https://docs.google.com/a/vptzregiodenbosch.nl/forms/d/e/1FAIpQLScPsELA49o_77N_vdgU5JvyvJ_bO3I3sA45bMHybMmGA0HQBQ/viewform?c=0&w=1Uw Donaties


Onze hulp is gratis voor de personen die de hulp ontvangen. Maar wij maken natuurlijk wel kosten.

De stichting beschikt over een budget via rijkssubsidie van het Ministerie van VWS. Deze subsidie is echter niet toereikend. Giften en donaties zijn daarom altijd welkom.

Men kan zelf een periodieke of eenmalige betaling doen door een bedrag te storten op IBAN-rekeningnummer NL73 Rabo 0175 4428 35 t.n.v. Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 's-Hertogenbosch e.o.

Als u op een andere manier wilt bijdragen, bijvoorbeeld indien uw bedrijf zich maatschappelijk betrokken voelt bij de doelstellingen van de Stichting VPTZ 's-Hertogenbosch, neem dan contact met ons via info@vptzregiodenbosch.nl

VPTZ 's Hertogenbosch e.o. heeft bij de belastingdienst een aanvraag lopen voor een ANBI registratie.
ANBI is een  Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor wie geld aan VPTZ 's Hertogenbosch e.o. wil nalaten of schenken, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Meer informatie hierover op de pagina ANBI