Informació general

Us informem de la llista dels llibres de text i d’altre material de treball editat que necessitarà el vostre fill el proper curs.

LLIBRES
Els llibres que cada alumne/a ha de comprar individualment són els de la llista adjunta. Per tal de facilitar-vos la seva adquisició, l’Escola Pia de Catalunya us ofereix les següents opcions (que cal marcar a la llista adjunta):

Lliurament dels llibres a l’aula el 12 de setembre.
El primer dia d’escola el vostre fill/a trobarà els llibres sobre la seva taula i, juntament amb el mestre/a, revisarà que estiguin bé; si hi hagués qualsevol problema, l’Escola es faria càrrec del canvi. Igualment, si alguna edició arribés amb retard, seria lliurada directament a l’alumnat corresponent. El pagament serà mitjançant domiciliació bancària a finals del mes d’agost.
Us convidem a escollir aquesta opció atenent a la vostra comoditat i millora de la nostra gestió.

Venda directa els dies 6 i 7 de setembre.
S’efectuarà , de 9 a 12:30 del matí i de 15 a 17 de la tarda, a l’aula de la mediateca de la planta baixa de l’edifici principal, on tindrem les bosses preparades amb els llibres. El pagament serà en efectiu allà mateix.
La reserva es considerarà en ferm si, com a molt tard, fins el 4 de juliol, ens feu arribar a Secretaria el full adjunt signat.

Atenció: Els cursos 1r, 3r i 5è de Primària compten amb un llibre de Cultura Religiosa editat per l’Escola Pia de Catalunya. Teniu l’opció d’adquirir-lo juntament amb la resta de llibres.