Onze zorg..."er zijn"...


Juist in de laatste fase van hun leven, willen de meeste mensen graag thuis zijn, in hun eigen vertrouwde omgeving, met bekende mensen om zich heen.

Het verzorgen van een naaste, kan soms te zwaar worden. De zorgtaak en niet te vergeten, de emotionele betrokkenheid, vraagt veel. 

Misschien zijn er te weinig mensen in de directe omgeving, die kunnen helpen.

Dan is het goed om te weten dat VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) er is, die de zieke en zijn/haar familie kan ondersteunen.

De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ kunnen overdag, in de avond, of een aantal nachten in de week, de zorg overnemen. 
De familie kan dan even op adem komen en daardoor de zorg voor hun naaste langer volhouden.

VPTZ is geen vervanging van de professionele zorg, maar vormt een aanvulling hierop.

Zodra u merkt, dat de zorg voor een terminale zieke te zwaar wordt, kunt u bij ons terecht. Met de coördinator maakt u een afspraak voor een gesprek. In dit gesprek kunt u informatie geven over uw situatie en uw vraag toelichten. Samen bekijken wij op welke dagdelen onze hulp aan u het beste ingezet kan worden. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met uw wensen.

"Zo fijn...vrijwilligers van VPTZ..,jullie hebben ons de rust teruggegeven, om met elkaar in alle rust afscheid te nemen........onbetaalbaar!"

Subpagina''s (1): Voor zorgverleners