Galerij‎ > ‎

Vogels: L t/m Z

Vogels die in Teylingen zijn gefotografeerd
(in alfabetische volgorde: L t/m Z)


Lepelaar  (adult op nest)
 Bos Huys te Warmont, Warmond, 20110513 (Jan Wierda)


Mandarijneend
 Park Rusthoff, Sassenheim, 20140830 (Rob de Vreugd)

Middelste Zaagbek (man)
 Ringvaart, Warmond, 20110317 (Jan Wierda)

Nonnetje (vrouwkleed)
   Grote Klinkenbergerplas, Oegstgeest,  20101225 (Jan Wierda)

Oeverpieper
 Mottigerpolder, Voorhout, 20141020 (Jan Wierda)

Paapje (juveniel)
 Floris Schouten Vrouwenpolder,  Warmond,  20140907 (Jan Wierda)

Pestvogel (adulte vrouw)
 Boterbloemstraat, Voorhout 20100214 (Jan Wierda)

Pijlstaart (adult zomer man)
 Veerpolder, Polders Poelgeest,  Warmond, 20141213 (Jan Wierda)

Pijlstaart x Wilde Eend (hybride man)
 Zweiland, Kagerplassen, Warmond, 20141218 (Jan Wierda)

Pontische Meeuw (adult)
 De Zijl, Warmond, 20141220 (Jan Wierda)

Purperreiger (juveniel)
 Kooipolder, Warmond, 20110807 (Jan Wierda)

Regenwulp
 Hellegatspolder, Lisse, 20120801 (Jan Wierda)

Reuzenstern (adult zomer)
 Torenlaan, Voorhout, 20140826 (Jan Wierda)

Roerdomp
 De Zijl, Warmond,  20100117 (Jan Wierda)

Roodborst (juveniel)
 Sportpark Overbos, Warmond, 20140620 (Jan Wierda)

Roodborsttapuit
 Polder Elsgeest, Voorhout, 20141020 (Jan Wierda)

Roodhalsfuut (adult winter)
 Zweiland, Kagerplassen, Warmond, 20141215 (Jan Wierda)

Roodkeelduiker
 Grote Klinkenbergerplas, Oegstgeest,  20100109 (Job de Ridder)

Roodkopklauwier
 !cid_image002_jpg@01CB4D51

Rosse Grutto
 Veerpolder,  Polders Poelgeest, Warmond,  20130514 (Jan Wierda)

Slechtvalk
 Luizenmarktpolder, Voorhout, 20140917 (WJH)

Slobeend (man zomer)
   Grote Klinkenbergerplas,Oegstgeest,  20090105 (Job de Ridder)

Smient (partieel albinistisch)
 Haarlemmertrekvaart, Voorhout, 20100110 (Jan Wierda)

Sneeuwgors
 Tengnagel, 20101031 (2) (Jan Wierda)

Snor
 Koudenhoorn, Warmond, 20110422 (Jan Wierda)

Sperwer (vrouw)
Oosthout, Voorhout, 20140118 (Bodil Vinstorp)

Sprinkhaanzanger
 Koudenhoorn, Warmond, 20110422 (Jan Wierda)

Steenloper (juveniel)
 Torenlaan, Voorhout, 20140823 (Jan Wierda)

Toendrarietgans
 Kaagerpolder, Kaag en Braassem, 20141117 (Jan Wierda)

Topper (man & vrouw)
 Grote Klinkenbergerplas, Oegstgeest,  20071230 (Job de Ridder)

Tureluur (juveniel)
 Mottigerpolder, Voorhout, 20140831 (Jan Wierda)

Veldleeuwerik
  Polder Elsgeest, Voorhout, 20091219 (Jan Wierda)

Velduil
Polder Elsgeest, Voorhout, 20141224 (Jan Wierda)


Visarend (juveniel)
 Grote Klinkenbergerplas, Oegstgeest, 20140828 (WJH)

Vuurgoudhaan
 Park Rusthoff, Sassenheim, 20141015 (Jan Wierda)

Waterpieper
 Tengnagel, Warmond, 20101107 (Jan Wierda)

Wespendief (donkere juveniel)
 Klinkenbergerpolder, Warmond, 20130901 (Jan Wierda)

Wilde Zwaan
   hoek Speelmannweg - Loosterweg, Voorhout 20100105 (Jan Wierda)

Wintertaling
Veerpolder, Polders Poelgeest,  Warmond, 20141213 (Jan Wierda)

Witgat (juveniel)
 Klaas Hennepoelpolder, Polders Poelgeest,  Warmond, 20130810 (Jan Wierda)

Woestijntapuit
polder Elsgeest voorhout 20 nov 2015 Jan Wierda

Zeearend (2e kj met kleurring)
  Kooipolder, Warmond, 20100126 (Jan Wierda)

Zeearend (pootuitsnede)
 Kooipolder, 20100126 (Jan Wierda)

Zwarte Ibis
 Kooipolder, Warmond 20131019 (Jan Wierda)


Zwarte Kraai
Park Rusthoff, Sassenheim, 20130729 (Rob de Vreugd)

Zwarte Ooievaar ((sub)adult)
 Kooipolder, Warmond, 20120812 (Jan Wierda)

Zwarte Wouw
 Veerpolder, Polders Poelgeest, Warmond,  20130408 (Jan Wierda)

Zwartkop (man,)
Park Rusthoff, Sassenheim, 20141012 (Rob de Vreugd)


Zwartkopmeeuw (1e kj)
Hellegatspolder, Lisse, 20120802 (Jan Wierda)

Zwartkopmeeuw (adult)
 Polder Elsgeest, Voorhout, 20130806 (Mariska de Graaff)
Comments