Geografische begrenzing


GEOGRAFISCHE BEGRENZING VAN HET TEYLINGSE VOGELGEBIED

Voor de geografische begrenzing van het werkgebied van de Vogelwerkgroep Teylingen gelden in principe de gemeentegrenzen van Teylingen, maar met een aantal “grenscorrecties”, dit vooral uit een oogpunt van overzichtelijkheid en bereikbaarheid. Verder is er in navolging van de al langer bestaande praktijk van vogels kijken en tellen op de Klinkenbergerplas door leden van VWG Teylingen ook voor gekozen om zowel de Grote als de Kleine Klinkenbergerplas in het werkgebied op te nemen.

Als gevolg van de hierboven genoemde “grenscorrecties”, gelden onderstaande grenzen nu als “buitengrenzen”(kloksgewijs van zuidwest naar zuidwest) van het Teylingse werkgebied. Voor de overzichtelijkheid is het handig om naast de plattegrond van de gemeente Teylingen (1e editie of hoger) ook de FALK plattegrond van de Bollenstreek (10e druk of hoger)te gebruiken:

·         Kruising Vinkenweg/Voorhouterweg noordelijk tot voorbij kruising Voorhouterweg/Galglaan

·         Kruising van Leidsevaart/Leidsevaart (ter hoogte van Golfbaan in Noordwijk) noordelijk tot aan kruising Leidsevaart/Schippersvaartweg

·         Kruising Achterweg/Akervoorderlaan oostelijk tot aan kruising Akervoorderlaan/Herenweg

·         Kruising Herenweg/Akervoorderlaan zuidelijk tot aan kruising Herenweg/3ePoellaan

·         Kruising 3e Poellaan/Herenweg oostelijk via 3e Poellaan en Hellegatspolder tot aan kruising Hellegatspolder/A44 (bij Kaagviaduct)

·         Kruising Rozenpad/’t Joppepad westelijk tot aan kruising t Joppepad/Broekweg

·         Kruising Oranje Nassaulaan/Haarlemmertrekvaart westelijk tot aan kruising Leidsevaart/Verlengde Vinkenweg (bij A44 viaduct afrit 6)

·         Kruising Verlengde Vinkenweg/Leidsevaart westelijk tot aan kruising Vinkenweg/Voorhouterweg

 


Het gebied binnen de groene lijn geeft het werkterrein van de Vogelwerkgroep Teylingen aan.
Met ingang van 1 januari 2012 vallen ook Spijkerboor, Kever, Sever, Balgerij, Oude Kooi en Kaagerpolder (gem. Kaag en Braassem) onder het werkgebied van VWG Teylingen.
Comments