eTwinning Projects


L’acció eTwinning es va iniciar l’any 2004 com a acció principal del programa eLearning de la Comissió Europea per tal de promoure els agermanaments virtuals entre centres europeus membres de la UE, Noruega, Islàndia i Bulgària.

Perquè un projecte sigui considerat un “projecte eTwinning”, ha de complir tres requisits mínims: que el treball sigui col·laboratiu, que s’utilitzin les TIC i que potenciï la identitat europea.

Els espais de treball poden ser diferents. Se'n poden utilitzar un o més: el Twinspace (ofert per eTwinning), blocs, wikis, pàgines web, xarxes socials, ...

Treballar amb eTwinning comporta, és clar, molts avantatges tals com poder treballar en un context real: els alumnes estan en contacte, encara que virtualment, amb altres alumnes de països diferents. D’igual manera, els alumnes estan més motivats a aprendre i milloren la seva competència digital mentre els professors estan duent a terme innovació pedagògica. Així es produeix una comprensió intercultural i una potenciació de la identitat europea, ja que es “surt” de les aules i tant els alumnes com els professors “entren” a les aules d’altres escoles europees.