From Visma to Azets
Navnendringen til Azets medfører endring av nettsider.

Dette er den nye adressen for å nå Enterprise HRM:


Bokmerk den nye adressen.