Upgradeberichten‎ > ‎

UPDATE 015 (13/1/2017)

Geplaatst 13 jan. 2017 02:25 door Parcours vzw   [ 13 jan. 2017 02:57 bijgewerkt ]
Alle info vind je als superuser (of als gast) op Mantis in het logboek: https://activitymanagement.mantishub.io/changelog_page.php

 • Drie nieuwe objecten: Supplementen - supplementen activiteit - supplementen activiteit type
Dit was een noodzakelijke aanpassing voor PRH die zij betaald hebben maar die ook nuttig kan zijn voor andere orgs. Meer info volgt, ik ga het documenteren. Voorlopig geen effect op jullie orgs als jullie het niet gebruiken. Op de superusergroep Oost vroegen ze al of Alex van PRH binnen x maanden eens een demo wil geven...

 • Contactpersoon op organisatie (responsible account)
Op account is er een veld 'responsible contact'. Oorspronkelijk bedoeld voor de naam van de zaalbeheerder van die organisatie. Daarom stond dat veld 'contactpersoon' enkel op de page layout van type locatie bij de sectie 'informatie lokalen'. Oostende wou dat veld ook op het recordtype 'organisatie' zetten, maar toen bleek dat de filter op die lookup dan niet aangepast was. Nu wel. Je kan dus personen van organisaties van beide recordtypes zoeken via de lookup op dat veld. Mantis 112.

Dus to do, als je het zo wilt gebruiken: ook op page layout van 'organisatie' zetten en dus eventueel ook op beide pagina layouts het veld op een andere plaats zetten.
 
 • Organisatie is verantwoordelijk taak (bug sinds vorige upgrade) registration responsible is account
Deze gaat al twee upgrades mee. De oorzaak is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar er is een oplossing die hopelijk werkt. We kunnen niet reconstrueren op de moederorg, daar werkte het altijd al, maar bij lokale tests op Wisper en Oost-brab werkte het niet. Mantis 93.

 • Jaartal van de sessies op de PDF's van de activiteitenfiche
Voor V+ Limburg was het ontbreken van het jaartal bij de sessies op de PDF's een dringend probleem. Ze vroegen om dit zelf te mogen betalen. Het is een optie geworden in de package: bij 'custom settings' in de setup, 'activity parameters' is er een checkbox waar je dat aan of uit kan zetten. Zo kies je zelf of het jaartal op de PDF's moet staan. Bedank Limburg ;) Welke PDF's en meer uitleg: zie Mantis 27

Dus to do: nu is de checkbox op jouw org niet aangevinkt, doe dat als je die optie wilt. (Bedenk alleen dat dan een sessie misschien één lijntje meer inneemt op de PDF bij sommige activiteiten). 

 • Extra validatie op activiteit: 'published on UiT' + 'ignore validations'
UiT in Vlaanderen liet ons weten dat ze nog af en toe foutmeldingen binnenkrijgen van mislukte sync. Oorzaak bij activiteiten uit het verleden was vooral migratie van activiteiten die te weinig info bevatten (geen lesgevers, geen sessies, onvolledig adres locatie,...). Bij recente activiteiten zagen we nog één 'gat': als je 'negeer validatieregels' aanvinkte bij een activiteit + 'publiceren op UiT in Vlaanderen' tegelijkertijd. Dan ontbrak ook verplichte info voor UiT. Er is nu dus een validatie zodat dat niet kan in de toekomst. Ik bekijk nog wel of op jullie orgs dat nu nog voorkomt op reeds aangemaakte records en laat jullie dan via Chatter iets weten.

Er is nu ook een sync dashboard voor UiT in Vlaanderen. Ga daar dus ook eens kijken of laat SF het naar je toesturen.

 • Projecten klonen lukte niet als er een projectmedewerker was
Vervelend. Opgelost, je kan dus projecten gaan klonen.

 • Twee nieuwe velden met de prijs van de onkost op materiaal activiteit en lokaal activiteit
Velden die bij het verwijderen ervan daarna gemist werden door sommige organisaties. Nu zijn ze er weer, zij het in andere, betere vorm, als doorgekopieerde velden.

To do: sleep de velden op de page layout:
- Op activity materials: 'budgetted cost activity material' slapen naar de sectie 'kosten' en daar links plaatsen
- Op activity rooms 'budgetted cost activity room' slepen naar de sectie 'kosten' en daar links plaatsen

 • Aankoopfactuur: referentie werd niet meegenomen naar Exact. 
PO numer oftewel 'referentie aankoopfactuur' in het Nederlands wordt nu gesynct naar Exact als 'uw referentie'. Je kan daar dus nu bv het factuurnummer van de tegenpartij in noteren.

To do: Voeg 'uw referentie' dus zeker overal toe in de layouts van Exact Online (via het gereedschapssymbooltje rechtsboven in je gebruikersinterface).

 • Aanpassing taak 'plaats vrijgekomen' bij volzette activiteit (activity with waiting list became available)
Was vervelend dat die taak nog steeds verstuurd werd nadat de activiteit al afgelopen was. Aangepast.

 • Aanpassing taak 'deze deelnemer heeft geen herinneringsmail gekregen omdat hij/zij later een definitieve deelnemer werd' (participation reminder email overdue)
Was vervelend dat die taak nog steeds verstuurd werd nadat de activiteit al afgelopen was. Aangepast.

 • Rapporten opgekuist
Dat was nodig... op de moederorg was het niet meer overzichtelijk én lokaal stonden systeemrapporten en eigen rapporten door elkaar per mapje, waardoor er regelmatig fouten gebeurden. Het is veiliger om die rapporten uit de moederorg apart te houden en 'opslaan als' te gebruiken als je ze voor iets anders wilt gebruiken. Daarnaast hebben ze nu ook een versienummer, zo kunnen we bv de Siscarapporten een upgrade geven af en toe. Jullie moeten dan wel de niet recente versies op jullie eigen org verwijderen na upgrade.

To do: veel, sorry. Maar ik heb een document gemaakt waar het in beschreven staat. Succes! 
Procedure voor superusers
Comments