NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Chính phủ vừa ký Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo, vùng biển, lòng đất, vùng trời của Việt Nam, ban hành Danh mục 14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trong đó có hoạt động khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ; kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao; chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay; đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình; đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính; thành lập bản đồ hành chính; đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý và thành lập bản đồ chuyên đề, át-lát địa lý...
 

 

Để được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, tổ chức phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản như: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ; có 01 kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 03 năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ 01 năm trở lên, trong đó, kỹ thuật trưởng này không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác; có 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ và phải có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

Nguồn: luatvietnam.vn


QUY ĐỊNH TỐT NGHIỆP
CAO ĐẲNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2012

I. Thực tập tốt nghiệp: Thời gian t
 23/3/2015 đến 15/5/2015.
II. Ôn thi tốt nghiệp: Từ 29/6/2015 đến 30/7/2015 
III. Thi tốt nghiệp: 31/7 & 01/8/2015 
Nội dung thi tốt nghiệp: Thi 03 học phần (Thi tự luận
- Lý luận chính trị (120 phút): Sáng 31/7/2015
- Cơ sở (120 phút): Chiều 31/7/2015
- Chuyên môn (150 phút): Sáng 01/8/2015
1. Lý luận chính trị: (Đề thi chung cho các lớp Cao đẳng) 
Nội dung thi được tổng hợp từ 02 học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin  (tập trung vào phần Kinh tế chính trị) và Tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Cơ sở:  
- Trắc địa 
- Bản đồ địa chính
3. Chuyên môn
- Đăng ký - Thống kê đất đai 
- Quy hoạch sử dụng đất 
TRUNG CẤP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2013

I. Thực tập tốt nghiệp: Thời gian từ 11/5/2015 đến 03/7/2015 
II. Ôn thi tốt nghiệp: Từ 13/7/2015 đến 13/8/2015 
III. Thi tốt nghiệp: Từ 14 đến 22/8/2015 
Nội dung thi tốt nghiệp: Thi 06 học phần 
- Chính trị (Thi tự luận, 120 phút): Sáng 13/7/2015
- Cơ sở (Thi tự luận, 120 phút): Chiều 13/7/2015
- Chuyên môn (Thi tự luận, 150 phút): Sáng 14/7/2015
- Ba môn văn hóa: Đối với học sinh chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông.
1. Chính trị: (Đề thi chung cho các lớp Trung cấp) 
Nội dung thi tốt nghiệp môn Chính trị là những kiến thức trong nội dung chương trình môn Chính trị  theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Cơ sở
- Trắc địa 
- Bản đồ địa chính 
3. Chuyên môn
- Đăng ký - Thống kê đất đai 
Quy hoạch sử dụng đất 
4. Ba môn văn hóaToán: Thi tự luận, 120 phút. Vật lý & Hóa học: Thi trắc nghiệm, 90 phút. 
IV. Tổ chức Lễ tốt nghiệp: Từ 28/9/2015 đến 02/10/2015 
Kỳ thi tốt nghiệp lần thứ hai sẽ được tổ chức vào tháng 3/2016 (Kế hoạch thi sẽ thông báo sau). 
Nội dung thi tốt nghiệp lần thứ hai: Theo Quy định này.

Tài liệu và Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Cơ sở (phần Trắc địa) 

Tuyển sinh năm 2015, Trường Cao đẳng Cng đồng Vĩnh Long (VLCC) có thêm 4 ngành mới:
- 3 ngành cao đẳngTiếng Anh, Điện - Điện tử và Tài chính ngân hàng
- 1 ngành trung cấpTrắc địa - Địa hình - Địa chính

Danh mục sách ngành Quản lý đất đai     Liên kết  

Quy chế đào tạo và rèn luyện Liên kết
Chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai    Liên kết

Các phần mềm: ViLIS, Cấp GCN, FAMIS 2010
   Liên kết
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thành lập bản đồ Liên kết
Video hướng dẫn các phần mềm biên tập bản đồ:
 - MicroStation SE: Liên kết 

 - AutoCAD 2004: trên site VTC [EN]

 - Số hóa Google Maps bằng MapInfo: Liên kết

Hhướng dẫn biên tập bản đồ  bằng MicroStation SE và AutoCAD R14 của
Thầy Đinh Công Hoà 

Tin học căn bản Liên kết

Hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Microsoft Office 2007 và 2013 trên trang Microsoft 


"Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt"     Liên kết


Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật     Liên kết

Kỹ năng tư duy     Liên kết
 "Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” được lập và duy trì bởi Joe Landsberger    Liên kết

70 năm Tình ca  trong Tân nhạc Việt Nam (1930 - 2000) do Hoài Nam biên soạn     Liên kết  Tải xuống

Khoảnh khắc kỳ diệu     Liên kết
Quà tặng cuộc sống    Liên kết

Phổ biến pháp luật đất đai mới