จำนวนครู นักเรียน

โพสต์21 ส.ค. 2559 23:05โดยadmin wangrangpit

จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


รายการม.1ม.2ม.3รวมม.4ม.5ม.6รวม
นักเรียนชาย54423713322261664
นักเรียนหญิง3737239720322274

จำนวนผู้บริหาร ครู/อาจารย์ จำแนกตามประเภท วิทยฐานะ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


วิทยฐานะผู้บริหารครูรวมทั้งหมด
ชายหญิงรวมข้าราชการครูอัตราจ้าง/พนักงารนราชการรวมครู
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1 ไม่มีวิทยฐานะ00055101121212
2 ชำนาญการ00011200022
3 ชำนาญการพิเศษ10135800089
4 เชียวชาญ10100000001
รวมทั้งสิ้น202911201122224

Comments