OFK - Auksjoner‎ > ‎

Auksjon 26 nov 2018

Oslo Filatelistklubb sin auksjon nr. 04/18 mandag 26 november 2018 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken, (v/Frogner pl.). 

Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 993 67 560, eller e-post thore.habberstad@getmail.no
eventuelt bud til auksjon@oslofilatelistklubb.no.

 

Vi har fått inn nytt materiale i løpet av sommeren og håper at du vil finne objekter som passer inn i din samling!

Kjøper betaler 12% tilslagsprovisjon samt porto og eventuelle omkostninger.

Nr.

 

Status

Beskrivelse

Verdi

Utrop

Tilslag

 

001 – 032 NORGE

 

1


o

Norge NK 1 Posisjon A17, riststempel, normale mager

500

250

 

 

2


o

Norge NK 1 Posisjon A11 tre ring stempel nr 42 Christiania, to gode  og to normal marger

650

300

 

 

3


xx

Norge NK 66 3 øre grovtagget Knudsen - Postfrisk, verdi handlerkatalog

950

250

 

 

 

4


xx/x

Norge tre skillingsmerker god kvalitet, NK10 x liten hengselrest, NK 16IIc T5 xx, NK 19II x

140

100

 

 

5


xx

Norge NK 92 a og b Provisorier 15 øre på 4 skilling

190

80

 

 

6


xx

Norge NK 177,180 Olav den hellige 900 år, NK 179 i firblokk

420

100

 

 

7


Brev

Norge NK 77 Postkort fra Advent Bay, Spitzbergen sendt til Østerrike

 

50

 

 

8


xx

Norge Universitetet 100 år

175

80

 

 

9


xx

Norge  NK 213/16 Kong Haakon VII 1937/38 komplett serie

90

50

 

 

 

10


xx

Norge Kronemerker 1940 NK 230/32, 2 kr og 5 kr i fireblokk, 2 stk 1,5 kr

 

50

 

 

11


o

Norge NK 292, 5kr m V-overtrykk, stemplet Moss 1941. En tg svak i venstre side

350

200

 

 

12


xx

Norge NK 350/53 Kong Haakon VII 1946 komplett serie

285

100

 

 

 

13


xx

Norge Nordkapp III (NK 311/13), Nordkapp IV (NK 415/17), Nordkapp (NK 445/47)

300

100

 

 

14


 

Norge NK 469/-73, 636/38

390

100

 

 

15


xx

Norge NK 597 II x (BU3), postfrisk, vanskelig papirsort

200

100

 

 

16


xx

Norge NK 631, 641/45 Kong Olav Kronemerker. Lot med merker, noen fosfor, ikke sjekket for papirtyper

 

175

 

 

17a


o

Norge NK 1316/1317 4 enkeltmerker med fosfor

120

50

 

 

17b


BS

Norge Polarpost Tromsø 1900 Nordkapp Spitsbergen, stemplet Spitsbergen. Avklipp fra postkort

 

50

 

 

18


xx

Norge Liten lott postfriske merker,
Løve II (152,153154), Ibsen (160 2 stk), 266 5 stripe, Quisling 301 2 par, Quisling 306 2 par.

452

40

 

 

19


 

Norge Årbok 1988, 1 ste utgave

 

150

 

 

20


 

Norge Årbok 1991

 

50

 

 

21


 

Norge Årbok 1992

 

50

 

 

22


 

Norge Årbok 1993

 

50

 

 

23


 

Norge Årbok 1994

 

50

 

 

24


 

Norge Kilovare Klipp Tubfrim forseglet antar 1950

 

300

 

 

25


 

Norge 32 siders innstikkbok med bl.a. ca 40 stk 10 øre stolpe, mange øremerker med fine schweitser stempler, en del nyere merker

 

150

 

 

26


o

Norge 16 siders innstikkbok med sorte sider, fylt med par, striper og noen blokker, en del bra stempler.

