Головна‎ > ‎

Банківські операції

   Метою викладання навчальної дисципліни «Банківські операції» - дати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо суті та практичних механізмів функціонування банківської системи та порядку здійснення банківських операцій. Сформу­вати у студентів вміння практично використовувати набуті знання за такими основними напрямками, як: залучення грошо­вих ресурсів та ефективне їх розміщення (кредитування), ведення розрахунків та касових операцій, здійснення операцій з валютними цінностями та цінними паперами.

 Завдання - підготовка студентів з теоретичних питань функціонування банківської системи та окремих банків (необхідність, завдання і функції, принципи організації, основні поняття, категорії і терміни) і надати їм певні навики та вміння для подальшого практичного застосування.File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser