplet 15.IV.81, Trømsø AMTS Dampskips postekspedisjon, PRAKT stempel, god kvalitet

 

50

400 

55


o

Norge NK 37 I, 10 øre Stemplet Lærdal 2.11.82 (?)

 

200

375 

56


xx

Norge NK 12 mattgrønn, Lettstemplet, godt eksemplar

1200

600

800 

57


o

Norge NK 53 VI, 10 øre stemplet LESJE 11.6.1893 Lux stempel

 

50

260 

58


xx

Norge NK 66 3 øre grovtagget Knudsen - Postfrisk, verdi handlerkatalog

950

300

 

59


xx

Norge Nk 68 10 øre grovtagget – Knudsen Postfrisk, verdi handlerkatalog

 

400

400 

60


xx

Norge Nk 94 1,50 kr Haakon VII 1909 Postfrisk, meget pen

2600

700

700 

61


xx

Norge 3 Portomerker, verdi handlerkatalog

475

100

100 

62


xx

Norge Returmerke, 2y som uindløst, blågrønn nyanse, meget velsentrert for utgaven, verdi handlerkatalog

1800

500

500 

63


Kort

Norge NK 77 Postkort fra Advent Bay, Spitzbergen sendt til Østerrike

 

200

 

64


 

Norge NK porto 10 Brukt som vanlig porto

 

100

 

65


Berv

Norge Norge NK 18 3 skilling på brevomslag

 

70

 

66


Brev

Returmerke 1y på konvolutt

 

100

 

67


Helsak

Norge 3 øre på helsak med to stk NK 65

 

100

100 

68


FDC

Norge NK 330 Hertugkrone i 4 – blokk, rekommendert stemplet 15.02.45

 

 

100

100 

69


FDC

Norge NK xx Valentin

 

300

300 

70


Brev

Norge Londonmerker.stemplet Postkontoret Stockholm 10.8.45

 

100

325 

71
BK Brev

Norge 16 siders innstikksbok med Landpoststempler på klipp og 25 brev fra 1990 årene

 

150

 

072 – 129                     NORDEN – Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland Færøyene, Åland, DVI

 

72


o

Danmark 2s og 4s kvadrat - 3 stk, diverse shillingmerker, 2-3-4-8s krone og septer, god kvalitet på shilling merker, samt 2s og 4s krone og septer utakket

ca DKK

6000

100

550 

73


o

Danmark 8 tofargede shilling, noe varierende kvalitet

ca DKK

2400

250

250 

74


o

Danmark Lot med skilling og tofargede merker God lot høy katalogverdi

ca DKK

6400

100

550 

75


o

Danmark Lot med 50 merker med Danske konger

 

50

50 

76


 x/o

Danmark Lot med x Chr X samt noen diverse, provisorier (

ca DKK

1700

75

75 

77


x

Danmark Dybdøl Mølle AFA nr 236 - 238, firblokker og to par (237, 238)

ca DKK

1000

50

90 

78


xx/o

Danmark Postvesenet 300 år AFA 132 - 143 i firblokker (x), luftpost AFA nr 146 + 181

DKK

4750

175

190 

79


o

Danmark AFA  47 - 51 Tot 6 mrk (AFA 48 x2)   Christian IX

DKK

1035

100

 

80


o

Danmark AFA   145/146 Luftpost + Afa 178 / 180 Kreftmrk-  3 mrk er maskinstemplet

DKK

1900

150

 

81


xx

Danmark AFA spes, 201 A 8 øre bølgelinjetype i 4-blokk på tyskpapir      (Verdi  enkeltmrk x 4 )

DKK

1000

150

 

82


o

Danmark Facit reklame nr 6 (utflytende ikke lesbart stempel) og 7 (stemplet 25-3-29)

1 800

250

 

83


o

Danmark Pose med hundre vis av firblokker samt pose med enkeltmerker, nyere materiale

 

200

240 

84


Brev

Danmark/Norge brev 1767 fra Kjøbenhavn til Christiania

 

600

 

85


 

Danmark bunke med julemerker i helark i perioden 1959 til 1973,

Høy verdi

200

 

86


o

Danmark Thule, Slesvig, Dansk Vestindien

 

40

110 

87


xx

Grønland Samling i Leuhtrum album med lommert frem til 2004, også en serie Thule

 

