План

 

Назва розділу, модуля, теми

Л

ЛР

СРС

Літ-ра

1.       

Тема 1. Вступ. Апаратне забезпечення ПК

Вступ. Задачі курсу. Апаратне забезпечення ПК. Нові напрямки розвитку технології передавання і збереження інформації.

2

 

2

[1], [3], [4]

2.       

Тема 2. Операційна система

Операційна система Windows 7. Загальні положення. Основні об’єкти операційної системи Windows 7  і операції з ними. Користувачі та безпеки у Windows 7.

Поняття про ОС Linux. Робота з об’єктами.

Встановлення нового апаратного забезпечення, налаштування параметрів

2

 

 

 

 

 

 

6

[1], [3], [4]

3.       

Лабораторна робота № 1. Робота з об’єктами Windows 7. Керування обліковими записами користувачів.

 

2

 

[6]

4.       

Файловий менеджер Total Commander. Інтерфейс Total Commander, робота з файлами та папками. Мережеві можливості Total Commander. Конфігурування ТС. Програми – архіватори.

Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми

2

 

2

[1], [3], [4]

5.       

Лабораторна робота № 2. Робота з файлами і папками в Total Commander. Конфігурування Total Commander.

 

2

 

[6]

6.       

Лабораторна робота № 3. Робота з програмами архіваторами, антивірусними програмами.

 Залік по темі

 

2

 

[6]

7.       

Тема 3. Текстовий редактор Microsoft Word 2010

Основні складові вікна. Робота з командами вкладок та панелі швидкого доступу. Основні дії з документами. Форматування документів

2

 

 

[1], [3], [4]

8.       

Лабораторна робота № 4. Введення, редагування, форматування та збереження тексту в MS Word.

 

2

 

[6]

9.       

Робота з таблицями. Створення та вставляння формул. Створення змісту. Робота з окремими елементами документа(списки, буквиця, колонтитули, символи)

2

 

 

[1], [3], [4]

10.   

Лабораторна робота № 5. Створення, редагування та форматування таблиць, формул.

 

2

 

[6]

11.   

Ділова та ілюстративна графіка. Робота з елементами керування, злиття документів.

Створення макросів. Налаштування параметрів текстового редактора

2

 

4

[1], [3], [4]

12.   

Лабораторна робота № 6. Створення документів з елементами графіки.

 

2

 

[6]

13.   

Лабораторна робота № 7. Створення складних документів.

Залік з теми

 

2

 

[6]

14.   

Тема 4. Системи розпізнавання текстово-графічних об'єктів. Системи автоматичного перекладу та перевірки правопису

Види та принципи роботи сканерів Розпізнавання текстово-графічних образів програмою FineReader.

2

 

4

[1], [3], [4]

15.   

Огляд програмам автоматичного перекладу текстів та перевірки правопису

2

 

4

[1], [3], [4]

16.   

Лабораторна робота № 8.Сканування інформації. Розпізнавання графічної та текстової інформації. Робота з програмами автоматичного перекладу текстів

 

2

 

[6]

 

Всього  за 1 семестр                                                   54

16

16

22

 

17.   

Тема 5. Графічні редактори

Поняття про комп’ютерну графіку. Види зображень. Псевдографіка.

Знайомство з векторним графічним редактором CorelDRAW

2

 

 

4

 

10

[2]

18.   

Знайомство з графічними редакторами Компас,  sPlan 7.0

2

 

14

Кон

спект

19.   

Лабораторна робота № 9. Створення креслень в програмі Компас

 

2

 

[6]

20.   

Лабораторна робота № 10. Створення електричних принципових схем в sPlan 7.0.

 

2

2

[6]

21.   

Лабораторна робота № 11. Створення електричних принципових схем в sPlan 7.0.

 

2

2

[6]

22.   

Трасування електричних з’єднань в програмі LayOut

2

 

12

[2]

23.   

Лабораторна робота № 12. Трасування електричних з’єднань в програмі  LayOut

 

2

2

[6]

24.   

Тема 6. Табличний процесор Microsoft Excel

Інтерфейс програми MS Excel. Створення та редагування електронних таблиць. Форматування та редагування діаграм, ілюстративна графіка в Microsoft Excel. Встановлення параметрів аркушів, друк документів

2

 

6

[1], [3], [4]

25.   

Лабораторна робота № 13. Створення, форматування та редагування таблиць, побудова діаграм

 

2

 

[6]

26.   

Формули і функції в Microsoft Excel. Групування та фільтрація даних. Аналіз даних. Робота із зведеними таблицями.

 Створення макросів

2

 

4

 

 

4

[1], [3], [4]

27.   

Лабораторна робота № 14. Робота з формулами та функціями.

 

2

 

[6]

28.   

Лабораторна робота № 15. Створення зведених таблиць, аналіз даних

 

2

 

[6]

29.   

Обов’язкова контрольна робота з тем «Графічні редактори», «Microsoft Excel»

2

 

 

 

30.   

Тема 7. СУБД Microsoft Access

Основні поняття Microsoft Access 2010. Типи полів. Розробка і створення БД. Введення даних. Схема даних. Створення форм і робота з ними

2

 

4

[1], [3], [4]

31.   

Лабораторна робота № 16. Створення таблиць бази даних і робота з ними

 

2

 

[6]

32.   

Лабораторна робота № 17. Створення форм за допомогою конструктора та майстра. Створення елементів управління

 

2

 

[6]

33.   

Створення запитів, створення розрахункового поля. Створення звітів.

2

 

4

[1], [3], [4]

34.   

Лабораторна робота № 18. Створення запитів та  звітів за допомогою конструктора та майстра.

 

2

 

[6]

35.   

Лабораторна робота № 19. Створення бази даних (залікова робота).

 

2

4

[6]

36.   

Тема 8. Комп’ютерні мережі

Характеристика комп’ютерних мереж, типи мереж. Internet. Огляд браузерів та пошукових систем. Електронна пошта.

2

 

10

[1], [3], [4]

37.   

Лабораторна робота № 20. Пошук інформації Internet та її збереження. Відправлення та отримання повідомлень електронної пошти.

 

2

2

[6]

38.   

Тема 9. Безпека інформації

Актуальність захисту інформації. Захист інформації від пошкоджень і несанкціонованого доступу

2

 

5

[1], [3], [4]

39.   

Тема 10. Перспективи розвитку інформаційних технологій

Основні тенденції розвитку інформаційних технологій. Сховища даних.

Системи штучного інтелекту

2

 

8

[1], [3], [4]

40.   

Інформаційні технології в освіті.

Залік

2

 

 

 

 

Всього за 2 семестр                                              135

24

24

87

 

 

Всього за рік                                                         189

40

40

109

 

Comments