Home‏ > ‏

מדעים ז


היכנסו לדף הכנה למבחן במדעים

כיתה ז'מחצית ב' תשע"ד, בהצלחה!


מִפרט נושאי המבחן במדע וטכנולוגיה לכיתה ז'

גופים, חומרים ותכונותיהם והשימושים בהם . מסה, נפח, צפיפות.

תהליכי שינוי בחומר וחוק שימור המסה

מבנה החומר: מודל החלקיקים.

מצורף קובץ בחינת מפמ"ר תשע"ב לתרגול.
תת-דפים (1): מיומנות גרפים
ĉ
מנהל האתר,
23 בפבר׳ 2014, 13:11
ĉ
סמדר וקסמן,
26 בנוב׳ 2011, 7:55
ć
סמדר וקסמן,
26 בנוב׳ 2011, 8:00
ć
סמדר וקסמן,
7 בפבר׳ 2012, 0:21
Comments