„Existuje jen jedno dobro, a to je vědění.
Existuje jen jedno zlo, a to je nevědomost.“
(Sokreates)