WatervogeltellingenJaarlijks worden door Vogelwerkgroep Teylingen watervogeltellingen  gehouden in het Kagerplassengebied. De meest recente telling wordt hieronder weergegeven. De gegevens van eerdere tellingen kunnen worden opgevraagd door een mail te sturen naar Charlotte Matthijsse:(charlotte.matthijsse@xs4all.nl)

watervogeltelling foto's Joost Bouwmeester

Kolgans (Anser albifrons), Kagerplassen, Warmond, 14 jan. 2014
 

Havik (Accipiter gentilis), Kagerplassen, Warmond, 14 jan. 2014
 

Nijlgans (Alopochen aegyptiaca), Kagerplassen Warmond, 14 jan. 2014
 
Nonnetje (Mergellus albellus), Kagerplassen, Warmond, 14 jan. 2014
   

17 dec 2016, VWG Teylingen, WATERVOGELTELLING KAGERPLASSEN

18-dec 

tellers

Hans van Bostelen, Johan Goudzwaard, Willem-Jan Hooijmans,

Cor &


 

Charlotte Matthijsse,Ton Verkaik

Charl.


 

telgebieden

 

2037

2033

2034

2028

2052

2027

2032

2035

2040


eur

soort

totaal

Zwanb

Laak

Kog

Kaag

Joppe

Zweil.

Eijmer

Kever

Ade


40

IJsduiker

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 


70

Dodaars

12

 

 

 

 

4

5

2

1

 


90

Fuut

50

 

 

 

 

7

30

5

8

8


720

Aalscholver

73

4

8

2

4

18

4

20

13

6


1210

Grote Zilverr.

7

3

1

1

2

 

 

 

 

1


1220

Blauwe Reiger

8

3

1

2

2

 

 

 

 

3


1520

Knobbelzwaan

48

 

 

 

2

30

8

 

8

4


1590

Kolgans

1038

3

 

 

1035

 

 

 

 

39


1610

Grauwe Gans

940

8

1

1

250

648

 

28

4

47


1619

Soep/bastaard

4

3

 

 

 

 

 

 

1

 


1661

Gr.Canadese G.

46

 

 

 

 

46

 

 

 

17


1670

Brandgans

24

 

 

 

2

22

 

 

 

 


1700

Nijlgans

54

6

 

2

12

12

 

 

22

6


1730

Bergeend

5

2

 

 

 

1

2

 

 

2


1790

Smient

1165

179

 

 

700

146

 

40

100

25


1820

Krakeend

97

58

 

 

 

 

5

8

26

44


1840

Wintertaling

23

13

 

 

 

4

 

3

3

5


1860

Wilde Eend

293

10

 

2

 

 

22

102

157

243


1869

Soepeend

13

 

 

 

 

 

2

9

2

26


1940

Slobeend

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 


1980

Tafeleend

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1


2030

Kuifeend

17

 

 

 

 

6

9

2

 

108


2180

Brilduiker

10

 

 

 

 

 

8

2

 

 


2200

Nonnetje

3

 

 

 

 

2

1

 

 

1


4070

Waterral

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 


4240

Waterhoen

1

 

 

 

 

 

1

 

 

4


4290

Meerkoet

832

 

 

 

150

387

210

64

21

242


4930

Kievit

480

10

 

 

470

 

 

 

 

 


5820

Kokmeeuw

54

1

1

 

21

16

9

 

6

14


5900

Stormmeeuw

82

 

 

 

67

5

5

4

1

43


5920

Zilvermeeuw

8

 

 

 

 

4

 

4

 

2


6000

Grote Mantelm.

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 


2670

Havik

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 


2690

Sperwer

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 


2870

Buizerd

4

3

 

 

 

1

 

 

 

1


3040

Torenvalk

2

 

 

1

 

1

 

 

 

1


3940

Fazant

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 


6700

Houtduif

4

 

 

 

2

 

 

 

2

 


10110

Graspieper

5

 

4

1

 

 

 

 

 

 


10141

Waterpieper

17

 

17

 

 

 

 

 

 

 


10660

Winterkoning

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 


10840

Heggenmus

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 


11870

Merel

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 


12000

Zanglijster

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 


15390

Gaai

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 


15490

Ekster

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1


15671

Zwarte Kraai

18

9

2

 

7

 

 

 

 

 


15820

Spreeuw

80

 

 

 

80

 

 

 

 

 


 

HAAS

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 


 

vogeltotaal

5535

318

35

22

2808

1360

321

294

377

  

De eerste 4 telgebieden zijn de eilandpolders, de 4 daarachter de grote wateren.

De aantallen in de laatste kolom (telgebied Ade) zijn niet meegenomen in de optelling voor de kolom vooraan met als kop ‘totaal’.

Kleine vogels van riet, bosjes en geboomte zijn niet zozeer geteld, eerder genoteerd in het voorbijgaan (varend of lopend).

Comments