 

150

 

 

27

 


BL

Norge ca 140 minneblokker, souvernirark, Frimerkets Dag, OFK minneutgaver etc, mange dubletter

 

120

 

 

28


NL

Norge Postfriske miniark, blokk nr 4 – 17, fellesutgave BL nr 6, totalt 14 stk

 

50

 

 

29


 

Norge 16 siders innstikksbok med Landpoststempler på klipp og 25 brev fra 1990 årene

 

100

 

 

30


Brev

Norge NK porto 10 Brukt som vanlig porto

 

75

 

 

31

 

 

Utgår

 

 

 

 

32


o

Norge 50 stk merker m/T eller T i ring, portomerker

 

100

 

 

33 – 47 NORDEN – Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland Færøyene, Åland, DVI

 

33


xx

Danmark bunke med julemerker i helark i perioden 1959 til 1973,

 

100

 

 

34


 

x

Danmark, Postferge AFA nr 17,18,35 (2 stk), 41 (2stk)

300

50

 

 

35


x

Danmark, Provisorier, AFA, 86, 152/153,157-159,175 Avismerker/Tall type /Christian X

600

100

 

 

36


Xx/x

Åland Safe dual album frem til 2007 stort sett et stemplet og et postfrisk av hvert merke, nesten komplett – god lot

Høy

350

 

 

37


O

Sverige AFA 453, Lot Vattenfall, 90 øre rød, 10x horisontalt par, 6 enkle merker

Ca 500

40

 

 

38


O

Sverige Gammelt utvalgshefte priset 50 % av Facit. Pris på gjenværende merker er over 800 kr

 

50

 

 

39


FDC

Sverige Eske med FDC samling fra AFA nr 226 – 1167, ca 235 brev (periode 1953 – 1981)

 

250

 

 

40


Xx/o

Sverige Stort Minkus album med lommer, godt besatt for det meste postfrisk, noen stemplet tidligere utgaver

 

1 000

 

 

41


o

Sverige 32 siders innstikksbok med noen løse ark med pent stemplede merker

 

100

 

 

42


Xx/x/o

Sverige hefter og blokker i perioden 1966 -1990, totalt 50 inkl et prøvetrykk

Ca 1 500

50

 

 

43


O

Island, AFA nr 1, utagget, skjevt klippet, med del av annet merke, usikkerhet mht stempel, selges som det er - lukefyll

Ca 4 800

(feilfritt, utagget)

200

 

 

44


xx

Island to gode serier 1950 Folkeerhverv (mangler 10 aur) og 1953 Islandske håndskrifter komplett

Ca 1 100

100

 

 

45


Xx/x/o

Island A6 innstikkbok med stemplede merker, noen gode tjenestemerker (16 stk), mange gode stempler, 11 miniark, i alt 254 merker

Ca 3 000

200

 

 

46


 

Finland kilovare, plombert 1971

 

300

 

 

47


 

Finland kilovare, plombert 1973

 

300

 

 

47 – 55 TYSKLAND – DDR, BDR, Berlin, Tyske stater

 

48


o

Tyske Rike Lot merker AFA, 33, 41,46,47-49,51, 65 (2 stk)

Noen mellomgode OK stempler for perioden

Ca 1 250

80

 

 

49


Brev

Tyske Rike 3 brev(kort), bl a et med Friedrich August stemplet 8 juli 1854

 

50

 

 

50


o

Danzig Mindre samling på SAFE albumark, mest ordrestemplet, men også bruksstempler

 

300

 

 

51


o

Berlin Fredsklokker med pendel til høyre AFA 82/86

1 100

150

 

 

52


o

Berlin Fredsklokker med pendel i midten AFA 101/105

800

100

 

 

53


xx

Sovjet Zone/W-Sachsen, Michel Spezial 2012,

€ 197

100

 

 

54


x

BRD 25 merker m/bl.a. nr. 111,141-2, 149, 151, 166-64

€ 110

60

 

 

55


o

Berlin, Bygningsserien fra 1948-49 med tallrike varianter /ca 50) selges «as is»

Ca € 2 000

300

 

 

56– 76 EUROPE – CEPT, Øvrige land inkl europeiske lands kolonier

 

56


 

England Mange merker flere 1p rød, bedre enkeltmerker, må sees høy verdi

Ca 7 400

500

 

 

57


Xx

England 32 siders innstikksbok med postfriske blokker i perioden 1960 - 1980

Høy

300

 

 

58


FDC/Brev

Irland blanding med brev og FDC ca 1990, ikke de store verdier, men merker med gode stempler kan vaskes

 

50

 

 

59


 

