Over ons

In de loop van 2007 heeft een aantal vogelaars die in Teylingen actief zijn, de koppen bij elkaar gestoken en een vogelwerkgroep, VWG Teylingen, opgericht. We zijn op dit moment nog geen rechtspersoon. De groep is daarvoor te klein, we zien op tegen de administratieve rompslomp. Bij voldoende groei kan daar op termijn verandering in komen.

Zeearend boven de Kooipolder jan. 2010

De gemeente Teylingen is op 1 januari 2006 ontstaan door samenvoeging van Sassenheim, Voorhout en Warmond. Dit hele gebied rekenen we tot ons werkterrein, samen met de Klinkenbergerplassen. Het omvat o.a. bollenland, veenweidenpolders, landgoederen en het grootste deel van de Kagerplassen.

Wij streven ernaar om hiervan een zo betrouwbaar mogelijk avifaunistisch overzicht te verkrijgen. Hiertoe verzamelen we jaarrond veel waarnemingen. Er wordt een totaaloverzicht met statusgegevens bijgehouden en een jaaroverzicht gemaakt. Daarnaast werken we aan watervogeltellingen, BMP-a, LSB (kolonies), slaapplaatsen, PTT en MUS (allemaal projecten van SOVON) en aan weidevogelbeheer in de eilandpolders van SBB in de Kagerplassen (Lakerpolder en Kog). Losse waarnemingen worden ingevoerd in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Krooneend op de grote Klinkenbergse plas jan. 2009

Ook de bescherming van de vogels in Teylingen en het behouden en verbeteren van hun leefomgeving zien wij als onze taak. We brengen ongunstige ontwikkelingen ten aanzien van natuur en landschap in Teylingen en de gevolgen daarvan voor vogels onder de aandacht van de overheid. We hebben bijvoorbeeld:

  • Brieven geschreven aan de gemeente over ons inziens kwalijke ontwikkelingen in de Kooipolder.
  • Bijdragen aan de natuurparagraaf van de recreatievisie (zie: www.betrokkenteylingers.nl).
  • Een zienswijze ingebracht over het ontwerpbestemmingsplan Komplan Warmond 2008,voor zover dit het natuur- en recreatie-eiland Koudenhoorn betreft.
  • We zijn in gesprek met Beheer Leefomgeving van Teylingen over het groenbeheer op Koudenhoorn en werken samen met het Zuid-Hollands Landschap.
  • En zijn via de Betrokken Teylingers betrokken bij het Biodiversiteitsplan (BAP) voor de Leidse Regio.


Kleine Zwanen en Wulpen in de Floris Schouten Vrouwenpolder dec. 2009

Wij willen onze VWG graag uitbreiden met mensen die zich op het grondgebied van Teylingen met vogels bezighouden en in staat zijn waarnemingen en telgegevens bij te dragen. Ook vogelaars die onze doelstellingen op het gebied van vogelbescherming onderschrijven en met ons mee willen werken, zijn van harte welkom.

 Verder houden we ons te allen tijde aanbevolen voor leuke vogelwaarnemingen in Teylingen.                                                    

 

Subpagina''s (2): Contact Leden