Jargon

Salesforce-jargon

Scarabee-vertaling

Mensentaal

org

jouw eigen installatie

elk centrum heeft zijn eigen ‘org’ = Salesforce-instantie met eigen gebruikersdata (data wordt niet gedeeld tussen v+centra, enkel de ‘softwarelogica’ wordt gezamenlijk ontwikkeld)

master-org, moeder-org of developer-org

ontwikkelingsomgeving

de software-ontwikkeling (‘logica’) en de testing gebeurt op de developer-org van Cloud Innovation, nooit op de ‘live-’ of ‘productie-omgeving’ (je eigen ‘org’)

accounts
(standaardobject)

organisaties + locaties + InfACT-leveranciers + InfACT-klanten)

Salesforce zit heel sterk in een ‘bedrijfslogica’, waarbij alle contactpersonen gelinkt moeten zijn met een bedrijf of ‘Account’. Bij Vormingplus vertaalt zich dat best naar ‘Organisaties’, maar deze tabel wordt wel samengevoegd met ‘Locaties’, Leveranciers en Klanten.

contacts
(standaardobject)

personen

individuele personen. In Salesforce móet elke contact vasthangen aan een account. Onze deelnemers (veelal particulieren) hangen we daarom vast aan een pseudo-account, namelijk ‘Geen organisatie’ ;)

campaigns
(standaardobject)

fastmail

een ‘marketinginitiatief’, zoals een bulkmail (vb e-nieuwsbrief). wij zullen Campaigns gebruiken i.f.v. Babbler-mailings

leads

(standaardobject)

-

een ‘prospect’ of iemand waar je mogelijk iets aan kan ‘verkopen’ (plat gezegd, maar ook ruimer op te vatten ;)


voorbeeld: wie inschrijft via de website zal altijd eerst een ‘lead’ zijn. om de inschrijving goed te keuren zal de ‘lead’ eerst geconverteerd worden naar een (nieuwe of bestaande) contact.

cases
(standaardobject)


-

(openstaande) taken, bijvoorbeeld niet-verwerkte inschrijvingen, of niet-verwerkte e-mails op het algemeen adres (vb info@vormingpusmzw.be)

package

-Het pakket 'Vorming' dat centraal op de develepor-org werd ontwikkeld en dat geïnstalleerd en geüpgraded wordt op elke individuele Salesforce-omgeving

e-mail-to-case

-

Van alle e-mails op je algemeen e-mailadres (vb info@vormingpusmzw.be) wordt automatisch een ‘case’ aangemaakt in Salesforce. Dat laat een betere opvolging toe, door meerdere personen, en rechtstreeks in je CRM- of administratiesysteem.

custom object

alles was custom in Scarabee

Salesforce biedt een aantal standaardobjecten aan (Accounts, Contacts, etc). Deze hebben we aangevuld met (liefst) 48 custom objecten (vb-object ‘Activities’)

custom veld

alles was custom in Scarabee

Salesforce biedt een aantal standaardvelden aan bij standaardobjecten. We hebben zéér zéér veel custom velden toegevoegd, en er kunnen er nog worden toegevoegd (al roepen we dat niet te luid)

chatter

-

In Salesforce ingebouwde  microberichtendienst (niet te verwarren met het Chat-venster rechtsonder), waarmee je bijvoorbeeld een taak kan toewijzen aan een andere gebruiker (teamlid).

Chatter wordt op een aparte informatiesessie behandeld tijdens de bijscholingsdag.

chatter topics

trefwoorden

we gebruiken chatter topics om gemakkelijker trefwoorden toe te voegen of bij te houden (vnl bij ‘Activities’)

chat
(venstertje rechtsonderaan)

-

standaard ingebouwde chatfunctionaliteit om te chatten tussen ingelogde gebruikers onderling. van weinig nut naar onze inschatting… (in tegenstelling tot Chatter!). Wie chatfunctionaliteit tussen teamleden mogelijk wil maken kan beter gebruik maken van chatfunctionaliteit binnen Office365 (Lync) of Google Apps (Hangouts)

gerelateerde lijsten

subformulieren

Salesforce steeft naar een zogenaamde ‘360-view’. Op zowat alle detailpagina’s vind je dan ook talrijke gerelateerde lijsten.


