[Blazon]
Blazonul asociaţiei Villa Wellmer

Blazonare: scut antic despicat, pe roşu un vultur de argint cu limba şi ghearele din aur, înjumătăţit cu opt fascii din primele două

Cimier: coif de turnir acoperit cu lambrechini roşii adosaţi cu argint, un cap tăiat de vultur din acelaşi metal ţinând în cioc dangaua de marcat vite a satului Felmer, ambele în natural.


Villa Wellmer

De unde acest nume?

Vrăjiţi de frumuseţea zonei şi chemaţi de glasul sângelui, un grup de entuziaşti cu origini pe aceste locuri am decis să ne alăturăm ideile, principiile şi resursele, înfiinţând o asociatie nonprofit în satul Felmer. Scopul asociaţiei este ridicarea nivelului economic al zonei prin punerea în valoare a trecutului istoric multicultural şi a marelui său potenţial agroturistic.

Căutând printre reperele istorice, am decis că numele de villa Wellmer este cel mai potrivit pentru a fi purtat de asociaţia noastră. El are pe lângă rezonanţa medievală şi una daco-romană, indicând simultan colonizare, tradiţie şi continuitate istorică. Şi nu în ultimul rând, este primul nume al Felmerului în documentele istorice, apărând sub această formă într-o danie regală datată 6 septembrie 1206.  

Felmer este un sat din judeţul Braşov, situat la 15 km nord de municipiul Făgăraş. El a fost întemeiat de saşi, iar noi, urmaşi de felmereni, suntem mândri că putem face cunoscută lumii una dintre cele mai vechi aşezări din Transilvania, care poartă cu nobleţe pe umeri, în pofida tuturor încercărilor, mai mult de 800 ani de istorie neîntreruptă.

Biserica fortificată din Felmer, secolul al XIII-lea
Asociatia Villa Wellmer este membru EXARCLocations of visitors to this page