Nederland Lite posearkiv, hovedsakelig bruksmerker, med noen nyere stemplete blokker

 

40

 

 

60


o

Belgia Innstikkark med mange merker fra tidlig periode nyere merker ikke medregnet

Ca 2 700

150

 

 

 

61


xx/x/o

Spania Liten lott med merker fra Industriutstilling i Madrid 1907 og Katakombeutgaveen 1928 (Santiago og Toledo utgavene)- Ikke komplette

 

500

40

 

 

62


 

Spania Innstikkort med mengder av merker, mange gode enkeltmerker og serier, nyere merker ikke medregnet

Ca 2 800

300

 

 

 

63


xx

Portugal To komplette serier Monarkiets 800 prs jubileum (1940) og Folkedrakter (1941)

900

80

 

 

64


o

Portugal Innstikkort med mange elder merker, bedre enkeltmerker observer, må sees

Ca 2 800

150

 

 

65


 

Fiume 1921 AFA 114-128 Overtrykk Governo Provvisorio, mangle AFA 124 og 128, pene stempler

Ca 1 100

100

 

 

66


xx

Liechtenstein, AFA nr 113, 1 fr karmin. Merket har en gul skygge på limsiden

 

100

 

 

67


 

Sveits Innstikkort med mange merker, enkelte gode, flere Pro Juventute sett

Ca 2 100

200

 

 

68


x

Sveits, samling 175 merker, 32 komplette serier fra perioden 1945 - 59

€ 350

150

 

 

69


 

Frankrike Instikkort med mange eldre merker, flere gode merker, nyere materiale ikke medregnet

Ca 1 200

100

 

 

70


o

Belgia 220 merker fra 1863 - 1935, på albumark, normal kvalitet

 

75

 

 

 

71


o

Frankrike samling på innstikksark, totalt 350 merker, mange gode, Ceres og Napoleon fra 1849 – 1945150

 

 

50

 

 

72


o

Italia merker på innstikksark, 190 forskjellige fra 1863 - 1930

 

50

 

 

 

73


Xx/x/o

Europa – CEPT/Norden/Benelux klemalbum med merker fra forskjellige land, ca 50 stk

 

 

50

 

 

74


o

Portugal Lot på innstikksark, fra 1876 til nyere inkl Kong Karl 1., AFA nr 7

 

100

 

 

75


xx

Nederland 16 sider innstikksbok med postfriske merker fra 1945 - 1977

 

50

 

 

76


o

Spansk Andorra Europamerke 1972, AFA 69, et av de beste Europa merke, hjørnestemplet

900

150

 

 

 

77– 77 AFRIKA

 

77

 

 

Utgår

 

 

 

 

78 – 81 ASIA

 

78


Xx/o

Indiske Stater, ca 185 merker, interessant lott

 

150

 

 

79


xx

Israel Dublettlot de fleste med Tabs

 

50

 

 

80


xx

Syd-Korea, Samling i innstikksbok, en del 4-blokk striper, alt fra periode 1981 - 1983, totalt 24 miniark bl.a Mi 1357 verdi €55

€ 150

80

 

 

81


x/o

India, Fire serier fra 1929 (SG 220,222,223,234), 1937 (SG 247-259), 1940 (SG 265-276),1946 (SG 278 – 281)

Ca 1 750

50

 

 

82 – 85 AMERIKA – Nord/Mellom/Syd, Oceania

 

82


Brev

USA 3 brev fra Wells Fargo  & Cos Express og et fra Amerikansk pensionskontor

 

50

 

 

83


FDC

Amerika, album med FDC (50 stk) pluss konvolutt med 66 stk gitt 50 – 60 tallet

 

100

 

 

84


Xx/o

New Zealand Lite utvalgshefte med angitt 83 merker og tre postfriske miniark, oppgitt verdi etter SG 1999, et godt merke ref SG 123b

£ 130

50

 

 

 

85


o

Sør-Amerika, 32 siders innstikksbok med merker fra mange land fra Sør-Amerika, stort sett eldre merker

 

200

 

 

86 – 107 SAMLINGER, FN, Motiv, Hele verden, Brevlotter, Litteratur etc.

