Informació general

Us informem de la llista dels llibres de text i d’altre material de treball editat que necessitarà el vostre fill el proper curs.

LLIBRES
Els llibres que cada alumne/a ha de comprar individualment són els de la llista adjunta. Per tal de facilitar-vos la seva adquisició, l’Escola Pia de Catalunya us ofereix les següents opcions (que cal marcar a la llista adjunta):

Lliurament dels llibres a l’aula el 14 de setembre.
El primer dia d’escola el vostre fill/a trobarà els llibres sobre la seva taula i, juntament amb el mestre/a, revisarà que estiguin bé; si hi hagués qualsevol problema, l’Escola es faria càrrec del canvi. Igualment, si alguna edició arribés amb retard, seria lliurada directament a l’alumnat corresponent. El pagament serà mitjançant domiciliació bancària a finals del mes d’agost.
Us convidem a escollir aquesta opció atenent a la vostra comoditat i millora de la nostra gestió.

Venda directa el dimecres dia 9 de setembre
S’efectuarà , de 9 a 13 del matí i de 15 a 17 de la tarda, als locals annexos del C/ Joan Maragall 7-9, baixos, on tindrem les bosses preparades amb els llibres. El pagament serà en efectiu allà mateix.
La reserva es considerarà en ferm si, com a molt tard, fins el 3 de juliol, ens feu arribar a Secretaria el full adjunt signat.

Atenció: Els cursos 1r, 3r i 5è de Primària i 2n de Secundària compten amb un llibre de Cultura Religiosa editat per l’Escola Pia de Catalunya. Teniu l’opció d’adquirir-lo juntament amb la resta de llibres.