500

600 

88
Xx/o

Grønland samling på innstikkark, for det meste postfrisk fra perioden 1938 – 1978, noen nyere brukt med pene stempler, dubletter medregnet

Ca NOK 2500

150

 

89


xx

Grønland Plansje med ca 70 merker mellom Michel: 9a-237, + bl 1,2,4,5 og FH 3

Ca € 260

80

 

90


x, o

Grønland 3 Pakkeporto AFA nr 9 (o), nr 18 (x) 2stk, meget letthengslet

570

65

65 

91


xx/x

Grønland Facit 221 (o), 222 (o), 227 postfrisk merke

375

150

 

92


xx

Færøyene SF albumark 2010/2011 med postfriske merker

 

100

150 

93


 

Grønland Årssett: 1980 -  84

DKK 490

100

 

94


o

Farøyene Variert lot med merker fra Michel 3-584 inkl blokk 1-4, 7, og 8

€ 360

120

 120

95


o

Sverige Gammelt utvalgshefte priset 50 % av Facit. Pris på gjenværende merker er over 800 kr

 

100

 

96


o

Sverige Facit 65, pent merke stemplet Stockholm 08.02.1910

220

100

 

97


o

Sverige Facit 2.J.2 Normalt merke, sjevhet opp og høyre side

4400

1 000

 

98


o

Sverige Verdenspostforeningen Facit 211-217,220, Verdenspostkongressen Facit 196-208.

ca

5000

200

375 

99


o

Sverige, UPU 50 år, div stemplet

 

150

 

100
o

Sverige 12 øre (Facit 21 eller 21b) med avtrykk også på baksiden (abklatch?), uvanlig

 

100

130 

101


xx//o

Sverige Lot med hundrevis av merker på 9 doble innstikkskort, fra gammelt til nytt, inkl provisorier, Landstorm, Bandmerker, Løsen, Ringtype, Våpentype II. Ca 700 -800 merker

Høy

400

600 

102


o

Sverige Våpentype II (AFA 7-12) samt lokalmerker nr 6, 13, liggende løve nr 14-16

Høy > DKK

3500

200

200 

103


x

Sverige Postverket 300 år, komplett 15 merker

ca DKK 600

40

40 

104


xx

Sverige Landstorm III Facit 126 - 135 cz

ca

1030

50

 

105


x

Sverige Landstrom I (ca 10 stk) og II (ca 20stk)

ca 2 100

50

 

106


x/o

Sverige Lot 1877 - 1882 Løsen nr L11-L16, L18-L20

ca

1100

40

70 

107


o

Sverige Facit nr 226 - 230 Gustav V Mange serier

ca

2000

60

60 

108


o

Sverige Perm med en god del fint stemplet heftesammentrykk, mange hundre merker/hefter

Høy

150

270 

109


o

Sverige 32 siders innstikksbok med noen løse ark med pent stemplede merker

 

100

 

110


o

Sverige Samling i 2 Safe Dual album fra 1973 – 1988 med stemplede merker, hovedsakelig pent stemplet, pluss et Stender album med fine merker også heftesammentrykk

 

250

280 

111


 

Sverige Samling i hjemmelaget perm frem til 1979, starter med våpen 1858, mye heftesammentrykk

 

200

350 

112


o

Sverige Samling bedre eldere merker på innstikkkort pent stemplet

Ca

8000

700

700 

113


o

Sverige Samling i Stender album frem til 1980 - grunnsamling

 

400

 

114


o

Sverige Dubletter i fem innstikksbøker (4 16 diders og et 64 siders) God variasjon

 

500

 

115


Kort

Sverige 9 Postkort Sporveien og biler

 

50

50 

116


Brev

Sverige Stockholmia 6-7-55 Facit nr 471-475

 

50

50 

117


o

Finland Facit 54 Bra merke

2600

500

500 

118


o

Finland Facit RV 6 Hvitt papir C!, Bra merke stemplet Helsinki

600

100

100 

119


o

Finland Facit RV 2 Farget papir type C (?) Bra merke

700

100

100 

120o

Finland Facit RM 199 Romanov dynastiets 300års jubileum Bra merke

1500

200

200 

121


o

Finland Facit 2 F Merke er noe tynt i nedre sentrum, ellers bra merke

2500

800

 

122
xx/x/o

Finland Samling Røde Kors og Tuberkulose på innstikkark ca 113stk

DKK

1350

80

 

