LA NOSTRA MISSIÓ 

L’Escola Pia de Catalunya és una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau. 


ELS NOSTRES VALORS 

La nostra escola és: 
 • OBERTA. Ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació. 
 • ACOLLIDORA. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.
 • INNOVADORA. Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors. 
 • PARTICIPATIVA. Promou la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions. 
 • ARRELADA. Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura. 
 • TRANSFORMADORA. No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de les persones i de la societat. 

LA NOSTRA VISIÓ 
 • Avançar en l’aplicació de les directrius de l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya. 
 • Consolidar un pla institucional de recursos humans. 
 • Potenciar les relacions interpersonals, basades en el diàleg, per aconseguir una major participació de l'alumnat en les activitats de la vida de l’escola. 
 • L’Escola i les famílies, a través dels diferents òrgans de gestió i de participació, de la pròpia escola i de les AMPA, es comprometen mútuament a desenvolupar un projecte compartit de tota la comunitat educativa, adaptat operativament a cadascuna de les institucions escolars de l’Escola Pia de Catalunya. 
 • Promoure l’aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits del currículum, de la comunicació i de la gestió. 
 • Implantar, en la nostra organització, un sistema de qualitat que ens situï en una dinàmica de millora contínua i que garanteixi, als nostres usuaris i a les administracions, transparència i gestió eficient.