מאויב לאוהב

לכיתה ז
1. שמעו את הסיפור כאן.
2. עבודה (כיתה ז2 תשע"ו) על הסיפור.
3. סיכום משמעות הסיפור, סיכום במצגת (כולל כתיבת תשובה מלאה)

דקה על בית עגנון


מאויב לאוהב

  מאתר  news1
Comments