 

87


Brev

Røde Kors 7 brev/FDC og en 6 blokk med diverse motiver utgitt fra UK, Somalia, Sveits, Norge og Danmark

 

50

 

 

88


 

Diverse dublettsamlinger verden i tre innstikksbøker

 

50

 

 

89


Xx/o

Engelske kolonier, 7 innstikksbøker med masse merker, for det meste postfrisk

 

150

 

 

90


o

Europa, Østen, Kina, Japan 32 siders innstikkbok med en mengde merker satt inn fra gammelt verdensalbum interessant lott med muligheter for funn

Ca 4 000

400

 

 

91


Litt

Norge, Filatelistisk Årbok 1983 – 2002, (20 stk), mange med minneark.

 

150

 

 

92


 

NORGE Trondheim 1000 års jubileum Postens Jubileumskonvolutter i perm

 

75

 

 

93


Litt

Norge Fra Svinesund til Haparanda, Norsk Posthistorisk Selskap 25 år

 

50

 

 

94


Litt

Norge Håndbok over Norske Filatelistika m/nytrykk 1969 nr 273 (side 56-57)

 

50

 

 

95


 

Motiv Blomster 32 sider innstikksbok med ca 1000 merker – god spredning

 

 

50

 

 

96


o

Verden Liten lott med merker fra fem forskjellige land, stort sett eldre merker, fra Bulgaria, Tjekkoslovakia, Liechtenstein, Ungarn og Egypt

 

75

 

 

97


O

Europa, 16 siders innstikksbok med merker fra spesielt Tsjekkoslovakia, Hellas, Spania, litt eldre for det meste stemplet.

 

100

 

 

98


O

Britiske kolonier, 20 siders innstikksbok med hundrevis av merker, mange bedre merker fra Kypros, mange med overtrykk bl. £1.

 

200

 

 

99


o

Sverige Samling i Stenderalbum frem til 1980 - grunnsamling

Høy

300

 

 

100


 

Sverige Dubletter i fem innstikksbøker (4 16 siders og et 64 siders) God variasjon

Høy

400

 

 

101


 

Sverige Samling i DAVO fortrykksalbum med kassett og lommer 1970 – 1990 tynt besatt. God kvalitet på album

 

100

 

 

102


Motiv

Verden, 64 siders innstikksbok med fuglemotiver – god variasjon

 

200

 

 

103


x/o

Verden 16 siders innstikksbok med eldre merker – funnmuligheter??

 

100

 

 

104


o

Diverse 64 siders innstikksbok med diverse motiv merker

 

100

 

 

105


o

Danmark/England/USA/Tyskland, mm, 32 siders innstikksalbum med klipp slutten av attenhundre, begynnelsen av nittenhundre tallet

 

100

 

 

106


Xx/o

Canada 16 sider innstikksbok med postfrisk 4-blokker i perioden 1960-1980, over 250 blokker, samt mange enkeltmerker

Høy

250

 

 

107


Motiv

Motiv A5 innstikksbok stappfull med flere hundre merker, hovedsakelig insekter, fugler og pattedyr. Dubletter ikke medregnet.

 

50

 

 

108 – 117 Rekvisita, Kataloger, Rotelotter, etc

 

108


Kat

Facit Norden 2018 - som ny

 

150

 

 

109


Kat

AFA Det nye Øst-Europa 2010 2 bind, pent brukt

 

50

 

 

110


Rekv

Lindner Multicollect inkl. arkivboks + 10 ark for brev/kort. Ubrukt, nypris i dag over Kr 350

 

80

 

 

111


Rekv

Rekvisita, to stk Leuchtrum Vario røde album i kassett med noen ark for hefter, et DAVO Norge, med lommer og fortrykksark, tynt besatt med merker

 

50

 

 

 

112


Rekv

Vario F Grønn perm med 10 ark for brev og kort

 

50

 

 

113


Rekv

Bærepose med diverse rekvisita, tomme innstikksbøker, etc

 

50

 

 

114


Rotekasse

Sverige Rotekasse med diverse innhold, må sjekkes, sendes ikke

 

100

 

 

115


Rotekasse

Rotekasse med mange norske FDC annet interessant materiale, sendes ikke

 

100

 

 

116


 

Verden 11 innstikkssbøker/album med hundrevis av merker – funn sjanser???

 

100

 

 

117


 

Verden Liten roteeske med posearkiv Norge, Norden og verden, usolgte lotter

 

50

 

 Comments