התפשטות של גז

פעילות צפייה - מבנה הגז ותכונותיו - פעפוע גזים

פתחו קובץ word בשם "פעפוע של גזים" ושימרו אותו בתיקית עולם של חומר.

בצעו את ההנחיות וענו על כל השאלות בקובץ שפתחתם

נתבונן בשלבים בסרטון  פעפוע  : במשך שתי הדקות הראשונות                                         

  •  הדמייה: תנועת חלקיקי הגז (0:00-0:27)

כיצד מתוארת תנועת חלקיקי הגז בהדמיה ?

 

לכל חומר יש נפח- כל חומר תופס מקום.

נפח הגז הוא כנפח הכלי בו הוא נמצא-  גז מתפשט וממלא את כל הכלי שבו הוא נמצא.

 

  • תאור ניסוי: גז מתפשט ומממלא את כל הכלי שבו הוא נמצא  (0:27-1:00)

ענו:

·         איזה גז מכילה המשורה  הראשונה ?

·         איזה גז מכילה המשורה השנייה ?

·         מה קרה לגז הברום  לאחר  הנחת המשורה השנייה עליו ?

·         מה קרה לאוויר שבמשורה השניה לאחר הנחתה על המשורה  הראשונה?

·         מה קרה לצבע  המשורה התחתונה?

·         מה קרה לצבע המשורה העליונה?

·          מה תוכל לומר על הצבע בשתי המשורות לאחר כחצי שעה?

 

  •  הדמייה: התפשטות גז הברום בשתי המשורות.( 1:00 – 1:15)

ענו:

·         כיצד מתוארים חלקיקי גז הברום בהדמיה ?

·         כיצד מתוארים חלקיקי האוויר בהדמיה ? 

·         מה גורם לכך שהגזים בכל משורה יתפזרו בכל נפח שתי המשורות ?

·         מדוע התפשטות הגזים לוקחת זמן?

·         מה קרה לחלקיקי גז הברום לאחר הנחת המשורה עם האוויר עליו ?

·         מה קרה לחלקיקי האוויר לאחר שהונחו על המשורה עם הברום?

·         מה תוכל לומר על צפיפות חלקיקי האוויר והברום במשורה הראשונה בהשוואה למשורה השניה, בסוף הפעפוע? 

·         מה תוכל לומר על מספר חלקיקי הברום לפני ואחרי הפעפוע? גדל / קטן / לא השתנה.

·         מה תוכל לומר על מספר חלקיקי האוויר לפני ואחרי הפעפוע?  גדל / קטן / לא השתנה

·         מה תוכל לומר על הנפח שכל גז תופס לפני ואחרי הפעפוע?   גדל / קטן / לא השתנה.

 

  • תאור ניסוי: תנועת הברום בריק (1:15–1:58)                            

ענו:

·         מה מכילים בלוני הזכוכית ?

·         מה קורה לגז הברום עם פתיחת המסתם ?

·         כמה זמן נמשכת תנועת גז הברום ?

·         היכן נמשכת תנועת הברום זמן רב יותר, באוויר או בריק ?

·         מדוע היה הפרש כה גדול בזמנים בין פעפוע ברום לתוך ריק לבין פעפוע ברום לתוך אוויר ?

 

לסיכום

בצעו את עבודה ד' (בספר הלימוד) בעמ' 90-91 במחברותיכם.

                                                               חזרה למבנה החומר


Comments