Cup reglement

Reglement for afvikling af Vest Cuppen på rulleski
 
Klasser:
Fri stil - Skøjteski/Speedski, klassisk speedski og rulleskøjer (med eller uden stave)
Klassisk - 2er hjul.
 
Aldersgrupper
Børn op til 16 år (fælles drenge og piger)
Piger fra 17 til 20 år
Drenge fra 17 til 20 år
Damer fra 21-49 år
Mænd fra 21-49 år
Damer +50 år
Mænd +50 år

Alder er hvad man fylder den pågældende sæson. Så er man 16 år ved nytår løber man i 17-20 år klassen.

Deltagergebyr
Pris pr. løb 25 kr. som går til afslutningsfesten/præmier.
Startgebyr opkræves efter hvert løb.

Distance og løjpe 
Distancen skal være så lang, at alle løber på rulleski i ca. 1 time. 
Ved løjpevalg skal der tages speciel hensyn til trafiksikkerheden. Farlige sving og nedkørsler skal undgås.
Der skal bruges levende poster ved vejkryds og vendinger, så vidt muligt.
 
Fælles for alle klasser:
Rulleskiløb skal gennemføres på rulleski med godkendte hjul og bindinger og udstyret skal være kommercielt tilgængeligt.
Det er tilladt under løbet at udskifte havarerede dele af udstyret.
Hjelm og øjenbeskyttelse er påbudt i alle klasser.
Ved fælles start skal der anvendes pigning på de første 50 meter. 
Den arrangerende klub laver tilmeldingsliste, og tager tid på løberne. 

Tilmelding 
Tilmelding til de enkelte stævner foregår her. Tilmelding skal være gennemført senest 24 timer før stævnestart. Dette for at give den arrangerende klub viden om antallet af deltager.

Betaling
Startgebyr 25 kr. - børn og unge til og med det 16. år er gratis - startgebyret går til fælleskassen, og det bruges til præmier i forbindelse med afslutningsløbet. 

Startgebyret betales efter hvert enkelt løb. 

Vi har lavet en rabat ordning på startgebyret. Det betyder, at hvis du tilmelder dig alle afdelinger med det samme, får du 4 løb gratis, dvs samlet pris for alle stævner 150 kr. Du skal indsætte startgebyret på konto 7059 1085694 i Sydbank, Faaborg, med dit navn som indbetaler, og sende en mail til fjohan@faaborgvest.dk med din indbetaling. Mobilepay på 2076 5455 (Freddy Johansen) kan også anvendes.

Startnumre
Til de enkelte klubber/arrangører vi har løbenummer til rådighed i stof, let løbe overtræksbluse fra nr. 1 til nr. 50, de udleveres til den næste arrangører fra løb til løb. Der er Vestcup logo på nummerblusen.


Point og præmier 
Der gives følgende point i hvert løb:
5 til nr. 1, 4 til nr. 2,  3 til nr. 3,  2 til nr. 4 og  1 til nr. 5 

Foto og resultatlister
Du skal være opmærksom på at der under løbet kan blive taget billeder. Disse billeder kan blive brugt i forbindelse med promovering af Vestcup på hjemmesiden for Vestcup, facebook og/eller de deltagne klubbers hjemmesider. 
Det navn og den alder du opgiver ved tilmeldingen bliver også brugt i forbindelse med formildning af resultater på resultatlisterne.

 
Der laves resultatliste efter hvert løb, som publiceres på www.vestcup.dk samt facebookgruppen - Rulleski i Danmark.
Ved afslutningen på det sidste løb i Vest Cuppen fremligger der en  samlet resultatliste for alle løb i Vest Cuppen, og der uddeles præmier. For at få præmie i en klasse skal man have deltaget i mindst 3 af de udbudte løb i cuppen i samme klasse. 
 
Den klub som har arrangementet sørger for løjperne, omklædnings rum, og et sted hvor vi kan afslutte socialt, med øl, vand, kaffe og brød/kage.
 
Vest Cuppen