Методична робота

Педагогічний марафон до 100 - річчя з Дня народження В.О. Сухомлинського

Он-лайн виставка методичних розробок з використанням ІКТ «Зернини педагогічного досвіду» - 2018

Анкетування заступників директорів

З метою удосконалення системи методичної роботи в новому навчальному році у межах діяльності методичного кабінету Гуляйпільської міської ради просимо заповнити анкету заступників директорів за посиланням Діагностична анкета

Обласна виставка «Освіта Запорізького краю – 2018»

Номінація 1. Студія «Математика»

Автор: Сіріньок Алла Анатоліївна, учитель математики (Диплом лауреата ІІІ ступеня)
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Упровадження акмеологічних технологій як запорука формування ключових компетентностей школярів Нової української школи на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали, що засвідчують актуальність формування ключових компетентностей учнів. В умовах реформування математичної освіти акмеологічні технології є запорукою формування ключових компетентностей школярів на уроках математики, що мають не тільки забезпечувати учнів певною системою знань, але й формувати предметну математичну компетентність та розвивати в них уміння й бажання самостійно здобувати знання й оперувати ними. Матеріал досвіду може бути використаний в роботі з учнями середнього та старшого шкільного віку. 

Автор: Мордик Віта Олександрівна, учитель математики (Диплом переможця)
Місце роботи: Комунальний заклад «Гуляйпільський колегіум «Лідер» Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування ключових компетентностей здобувачів освіти засобами новітніх технологій на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі описано методи навчання математики для забезпечення засвоєння відповідних математичних знань, розвитку предметних умінь та навичок, створення умов для формування математичної компетентності та розвитку основних груп компетентностей учнів. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями математики у роботі з дітьми середнього та старшого шкільного віку.

Автор: Продан Олена Олександрівна, вчитель математики та інформатики (Диплом переможця)
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільський колегіум "Лідер" Гуляйпільської міської ради
Назва роботи: Профільна освіта: формування компетентностей продуктивної творчої праці на уроках математики
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: У роботі представлено матеріали досвіду роботи щодо розробки та апробації окремих компонентів навчально-методичного забезпечення для 10-11-х класів різного профілю в умовах впровадження лекційно – практичної системи. Матеріал досвіду може бути використаний вчителями математики у роботі з дітьми старшого шкільного віку.

Номінація 1. Студія «Іноземні мови»

Автор: Гура Любов Іванівна, учитель англійської мови (Диплом лауреата ІІ ступеня)
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Гуляйпільської міської ради
Назва роботи: Використання інноваційних акмеологічних технологій на уроках англійської мови як основа компетентнісного розвитку особистості  
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо впровадження інноваційних акмеологічних технологій на уроках англійської мови. Практичне використання акмеологічних технологій допомагає змоделювати освітній процес для досягнення вершин індивідуальної, групової та колективно навчально-пізнавальної діяльності учнів і професійної діяльності вчителя. Створюються умови для досягнення все більш високих ступенів розвитку – «акме» в різних сферах життєдіяльності, що спонукають учнів до вирішення комунікативних завдань, застосування прийомів навчання, які дають можливість кожному брати участь в мовленнєвій діяльності. Результатом є зростання мотивації до вивчення предмета, активізація самостійної роботи, підвищення показників якості навчання.

Автор: Веремійченко Алла Миколаївна, учитель німецької мови (Диплом лауреата ІІІ ступеня)
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування здатності учнів до міжкультурної комунікації на уроках німецької мови в умовах акмеологічного підходу
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Сформувати готовність і здатність учня до міжкультурної комунікації – означає розвинути в учня не тільки уміння спілкуватись, але й уміння користуватися відповідною іншомовною «технікою», «озброїти» його екстралінгвістичною інформацією, необхідною для адекватного спілкування і взаєморозуміння на міжкультурному рівні, а також розвинути в нього такі якості, які дозволять йому здійснювати безпосереднє та опосередковане спілкування з представниками інших культур.

