Asociația‎ > ‎

Evocare medievala

Ce înţelegem prin evocare?

Expresia evocare medievală este opţiunea noastră de traducere în limba română a mult mai cunoscutei sintagme engleze medieval reenactment. Prin aceasta înţelegem reconstituirea de evenimente istorice sau chiar a vieţii de zi cu zi din Evul Mediu, acţiuni care pot implica sau nu participarea unui număr mare de persoane, ori folosirea de arme şi unelte specifice timpului. În mod cert ele necesită îmbrăcăminte şi obiecte de uz general specifice, descrise printr-un termen cuprinzător ca recuzită.

În România există deja numeroase grupuri de evocare medievală, unele cu care suntem în legătură amicală, altele de care am auzit şi în mod cert câteva de care nici nu ştim. Ele s-au dedicat evocării unor perioade vaste, care cuprind nu numai Evul Mediu, ci întreaga istorie desfăşurată lângă Carpaţi şi Mare, începând cu dacii şi terminând cu ultimul război mondial, nefiind prea multe zone lacunare sau neadresate, cu excepţia perioadelor din care, din păcate, prin coridorul întunecat al istoriei nu ne-au parvenit suficiente informaţii.

Ce dorim să facem?

Asociaţia noastră se concentrează asupra evocării perioadei cuprinse între 1150 şi 1250, aproximativ perioada dintre colonizarea saşilor în Transilvania de sud şi marea invazie mongolă (tătară) a lui Batu Han. În acest interval locuitorii Ardealului au clădit, au defrişat păduri, au desţelenit pământul pentru agricultură şi au apărat cu arma în mână toate aceste realizări. Evocarea va consta pentru început în construirea unei locuinţe fortificate la Felmer (Casa Greavului) cu cât mai multe elemente din tehnica, materialele şi metodele secolului al XII-lea. 

Fortificaţia va funcţiona ca sediu al asociaţiei, locuinţă obişnuită, muzeu al civilizaţiei săseşti şi casă de oaspeţi, de aceea ne vom strădui să reînviem şi stilul de agricultură minimalist practicat în perioada colonizării: cultivarea unor suprafeţe reduse de teren, creşterea animalelor specifice zonei, cultivarea legumelor în grădina de lângă casă, culegerea fructelor de pădure şi a plantelor medicinale. Ca o continuare firească, vom reînvia o seamă de meşteşuguri populare pentru făurirea obiectelor necesare traiului zilnic: împletirea coşurilor, olăritul, fierăria, dulgheria, obţinerea fibrelor textile şi ţesutul la război. Dorim ca activităţile noastre agricole să fie cât mai prietenoase cu natura înconjurătoare, de aceea vom evita folosirea îngrăşămintelor artificiale şi a pesticidelor, pentru a obţine produse alimentare organice şi a proteja solul de infestare chimică. Odată toate acestea obţinute, desigur că vom încerca să le valorificăm şi să le apărăm.

Astfel, primul pas va fi deschiderea unui târg anual unde vom expune spre vânzare produsele noastre, urmat de o pensiune/casă de oaspeţi unde vom oferi numai hrană proaspătă şi naturală. Apoi neapărat vom cumpăra şi meşteri recuzita necesară pentru a putea constitui un grup de oşteni, care cu onoare vor forma Mesnia Villa Wellmer, sub dreapta cârmuire a greavului de Felmer.

Comments