Presentació

Aquesta etapa és de caràcter obligatori i s'estructura en tres cicles:
  • Inicial: dels 6 als 8 anys.
  • Mitjà: dels 8 als 10 anys.
  • Superior: dels 10 als 12 anys.
Al llarg d'aquests 6 anys, els infants creixen i evolucionen fins a arribar a la preadolescència. Per tant, és una etapa de grans canvis. I d'adquisició d'aprenentatges fonamentals com: la lectura, l'escriptura, el càlcul i la resolució de problemes. Es passa d'una decodificació fonètica a una lectura comprensiva i expressiva. L'escriptura es va fent clara, estructurada i amb significat. El càlcul guanya en rapidesa. I la resolució de problemes utilitza diverses estratègies.

Alhora el nen i la nena van aprenent a gestionar els conflictes interns i externs i les emocions. D'aquesta manera van establint unes relacions socials que els enriqueixen i els ajuden a créixer com a persones.

Les competències pròpies de cada àrea curricular i les transversals es fan presents en unes dinàmiques de grup on s'apliquen diferents metodologies innovadores. Totes elles amb la intenció de poder atendre millor la diversitat, de capacitat i d'origen cultural, dels alumnes que tenim a les nostres aules. I d'ajudar a desenvolupar unes actituds i habilitats pròpies de l'Estil Metodològic de la nostra Institució.

L'infant que ha esdevingut noi o noia, ha anat guanyant autonomia personal per afrontar els reptes, el coneixement de si mateix i el control emocional per a mantenir l'esforç i l'optimisme il·lusionat que li facilitarà l'èxit en les fites proposades. I al seu costat ha tingut un equip de mestres que no renuncia a que tots els seus alumnes aprenguin, malgrat els condicionaments que puguin tenir. Són ferms en l'exigència, però amb una gran calidesa i empatia, i transmeten el plaer i gaudi que aporta la saviesa. D'aquesta manera avancem cap a una educació per a la vida, que els permeti tenir les competències necessàries per ser, conèixer, viure i conviure en una societat complexa i canviant.