Vind I Ale

Någonstans här! vill vi sätta kraftverken!