סוגי אנרגיה ומקורות אנרגיה

  1.  מהו מקור אנרגיה ?
  •       מהם מקורות אנרגיה מתחדשים ? הביאו 2 דוגמאות.
  •    מהם מקורות אנרגיה מתכלים? הביאו 2 דוגמאות.
    2.  השלימו את הטבלה על פי הקישורים המופיעים בה:

מקור האנרגיה

מתחדש או מתכלה

שימושים

יתרונות

חסרונות

שמש

רוח

 

 

 

 

פחם

 

 

 

 

 להרחבה

 3 . חפשו מידע על מקור אנרגיה נוסף והשלימו בשורה הראשונה בטבלה . העתיקו את הקישור.

4. אילו סוגי אנרגיה קיימים? מה מאפיין כל סוג אנרגיה? מהי אנרגיה מכנית?

5. בצעו את המשימה ואת המבחן.                                                                                                                                         חזור


Comments