123


o

Island A5 14 siders innstikkbok med spredt samling, noen dubletter, noen enkelte bedre merker

Ca € 550

120

120 

124


Xx/o

Åland Safe dual album frem til 2007 stort sett et stemplet og et postfrisk av hver tmerke, nesten komplett – god lot

 

500

 

125


 

Island Lot 2 serier, 22 merker med Chr IX på innstikkkort, normal kvalitet, AFA 35-45

DKK

1200

60

160 

126


 

Island Innstikkkort med mange serier og enkeltmerker samt liten pose med med merker, normal kvalitet Fint utvalg god lot

ca DKK

1500

75

75 

127


 

Island Godt utvalg av Kong Chr IX, Chr IX og Fredrik VIII, Jon Sigurdsson, Chr X samt tre merker overstemplet "ORLOF"

 

50

50 

128


o

Island Facit 194-199 Gullfoss Komplett serie, bra merker

400

100

100 

129


xx

Island, div. postfrisk 1962-74

 

100

 

130 – 144                     TYSKLAND – DDR, BDR, Berlin, Tyske stater

 

130


o

Deutches Reich AFA nr 38, nr 50, nr 51, 560-563 pen serie med et par dubletter, grei kvalitet, gode stempler

ca NOK 600

80

80 

131


o

Vest - Berlin AFA 2017   35 - 39 Verdens postforening 75 år rundstpl i hjørner

DKK 940

100

160 

132


o

Berlin AFA  1-5, 7-15 Sort overtrykk BERLIN på "Allierte Besettelseszoner, Fellesutgaver"  

DKK

1445

200

290 

133


o

Berlin AFA 17 Sort overtrykk BERLIN på 1 mk "Allierte Besettelszoner, Fellesutgaver" Bølgestpl

DKK

1250

100

100 

134


o

Tyskland Plansje med Tyske soner (Fr/Br/Am), god variasjon, enkelte bedre merker

€ 440

100

100 

135


Xx/x

Berlin 2 Plansje2 med merker mellom Michel nr 3 - 646, inkl bl 2-8 Ca 100 merker (xx), cq 15 merker (x) og 7 blokker (xx)

€ 200

100

220 

137


o

Deutches Reich Michel nr 609 - 616 på A4 spesialark fra OL 1936, stemplet 15.11.36 i anledning av fotballkamp mellom Tyskland og Italia.

 

100

200 

138


o

Tyske Rike 16 siders A5 innstikkbok med spredt merker over hele perioden med noen enklete bedre merker. Få dubletter

€ 1800

200

200 

139


o

D.D.R. div bra merker 1950-52 stemplet

 

150

325 

140


xx

DDR inkl sovjetisk sone 12 siders innstikkbok med merker fra perioden 1945 - 1990 bl.a. Michel nr 242/243, 260, 273/274 og 284/285

€ 350

120

220 

141
 

Bayern Rest samling på A4 - plansje    Mi  nr 2 - 21    tot  28 mrker

 

100

100 

142
 

Baden Restsamling på A4   plansje   Mi  nr 2 - 25   tot    25 merker

 

100

 

143
 

Württemberg   Restsamling på A 4 plansje Mi 2 - 38   tot 36 merker

 

100

 

144


xx/o

Danzig Samling i klemalbum fra 1920 - 37, ca 230 forskjellig pluss 2 blokker 1937

Ca € 80

300

450 

145 – 165                     EUROPE – CEPT, Øvrige land inkl europeiske lands kolonier

 

145


o

Belgia AFA nr 4a 20 c utagget med litt knappe marger, sjeldent utrop, 2stk, AFA 312 10c Kong Albert, pent stempel, AFA 268 20 Fr Pene stempler, 468 1,75 Fr +25c

Ca NOK

1650

250

 

146


o

 

England AFA nr 101 Dronning Victoria, fargenedringer, godt merke, dobbeltstemplet som normalt

NOK 960

150

150 

147


o

England AFA nr 142 2/6 sh (3stk) og 5 sh 143 Prima merker

NOK

3600

500

 

148
 

England og Irland 2 16 innstikksbøker , en av hver samt gammelt KABE klem album med Irland, mange hundre

 

100

100 

149
x/o

Engelske kolonier på 5 innstikkkort bl.a. Nigeria, North Rhodesia, Nyasaland, Rhodesia & Nyasaland, Malta, Trinidad og Tobago, Bermuda +++ ca 400merker

