מעשה העז / עגנון

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא

היכרות עם הסיפור והבנת תוכנו

שמרו את הקובץ על המחשב שלכם, מלאו את כל המשימות בתוכו, ושלחו אליי לבדיקה.
משקל העבודה בהערכה הסופית במחצית השנייה - 10%.
עבודה מועילה ומעניינת, זהבה

נושאים ומשמעויות בסיפור "מעשה העז"
ג. דמות האב בסיפור
ד. דמות הבן בסיפור
ה. א"י בסיפור
ו. גלגולו של סיפור - גרסאות לסיפור "מעשה העז"
ז. משמעות הסיפור 

פעילות מתוקשבת לכיתה ז 
א. בחרו את אחד הנוסחים של הסיפור נוסח תימן או נוסח פולין
ב. פתחו קובץ ושמרו אותו בתיקיית ספרות ובה תיקיית מעשה העז.
ג.  ערכו השוואה בין הנוסח לבין הסיפור שקראנו.
מה הדומה ומהו השונה בין הנוסחים?
בנוסח תימן - נקודות להשוואה: לאן מגיע הנער בנוסח תימן? להיכן מגיע בסיפורינו? מהם נימוקי השחיטה בסיפור העממי ומה בסיפורינו?

בנוסח פולין -

נקודות להשוואה: מי נגאל בסיפור העממי ומדוע? מי נגאל בסיפור שלנו ומדוע? מה הם נימוקי השחיטה בסיפור העממי ומה בסיפורינו?


פעילות יפה באתר
 בי"ס אלון יקנעם

אתרים הקשורים
מעשה העז באתר משרד החינוך (הכינה מזל קאופמן)
Comments