V prilogi so prosojnice za predavanja iz področja AVR (za izredne študente) in izpitni vzorec. V pomoč pri študiju pa vam je tudi skripta g. Lesnike.
Pogoj za pristop k opravljanju pisnega izpita je 80 % prisotnost na vajah, oddan protokol vaj in pozitivno ocenjena seminarska naloga. Seminarska naloga se izdela praktično v celoti pri vajah. Sprogramirali boste ti. MPS postaje. Predloge za seminarske naloge se nahajajo na naslednjih povezavah:
 Za laboratorijske vaje rabite predloge vaj, ki jih najdete na spodnjih povezavah.
  • vaja 1 (poznavanje logičnih funkcij - realizacija v pnevmatiki, EP in s PLK)
  • vaja 2 (kombinacijsko krmilje- realizacija v pnevmatiki in s PLK)
  • vaja 3 (koračna krmilja, minimalna in maksimalna metoda - realizacija v pnevmatiki in s PLK)
  • vaja 4 (kombinacijsko krmilje z dodatnimi pogoji - realizacija sPLK)
 Link za literaturo: skripta AVR (avtor Pintarič in ostali)