Acasă‎ > ‎

Villa Wellmer

   
Ce înseamnă "Villa Wellmer"?

Este primul nume al satului Felmer din judeţul Braşov într-un act al Cancelariei maghiare datat 6 septembrie 1206, unul dintre cele mai vechi documente păstrate ce se referă la actualul teritoriu al României. Hrisovul respectiv reprezenta o danie de teren din partea regelui Andrei al II-lea pentru cavalerul Johan Latinus. Textul, scris în limba latină de cancelarie, este emfatic, dramatic şi cu o savoare medievală aparte. Totodată, reprezintă prima atestare documentară pentru satele Văleni, Bărcut, Lovnic, Cobor, Felmer, Șoarș și Seliștat.

Pe scurt, regele dăruia cavalerului Johan domeniul Cwezfey (magh. köves fej = capul pietros, azi Văleni) pentru serviciul credincios și eficient (sic). Moșia aparținuse unui agent regal, pristaldul Andreas, fiul lui Martin din villa Vratotus (Noiștat), declarat infidel/necredincios regelui. Un pristald/pristav de secol XII-XIII în Transilvania era funcționarul ce coordona procesul de colonizare într-o regiune și centraliza colectarea de taxe de la coloniștii acelei regiuni. Așadar de activitatea sa depindea în bună măsură succesul colonizării. Infidelitatea față de rege se traduce în context istoric printr-un abuz: ori față de coloniști și terenurile destinate lor, ori față de taxele cuvenite regelui. 

Dania din 1206 ne spune că tatăl lui Andreas, Martin, avea interese funciare pe valea Hârtibaciului (Noiștat se află la 20 km nord-vest de locația în care se face dania regală), dar activitatea de pristav a lui Andreas se circumscrisese pentru o bună bucată de vreme regiunii descrise în document. Acest fapt este sugerat de: (1) existența și astăzi în Șoarș a unei familii de sași cu numele Martini și (2) toponimul „Piscul lui Andreș” la Felmer, marcând cel mai înalt punct care mărginește la sud vatra satului. Cert este că pristavul căzuse în dizgrația regală, iar una din proprietățile sale sudice era atribuită fidelului Johan, care mai fusese anterior împroprietărit de rege (în 1204) lângă Cisnădia Sibiului, pe domeniul villa Riuetel, localitate azi dispărută.  Apoi în text sunt evocate hotarele moșiei, prilej cu care sunt numite satele şi domeniile existente la acea dată în zonă: Barancuth (Bărcutul de azi), villa Lewenech (actualul Lovnic), Cowrnh (identificat cu Cobor), villa Wellmer (astăzi Felmer), villa Sars (Şoarş), villa militum (satul cavalerului, actualul Seliştat). Hrisovul a fost întocmit fără îndoială la un ospăţ regesc oferit în cetatea Albei Iulia, căci sunt nominalizaţi ca martori inclusiv o parte din convivii de la masa suveranului. 

Mai multe detalii despre acest document și istoricul regiunii am adunat în capitolul „Felmer/Istoria satului”. Acolo am analizat semnificația medievală a denumirii villa și etimologia numelui Wellmer. De asemenea, am publicat şi textul latin al daniei, comentând în continuare pe marginea sa.

Comments