Pàgina d'inici

Una empresa de turisme ens ha fet una comanda, volen informació vora les costes espanyoles banyades per la Mediterrània, han de decidir-se per visitar una d’elles. Haureu d’investigar per grups:
  • COSTA CATALANA
  • COSTA VALENCIANA I ALACANTINA
  • COSTA MURCIANA
  • COSTA ANDALUSA
  • COSTA BALEAR
Estan molt interessats en conèixer:
- Clima mediterrani.
- Accidents geogràfics de la mediterrània, ja que són amants de la natura: rius, relleu, caps, golfs, platges, espais protegits, etc.

Formareu 6 grups de 3 persones i 2 de 4. Cadascun es dedicarà a buscar informació al voltant de:
  • Relleu
  • Hidrografia
  • Caps, golfs, llacunes, espais protegits de la zona...
  • Climatologia

Amb tota la informació haureu de fer:

- Una presentació en grup de cada costa (Google Drive) i el seu mapa (Google Maps) amb els llocs més interessants, i un estudi de la Climatologia de la zona per a saber quina roba hauran de portar.

- Fullet informatiu individual en GDocs amb les principals ciutats, accidents geogràfics i clima de la costa que heu estudiat.