Presentació

A la nostra escola iniciem l'ensenyament-aprenentatge a partir del segon cicle d'Infantil. Aquest cicle inclou tres nivells, P3, P4 i P5, que comprenen les edats dels 3 als 6 anys.

En aquesta etapa estimulem els infants per a guanyar autonomia en el seu creixement, treballant els hàbits. També desenvolupem les seves capacitats des de tres àmbits d'aprenentatge: la descoberta d'un mateix (psicomotrocitat fina i moviment), la comunicació i el llenguatge (llengua oral i escrita, matemàtic, musical i plàstic) i la descoberta de l'entorn (observació i experimentació). I potenciem la relació amb els altres (identificant i gestionant les emocions) i amb un mateix (interiorització: relaxació, respiració i visualització).

Tot plegat ho portem a terme mitjançant un enfocament globalitzador de tots els continguts i unes actituds i habilitats que conformen l'Estil Metodològic de la nostra Institució.

A més a més, apliquem unes metodologies que es basen en la conversa (rotllana), el joc (racons), la manipulació (experiments), el treball cooperatiu i els projectes interdisciplinaris.

El conjunt d'aquestes vivències es produeixen en un entorn acollidor, on un equip de mestres, amb una gran calidesa i empatia, ofereix acompanyament i benestar, recursos diversos i reptes als infants per a créixer com a persones autònomes, equilibrades i felices