Presentació

Vídeo presentació projecte


El projecte SUMMEM neix a l’Assemblea de les Institucions Educatives de l’Escola Pia, com un instrument per actualitzar l’Estil Metodològic.

A la VII Assemblea del març del 2015 s’aprova com a única política per al quadrienni 2015-2019 “Implementar el Projecte d’Interdisciplinarietat a l’Aula”. Aquí comença un nou camí per al conjunt d’escoles de l’ Escola Pia de Catalunya amb la intenció de donar respostes reals als reptes de l’escola del Segle XXI.

El nom del projecte SUMMEM Aprèn i conviu, és fruit d’un procés participatiu amb propostes i tria del nom definitiu.

SUMMEM vol transmetre motivació, convivència i compromís. És la recopilació del coneixement des de diferents àrees. Té present que l’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències, per tal d'integrar-les. Fomenta la cooperació ja que el procés d’aprendre és social.


Vídeo aplicació projecte