(voorbeeld: onderaan de accountpagina vind je een aantal ‘gerelateerde lijsten’, waaronder ‘Contacts’)


Deze gerelateerde lijsten worden allemaal (met korte vertraging) ingeladen en resulteren soms in een ellenlange pagina.

Je hoeft niet langer te klikken om een ander subformulier te tonen zoals bij Scarabee. Je kan meteen naar onder scrollen of sneller navigeren m.b.v. de hover fields bovenaan elke detailpagina (hover fields: zie verder).

record

lijntjes of rijen

‘records’ zijn de lijntjes van een tabel in een database of spreadsheet (cfr rijen in Excel)

record type

-

in Salesforce beschikken we over de flexibiliteit van ‘record types’, zodat we in feite subcategorieën kunnen maken waar een eigen logica aan vasthangt. Bijvoorbeeld: wanneer een ‘contact’ ook een medewerker of lesgever blijkt te zijn, toont Salesforce automatisch ook de velden ‘diploma’s’, ‘werkervaring’ enz.

hover-fields
(zwevend pop-up-venster met detailgegevens)

-

als je bij een detailpagina (vb bij een Activiteit) met je muis boven het overzicht van gerelateerde lijsten ‘zweeft’ of ‘hovert’, dan krijg je een zwevend pop-up-venstertje met een ‘preview’ van detailgegevens. Je kan meteen doorklikken op deze details - handig!

views
(aangepaste weergave)

-

Views zijn een weergavevoorziening binnen Salesforce waarmee je voor een bepaald object aan de hand van voorgedefinieerde filters een specifieke set records kunt tevoorschijn toveren. Zie hiervoor de filmpjes over ‘listviews’ (Google Drive).

dashboard

-

Een dashboard is een persoonlijke overzichtspagina (eerste pagina na inloggen) en toont een momentopname van gegevens uit bronrapporten op een grafische wijze (diagrammen etc). Elk dashboard kan maximaal 20 componenten hebben.

picklist

meerkeuzelijst

Standaard slechts één waarde mogelijk. Wanneer meerdere waarden kunnen geselecteerd worden in dezelfde picklist spreken we van een ‘multi-picklist’ (vb bij Babbler e-mailcomponent)

lookup-veld

vergrootglas-icoontje

Net als bij Scarabee kan je in Salesforce met het vergrootglasicoontje een gerelateerde waarde opzoeken. Bijvoorbeeld bij Contacts dubbelklikken op het veld ‘Account’, dan op het vergrootglas klikken, en in het popup-venster kan je dan de juiste Account opzoeken en selecteren.

formuleveld
(of ‘berekend veld’)

ook rijkelijk aanwezig bijvoorbeeld in het budgetteringsgedeelte bij cursussen

De waarde van formulevelden wordt automatisch berekend op basis van de waarden van samenvoegvelden, uitdrukkingen of andere waarden. Wordt bijvoorbeeld gebruikt om automatisch optelsommetjes te maken. Formulevelden zijn ofwel niet bewerkbaar, ofwel ‘overschrijfbaar’ (de automatische berekening dient dan eerder als een suggestie)

validatieregels

(validation rules)

in Scarabee heb je alleen ‘blokkerende regels’ bijvoorbeeld als je een cursus wilt verwijderen voordat de sessies zijn verwijderd

Met validatieregels wordt gecontroleerd of de gegevens die een gebruiker in een record opgeeft, voldoen aan de standaarden voordat de gebruiker de record kan opslaan.

Twee soorten in Salesforce:

- ‘blokkerende regels’ vereisen dat je eerst een aantal waarden aanpast

- ‘gewone waarschuwing’ betekent dat je toch verder kan werken, ondanks het gemopper

goedkeuringsproces
(approval flow)


Een goedkeuringsproces is een geautomatiseerd proces dat in uw organisatie kan worden gebruikt om records goed te keuren in Salesforce. We gebruiken deze functionaliteit om ‘cursusplanning’ of ‘cursusvoorbereiding’ te organiseren en te scheiden van de lopende cursussen.


Nog meer jargon? Zie helppagina van Salesforce.
Comments