Cup reglement

Reglement for afvikling af Vest Cuppen på rulleski
 
Klasser:
Fri stil - Skøjteski/Speedski - alle hjultyper. Klassisk speedski (PU-hjul) er også i denne gruppe. 
Klassisk - 2er hjul.
Rulleskøjter (med eller uden stave)

 
Aldersgrupper
Børn op til 16 år (fælles drenge og piger)
Damer fra 17 til 20 år
Herrer fra 17 til 20 år
Damer fra 21-49 år
Mænd fra 21-49 år
Damer +50 år
Mænd +50 år


Alder er hvad man fylder den pågældende sæson. Så er man 16 år ved nytår løber man i 17-20 år klassen.

Deltagergebyr
Pris pr. løb 25 kr. som går til afslutningsfesten/præmier.
Startgebyr opkræves efter hvert løb.

Distance og løjpe 
Distancen skal være så lang, at alle løber på rulleski i ca. 1 time. 
Ved løjpevalg skal der tages speciel hensyn til trafiksikkerheden. Farlige sving og nedkørsler skal undgås.
Der skal bruges levende poster ved vejkryds og vendinger, så vidt muligt.
 
Fælles for alle klasser:
Rulleskiløb skal gennemføres på rulleski med godkendte hjul og bindinger og udstyret skal være kommercielt tilgængeligt.
Det er tilladt under løbet at udskifte havarerede dele af udstyret.
Hjelm og øjenbeskyttelse er påbudt i alle klasser.
Ved fælles start skal der anvendes pigning på de første 50 meter - ikke relevant for rulleskøjter. 
Den arrangerende klub laver tilmeldingsliste og tager tid på løberne. 

Der løbes som udgangspunkt ikke på afspærret område. Det vil sige at enhver løber er forpligtet til at følge færdselsreglerne. Endvidere gælder at deltage er på egen risiko og ansvar. Der er ingen fælles forsikring for deltagerne, det er enhvers eget ansvar.  

Tilmelding 
Tilmelding til de enkelte stævner foregår her. Tilmelding skal være gennemført senest 12 timer før stævnestart og kan kun foregår on-line. Dette for at give den arrangerende klub viden om antallet af deltager.
Resultatlisten - både til det enkelte stævne og den samlede cup - vil tage udgangspunkt i den tilmelding der er foretaget. Det vil sige du selv er ansvarlig for at din tilmelding er korrekt med hensyn til alder og stilart til stævnet. Er du ikke korrekt tilmeldt stævnet kan du ikke forvente at dit resultat fremgår af den samlede resultatliste.

Betaling
Startgebyr 25 kr. - børn og unge til og med det 16. år er gratis - startgebyret går til fælleskassen, og det bruges til præmier i forbindelse med afslutningsløbet. 

Startgebyret betales ved tilmelding - der er mulighed for mobilepay og bankoverførsel. 

Startnumre
Til de enkelte klubber/arrangører vi har løbenummer til rådighed i stof, let løbe overtræksbluse fra nr. 1 til nr. 50, de udleveres til den næste arrangører fra løb til løb. Der er Vestcup logo på nummerblusen.

Point og præmier 
Der gives følgende point i hvert løb:
5 til nr. 1, 4 til nr. 2,  3 til nr. 3,  2 til nr. 4 og  1 til nr. 5 

Resultatliste
Der laves en resultatliste efter hvert løb. Desuden opdateres en samlet stilling i cuppen på tværs af stævner.
Resultatlisten kan ses her (https://my.raceresult.com/g3952/)

Foto og resultatlister
Du skal være opmærksom på at der under løbet kan blive taget billeder. Disse billeder kan blive brugt i forbindelse med promovering af Vestcup på hjemmesiden for Vestcup, facebook og/eller de deltagne klubbers hjemmesider. 
Det navn og den alder du opgiver ved tilmeldingen bliver også brugt i forbindelse med formildning af resultater på resultatlisterne.

Efter løbet
Den klub som har arrangementet, sørger for løjperne og hjælpere. Hvis muligt omklædningsrum og et sted hvor vi kan afslutte socialt, med øl, vand, kaffe og brød/kage.

Udgifter til dette afholdes af den arrangerende klub.