IJseend
Klinkenbergerplas, Oegstgeest, juni 2014

foto: Rob de Vreugd


Jonge Ransuil
Koudenhoorn, Warmond juli 2014
foto: Herman Berkhoudt


Vogelwerkgroep Teylingen

Teylingen (= Sassenheim, Voorhout en Warmond) plus deels Kaag en Braassem (NW), Leiden (NO),
Lisse (ZO), Noordwijk (O), Noordwijkerhout (O), Oegstgeest (N) en
Rijnsburg (NO)

Vogelwerkgroep Teylingen houdt zich bezig met de registratie en documentatie  van in het wild voorkomende vogels in het Teylingse gebied. De verzamelde inventarisatiegegevens worden ter beschikking gesteld aan instanties en stichtingen, waaronder SOVON en het Zuid-Hollands Landschap.
Voor recente waarnemingen in Teylingen zie:  Teylingen.waarneming.nl
Geoorde Fuut                                                                                                                                                                                        Zwartkopmeeuw
Grote Klinkenbergerplas, Oegstgeest, dec. 2014                                                                                                                                        Hellegatspolder aug. 2012
Foto Jan wierda                                                                                                                                                                                                 Foto Jan wierda


Laatste Nieuws:                             

 
Baltische Zilvermeeuw

november 2015
  foto: Jan Wierda


 Kleine Rietganzen
november 2015
  foto: Jan Wierda


 Woestijntapuit
november 2015
  foto: Jan Wierda

 
Velduilen in Teylingen!
januari 2015
  foto: Jan Wierda. . . . .

welke dromen

bevliegen de

vogels

dat zij zich

lichtvaardig

in zoveel lucht

begeven

. . . . .bert schierbeek