 

80

220 

150


xx/o

Frankrike Luftpost Liten lot med vanskelig høyverdi (AFA 888 og 766 i 4-blokk), samt luftpost fra Kroatia i eksil og Canada

 

80

130 

151
o

Frankrike 16 siders innstikkbok noen løse ark med mange merker for det meste Marianne-hoder

 

50

50 

152


Brev

Frankrike 1837 brev fra Frankrike til Arendal

 

200

375 

153


xx

Holland Barnehjelp 1953-1964 postfrisk

 

100

 

154
xx

Holland, postfrisk div. 1968-74 (2 plansjer)

 

100

 

155


xx

Holland, , Amphilex blokkene 1967 postfrisk

 

100

 

156


xx

Holland 16 siders innstikkbok med postfriske merker i perioden 1945 - 1977

 

100

 

157


o

Monaco AFA nr 14 og 20 Fyrst Albert I

 

40

40 

158


 

Monaco postfrisk 1939-1945

 

100

 

159


o

Italia 600 års jubileum for Katharina, flypost verdiene, AFA 669 (3stk), 670 2 stk, gode merker

Ca NOK

1750

250

 

160


o

Portugal Samling på 4 innstikkark fra 1876 til nyere, inkl. Kong Karl I, AFA nr 72

 

200

 

161
x/o

Sveits Samling på innstikkark fra 1854, mange gode merker fra tidligere periode, fine stempler, defekte merker ikke medreget, noen pro juventute

Ca

10000

500

 

162


Xx/x/o

Sveits Liten samling diverse Pro Juventute, Pro Patria og komplett serie av 1939 Nasjonal utstilling letthengslet, andre utgave

Ca 600

60

60 

163
Xx/x/o

CEPT, samling på innstikkark, ca 450 merker inkl dubletter, god spredning, godt grunnlag for startsamling

 

150

150 

164
Xx/O

Ungarn 16 siders innstikksbok, mest fra 1910 - 1945, rikholdig med emrker brukt/ubrukt, spennende lot med flere gode merker i postfrisk stand

 

200

200 

165

 Xx/O

Østerrike 32 siders innstikksbok, mest 1910 – 1960, stort materiale brukt/mange gode merker i ubrukt stand

 

300

300 

166 – 167                     ASIA

 

166


o

Tibet SG nr 2 Artig objekt, sjeldent, selges som lukefyll

-

50

50 

167


 o

 India Sirmoor 1879 utgave, Indisk føydal stat, kun utgitt tre merker! Selges som lukefyll

 

 40

 

201 – 203                     AFRIKA

 

201


Brev o

Syd Afrika Commemorative cover of ox-transport 8 aug 1938 Pent stemplede merker, stemplet 12 nov 1938, verdi angitt som enkeltmerker.

 

90

 

202


**

Norge Ettertrykk a Madagaskar merkene v/ Frimerkekontakt 1968   Opplag 200 stk

 

100

210 

203


o

Sør-Afrika 32 siders innstikkbok pluss 4 innstikksark med stemplede merker

 

100

100 

231 – 231                     AMERIKA – Nord/Mellom/Syd, Oceania

 

231


o

Bolivia Coat of Arms, 1890; 20 c, 1897: 7 merker komplett med noen dubletter

 

40

 

251 – 277                     SAMLINGER, FN, Motiv, Hele verden, Brevlotter, Litteratur etc.

 

251


Klipp

Norge Uåpnet kilovare fra Postens klippekomite i 1994, kostpris Kr 494.- i 1994

 

400

400 

252


Xx/o

Norge, Samling i DAVO forrykksalbum album med kasett og lommer 1855 - 1990, spredt besatt, en del blokker, noen porto merker

 

150

150 

253


xx/o

Island, Samling i DAVO fortrykksalbum med kasett og lommer 1873 - 1990 tynt besatt

 

150

 230

254


o

Sverige Samling i DAVO fortrykksalbum med kasett og lommer 1970 - 1990 tynt besatt

 

150

 

255


Xx/o

Danmark med områder (Grønland, DVI, Farøyene) Samling i DAVO fortrykksalbum med kasett og lommer 1851 - 1990 tynt besatt

 

150

170 

256


o

Sverige Dublettsamling i 2 innstikkbøker

 

