Asociația‎ > ‎

Membri

Categoriile de membri (art.7.1 din Statut)

Membrii asociaţiei se împart în membri activi şi membri tăcuţi. Membri activi sunt aceia care plătesc cotizaţie, lucrează vrednic într-un an calendaristic în cel puţin unul dintre proiectele asociaţiei, ori au calitatea de cneaz, comite sau baron. Ei poartă la Reuniunile Generale ale asociaţiei, ca semn distinctiv, o căciulă roşie. Membri tăcuţi sunt aceia care au aderat la principiile şi ţelurile servite de asociaţie, însă din diverse motive nu au plătit cotizaţia şi nu au luat parte în cuprinsul unui an calendaristic la vreo manifestare a asociaţiei. Membrii tăcuţi poartă în adunări ca semn distinctiv o căciulă albă, nu pot lua cuvântul în Reuniunea Generală şi nu se bucură de nici un drept special. Ei pot beneficia de avantajele membrilor activi fie plătind serviciile oferite acestora gratuit, fie integrându-se în anul următor grupului membrilor activi.

Drepturile membrilor (art.7.2 din Statut)

Membrii activi au următoarele drepturi: pot lua parte şi contribui la toate manifestările organizate de asociaţie şi pot beneficia de rezultatele acestora; pot lua cuvântul în Reuniunile Generale pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra problematicii puse în discuţie; pot aproba sau respinge propunerile ridicate în cadrul Reuniunii Generale; pot pune întrebări legate de mersul asociaţiei, urmând a primi răspuns complet şi onest; pot fi ridicaţi în rangul de baron, potrivit cu pregătirea lor şi în cel de cavaler, potrivit calităţilor dovedite prin lucrul lor din cadrul asociaţiei; la cerere, pot primi sanctuar (drept de locuire gratuit) în incinta sediului asociaţiei, pentru perioade care, adunate, nu vor depăşi 30 de zile dintr-un an calendaristic; la cerere, beneficiază de sprijinul moral şi material al asociaţiei, dar şi de sprijinul fiecăruia dintre membri; pot fi membri şi în alte organizaţii, dacă ţelurile acestora nu contravin principiilor şi intereselor „Villei Wellmer”.

Îndatoririle membrilor (art. 7.3 din Statut)

Îndatoririle membrilor activi sunt următoarele: mai întâi să ofere cetăţii şi membrilor săi din cele ce au adunat, iar abia pe urmă să ceară pentru sine; să contribuie cu dărnicie şi să folosească toate posibilităţile personale pentru îndeplinirea însărcinărilor primite; să caute pe toate căile legale mijloace pentru propăşirea şi bunăstarea asociaţiei, în vederea îndeplinirii ţelurilor şi programelor sale; să contribuie cu devotament la activităţile asociaţiei, folosind la nevoie chiar şi resursele personale pentru îndeplinirea însărcinărilor primite; să urmeze fără abatere normele statutare, documentele de ordine interioară, cele programatice şi organizatorice, să respecte înscrisurile care poartă sigiliile membrilor Conclavului Baronilor ori ale cneazului/comitelui. 

Voluntarii care participă la ridicarea Casei Greavului, dovedind hărnicie şi o conduită constant bună, pot fi selectaţi de către cneaz să devină membri activi ai asociaţiei, urmând a se bucura de toate drepturile care decurg din această poziţie.

 

Comments