home‏ > ‏

ספרית בית הספר
השאלת ספרי לימוד (תשע"ד)

בכל שנה מקבלים תלמידינו את ספרי הלימוד שלהם בספריית בית הספר בהשאלה.
הספרים שהתלמידים מקבלים (וחותמים על קבלתם במצב מסודר ומכובד) הם באחריות מלאה של התלמידים והוריהם. עליהם לעטוף את הספרים ולשים עליהם מדבקה לזיהוי הנושא ושם התלמיד.
בסוף השנה התלמידים חייבים להחזיר את הספרים מסודרים ועטופים. על ספר שיגיע מרופט, מקושקש, ללא עטיפה - התלמיד יחוייב בתשלום.
השנה החזרת הספרים תיערך על ידי מחנכת הכיתה.
ספר במצב בלתי שמיש יוחזר לתלמיד והוא יחוייב בעלותו.

מדוע עיטוף ספרים??  עיטוף הספרים נעשה באחריות כל תלמיד. משום שלכל תלמיד יש 3-4 ספרים לעטוף,  בעוד שבבית הספר אין באפשרותנו לעטוף מאות ואפילו אלפי  ספרים. אנו מספקים בשמחה חומרי עיטוף.
אין לעטוף ספרים ביום החזרת הספרים אלא בתחילת השנה!!

רשימת ספרי הלימוד ומחיריהם מתפרסמת בקובץ למטה

החזרת ספרי קריאה בעברית ובאנגלית

יש להחזיר את כל ספרי הקריאה בעברית ובאנגלית לספרייה.

בכל שאלה בנושא זה יש לפנות למייל/טלפון  למזכירות ביה"ס  amirim799@gmail.com 


רשימת ספרי הלימוד לפי כיתות

נכון לתאריך 4/6/13

 

 

 

רשימת הספרים תשע"ג (ז)

  

 

שם הספר

1

עולם של חומר

2

יציאת מצרים – מקרא 

3

כדור הארץ, סביבה, אדם  

4

שפה מספרת תרבות ערבית ספר לימוד

5

אנגלית –Essential Links- ספר לימוד

6

היסטוריה – עולמות נפגשים  (ז)  - חדש

7

מתימטיקה  - שבילים לכיתה ז 1  , 2 , 3  או קפ"ל

8

תרבות ישראל ז  

9

מדעי החיים

 

ספרי קריאה של ספריית בית הספר

  

רשימת הספרים תשע"ג (ח)

 

 

שם הספר

1

משמרנות לקידמה - היסטוריה

2

רבייה והתפתחות ביצורים חיים

3

משבטים לממלכה – מקרא  (חדש)

4

אנגלית New Mosaic   ספר לימוד  או  אנגלית Navigator  ספר לימוד

5

פרקים בחשמל ובכימיה

6

מגוון ח

7

שפה מספרת תרבות ב  (ערבית)

8

מתימטיקה  - שבילים לכיתה ח 1  2, 3  או קפ"ל

9

תרבות ישראל ח

10

אנשים וישובים (ג"ג)

 

ספרי קריאה של ספריית בית הספר

 

 רשימת הספרים תשע"ג (ט)

 

 

שם הספר

הוצאה

1

אנגלית    connections   ספר  לימוד

 

2

מתימטיקה  - "שבילים" לכיתה ט 1  

 

3

עולם של אנרגיה

 

4

עולם התזונה

 

5

ממלכת דוד ושלמה - מקרא (חדש)

 

6

חידת התורשה

 

7

מגוון ט

 

8

שפה מספרת תרבות ג (ערבית)

 

9

היסטוריה – מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר  (ספר חדש)

 

10

בין המילה לטקסט  - (לשון והבעה)

 

11

מסע אל הדמוקרטיה הישראלית

 

 

ספרי קריאה של ספריית בית הספר

 

 

 

 

 


תת-דפים (1): מחירי הספרים
ĉ
מנהל האתר,
3 ביוני 2013, 6:48
Comments