Kontaktný formulár

 Curriculum vitae - trochu ináč

1952    Bratislava narodenie, krst
1954    Zvládol som jazdu na moriakovi
1955    Naučil som sa báseň Turčín Poničan naspamäť
1956    Bratislava Materská škola
1959    Žilina Základná škola
1961    Turčianske Teplice základná škola
1961    Pionier
1962    Prvé sväté prijímanie
1966    Zväzák
1967    Žilina  základná škola - absolvovanie najvyššieho základného vzdelania
1967    Nástup na SVŠ v Žiline
1968    Birmovka
1970    Stredná všeobecno vzdelávacia škola v Žiline, maturita
1975    Slovenská vysoká škola technická EF, promócia
1976    Veliteľ čaty bagristov, vojenská služba Sereď
1977    Január - manžel, November - Otec, 1979 - dvojnásobný Otec

Od r. 1977 stále len pracujem, pomáham budovať rôzne republiky a chátram.

Politická orientácia: Liberálno-konzervatívny, ľavicovo-pravicový, národno-sociálne orientovaný kresťanský demokrat.

Údaje na tejto stránke sú osobné, podliehajú osobitným predpisom a sú tu uverejnené s mojím súhlasom. Súhlas som si udelil sám, pri plnom vedomí, majúc na zreteli všetky eventuálne konzekvencie, ktoré z toho rezultujú.Paul Potts

Zilina

Počítače SME

Webovú adresu špecifikácie modulu gadget sa nepodarilo nájsť

Kalendár Google

Webovú adresu špecifikácie modulu gadget sa nepodarilo nájsť

IT News

Webovú adresu špecifikácie modulu gadget sa nepodarilo nájsť