Номінація 1. Студія «Мистецтво, трудове навчання»

Автор: Дьомін Володимир Миколайович, учитель (Диплом переможця)
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільський колегіум "Лідер" Гуляйпільської міської ради
Назва роботи: Використання ІКТ на уроках музичного мистецтва як засіб формування креативної компетенції школяра
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Представлено матеріали з досвіду роботи щодо формування креативної компетенції школярів шляхом використання ІКТ на уроках музичного мистецтва. Адресовано вчителям музичного мистецтва загальноосвітніх закладів.

Номінація 3. «Нова українська початкова школа: досвід і перспективи».
 
Автор: Шокотко Валентина Петрівна, учитель початкових класів (Диплом лауреата ІІ ступеня)
Місце роботи: КЗ "Гуляйпільська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1" Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Назва роботи: Формування соціальної компетентності молодших школярів в умовах акмеологічного підходу в освіті 
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Зміст матеріалів досвіду роботи відбиває  спробу внести свій доробок в актуальну і недостатньо розроблену проблему формування соціальної компетентності. Усвідомлюючи об’єм завдань у розробці даної проблеми, визначено основне завдання формування соціальної компетентності молодших школярів  в умовах акмеологічно гопідходу в освіті – використання інноваційних технологій, які допомагають дітям долати труднощі в навчанні, обґрунтовано подано використання нестандартних форм, методів, прийомів як шлях до розв’язання означеної проблеми.

Номінація 5.«Інноваційні підходи до розбудови інклюзивної освіти як умова розвитку соціальної компетентності дітей і молоді з особливими потребами».

Автор: Каплунова Людмила Леонідівна, вчитель-логопед (Диплом лауреата ІІ ступеня)
Місце роботи: Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу Гуляйпільської міської ради Запорізької області
Назва роботи: ДОДАТОК до Парціальної програми корекції мовленнєвого розвитку дітей в умовах спеціальної групи «Орієнтовне перспективне та календарне планування корекційно-розвивальної роботи» (І рік навчання)
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: Додаток «Орієнтовне перспективне та календарне планування корекційно-розвивальної роботи» (І рік навчання) є доповненням до раніше створеної парціальної програми «Корекція мовленнєвого розвитку дітей з загальним недорозвиненням мовлення в умовах спеціальної групи», яка була створена Л.Л. у співавторстві з вчителем-логопедом Гарбут Т.М. та додатку «Орієнтовне перспективне та календарне планування корекційно-розвивальної роботи» (І рік навчання), створеного вчителем-логопедом Гарбут Т.М. У роботі представлена система роботи вчителя-логопеда (перспективне планування тем, розробки занять з розвитку мовлення та навчання грамоти. Матеріали призначені для практичного використання вчителями-логопедами, вихователями з різним стажем роботи, які працюють з дітьми, що мають порушення мовлення.

Номінація 15. «Бібліотеки в умовах суспільства знань та реформування освіти». 
Автор: Мироненко Олена Анатоліївна, бібліотекар
Місце роботи: Комунальний заклад "Гуляйпільська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №2" Гуляйпільської міської ради 
Назва роботи: Розвиток творчої особистості школяра засобами шкільної бібліотеки
Конкурсний матеріал на Google Диску: Переглянути
Анотація: В роботі представлено матеріали досвіду щодо розвитку творчої особистості школяра. Показано використання різноманітних форм, технологій та методів, що сприяють активній читацькій діяльності, готовності дитини творити, реалізовувати свій творчий потенціал. Досвід може бути корисним для бібліотекарів, вчителів, які працюють з учнями, виховуючи в них творчу особистість засобами книги.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (14 - 21 травня 2018 року)

ІІ тематичний напрям. П
рофесійний розвиток педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: андрагогічний підхід

Таран С.Є., Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Гуляйпільської міської ради, Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Інноваційна організація методичної роботи – основна мета становлення вчителя як конкурентоспроможного фахівця.

IV тематичний напрям. Інклюзивна освіта: виміри сучасності

Любов Каткова, Ірина Притула (Гуляйпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1) "
Компетентність педагога - важливий чинник ефективної реалізації інклюзивної освіти в загальноосвітньому закладі"

У статті обґрунтовується актуальність розвитку професійної компетентності педагогів як чинника ефективної реалізації інклюзивної освіти в умовах загальноосвітнього закладу.