50

 50

257


o

Norge og Danmark dublettsamling i 2 16 siders innstikkbøker, mange merker

 

50

100 

258


o

Diverse dublettsamlinger Europa i 3 innstikkbøker

 

75

 

259


o

Diverse dublettsamlinger verden i 3 instikkbøker

 

75

75 

260


Xx/

Diverse dublettsamlinger verden inkl. Sveits, Norge, India Israel, Korea etc

 

50

50 

261


Div

3 stk ettertrykk av førsteutgaver fra No, DK, Nederland utgitt  ifm Salon de Philatelie i 1984

 

50

 60

262


Div

NK 1 i "gull" fra en serie "rariteter i gull " utgitt i Tyskland m/ førsteutgaver fra forskjellige land

 

50

 50

263


o

Tsjekoslavakia 16 siders innstikksbok med mange merker inkl 11 gode blokker, høy verdi baser tpå AFA 2010

 ca NOK

5000

300

350 

264


o

Tsjekoslavika fyldig album fra 1945 til 1965, vel besatt og nær komplett fra 1957. Mange gode serier , luftpostmerker og motiver - en kjempefin startstamling

ca NOK

7000

350

400 

265


**/*/o

Merker fra verden Mye  Sverige / Danmark / USA   i 16 -s innstikksbok  Høy katalogverdi  Må sees

 

100

 

266
o

Verden Perfins ca 95 merker fra forskjellige land inkl. DK, Deutches Reich, France, Italy + et klipp

 

50

190 

267


Litt

"Det lille bibliotek" bind 1 - 3   Utg, av Forbundet Omtaler forskjellige samlerområder Som nye Fra bo

 

150

150 

268


Rekv

Leuchtrum Universal perm m/kassett inkludert 10 sorte ark

 

50

80 

269


Litt

OFK historie   Klubbens album utgitt i 1929 til den første utgaven av NK   Innsatt 139 forskj.  mrk.

 

200

 

270


Motiv

Motiv Frimerker med sport som motiv i innstikksalbum

 

100

100 

271


Motiv

Motiv Frimerker med sport som motiv i 2 innstikksalbum

 

150

100 

272

Motiv

Luftpost 9 brev inkl førsteflygning, spesial flight, interessante objekter

 

50

260 

273


Motiv

Disney samling i 16 siders innstikkbok

 

100

100 

274

BK

Verden 32 siders innstikkbok med kipp fra slutten av 1800 til begynnelsen av 1900 tallet, hovedsakelig Danmark, Tyskland England USA

 

150

 

275


Motiv

Verden 64 siders innstikkbok mange hundre

 

150

 

276


Motiv

Verden Fugler i 64 siders innstikkbok, mange hundre

 

200

 

277


DIV

Verden 9 innstikksbøker/album med diverse merker – funn sjanser???

 

100

 

301 – 306                     Rekvisita, Kataloger, Rotelotter, etc

 

301


**

Schaubek Fortrykkalb Norge 1855.1980 Noen postfriske mrk m/pålydene godt over 100 kr innsatt

 

50

 110

302


Rekv

Leuchturm Grande - Classic ringperm   Ny pris 375 kr

 

50

50 

303


Kat

Facit 20156 Spesial som ny

 

150

 

150 

304


Eske

Rotelott ca 13 kg i bananeske, hele verden med mengder av materiale, klipp, album, posearkiv, Hawid klemlommer (høy verdi), morsom og spennende lott, bl.a. tre Postens FDC album (røde) med innhold, polarpost, noen gamle julemerker fra 20/30 årene, må sees. Hentes i salen – sendes ikke.

 

500

475 

305


Eske

Verden Eske med posearkiv fra hele verden, inkl lite album, et ettbinds Michel verdenskatalog fra 1939 inkl. Mange hundre merker

 

80

80 

306


FDC/Rotelott

FDC Norge i to bøker incl. rotelott verden, hovedsakelig fra Norge, klipp, diverse litteratur, stempelfunn? Artig

 

100

260 

Auksjonsutvalget ønsker velkommen til årets sommerauksjon. Innleveringer til høstens auksjoner kan gjøres fortløpende på klubbens klubaftener, direkte i Frydelundsgate 14 på tirsdag kveld eller til en av Auksjonsutvalgets medlemmer.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Høstens første auksjon er planlagt mandag 1 oktober 2018


Comments