Proiectul nostru

Casa Greavului urmează a fi, după ştiinţa noastră, prima reconstituire arhitectonică de secol XII din România, folosind materialele şi metodele tehnice ale vremii. Ne propunem să clădim la Felmer o fortificaţie de dimensiuni medii care să constituie imaginea posibilă a locuinţei senioriale ridicată de ipoteticul fondator Wellem. Familia Frăţilă a pus la dispoziţia asociaţiei Villa Wellmer un teren în suprafaţă de un hectar situat pe un deal ce domină valea Felmerului, oferind o privelişte de mare frumuseţe asupra vetrei satului şi regiunii, pe întreg orizontul sudic profilându-se crestele maiestuoase ale Munţilor Făgăraş  (foto stânga). 


Terenul se găseşte pe un strat de gresie gălbuie gros de circa 20 m, din care un  perete  înalt de 6 m aflorează pe o lungime de 70 m, asemenea unui zid de cetate. 

Noi intenţionăm să folosim această situaţie naturală favorabilă în proiectul fortificaţiei. În afara aspectului medieval, de construcţie din lemn şi piatră, intenţionăm să folosim toate noutăţile tehnice pe care ni le putem permite pentru a realiza un spaţiu de locuit ecologic şi eficient energetic, respectând conceptul arhitectural de casa pasivă, cu un necesar caloric de sub 10 W/mp. 


Proiectul prevede realizarea unui complex pentru locuire şi lucru cu o suprafaţă construită finală de circa 4000 mp, realizată în etape succesive. Prima etapă constă în construirea turnului porţii şi ridicarea zidului din piatră care va placa peretele grezos sudic. Zidul-cortină, cu o suprafaţă totală de circa 700 mp, va fi construit din piatră de carieră colectată din împrejurimi, fasonată și legată cu mortar. Turnul porţii va fi primul spaţiu locuibil al complexului, va avea o secţiune dreptunghiulară şi înălţimea totală de circa 15 m. El va fi ridicat din piatră fasonată şi lemn de stejar, pe două niveluri deasupra unei zone de acces principale.  Accesul se face printr-o intrare boltită de  formă semicirculară, înaltă de 3,5 m, cu poartă având două canaturi și hersă retractabilă mecanic

ambele din lemn de stejar întărit cu fier forjat. Primul nivel al turnului porţii, de 3,5 m înălţime, va fi unul tehnic şi de depozitare, iar cel de-al doilea va fi o încăpere de locuit, construită pe schelet din lemn, uşor în consolă faţă de peretele turnului. Deasupra va trona acoperişul înalt de 4 m, în patru ape, cu cornişă de tip germanic  (foto alăturată). 


În spatele zidului cortină, într-o a doua etapă, se vor săpa în stratul de gresie galbenă un număr de camere paralelipipedice, astfel încât pereţii şi tavanul să rămână din gresie şi numai laturile şi deschiderile respectivelor camere să fie întărite cu centuri din stejar. Astfel, bancul grezos natural va funcţiona ca masă cu inerţie termică, oferind locuinţei câteva grade de căldură naturală pe timp de iarnă şi răcoare pe timp de vară. Aceasta va fi Casa Greavului, o locuinţă seniorială tip maison-forte, casă fortificată, organizată pe trei niveluri: subsol, parter şi etaj. La subsol va fi beciul, zonă de înmagazinare şi depozitare. Parterul va fi format dintr-o sală de primire şi judecată seniorială tip salle-basse şi dintr-o bucătărie. O scară exterioară în spirală face legătura cu etajul, compus dintr-o sală de primiri de tip medieval pentru prieteni şi notabilităţi („salle-haute”) şi dormitoarele private. În a treia etapă, la capătul sud-estic al zidului-cortină se va ridica un turn cu rol tehnic (fosă septică, rezervor biogaz şi sală cu aparatură electrică.  


            Secţiune prin zidul-cortină şi cele două turnuri


           


   
Comments