Vítejte a pomněte: žádný učený z nebe nespadl,
komu není rady, tomu není pomoci
a práce kvapná málo platná...